KiSel-10-studiet

Hvordan man bliver ældre og stadig opretholder et godt helbred

Professor Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen, Ph.D., MD, Institut for Medicin og Sundhed, Universitetshospitalet i Linköping, Sverige, har været den ledende forsker i KiSel-10-undersøgelsen, hvor man så på effekten af fire års intervention med selen og coenzym Q10 på kardiovaskulær dødelighed og hjertefunktion hos en ældre svensk befolkning.

Når vi bliver ældre, har vores sundhed en tendens til at forværres. Vores blodårer tilstoppes, vores kredsløb nedsættes, vores hjerter taber styrke, vi får problemer med vores led, og vi bliver hurtigere trætte. Det er kun naturligt, men det er de ting også, vi kan gøre for at forhindre det.

Hvordan svenske forskere formåede at nedskære hjertedødelighed med over 50%
Førende svenske kardiologer har udgivet en sensationel undersøgelse, der viser, hvor nemt de var i stand til at reducere hjerte-kardødelighed med over 50% blandt en stor gruppe byboere.

Der er blevet skrevet medicinsk historie i en landsby kaldet Kisa lige udenfor Linköping i det sydøstlige Sverige. Nogle af Sveriges førende kardiologer har gennemført en undersøgelse af 443 ældre byboere og opdagede meget til deres egen overraskelse, at en ny behandling, som aldrig tidligere er blevet testet, reducerer risikoen for at dø af hjertesygdom med over 50 procent. I betragtning af at kardiovaskulær sygdom er den førende dræber i de vestlige lande, er denne opdagelse ganske sensationel.

KiSel-10-studiet
KiSel-10-studiet var et prospektivt randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie designet og udført af professor Urban Alehagen og et team af forskere ved Linköping Universitet i Sverige.

KiSel-10-studiet var en undersøgelse af effekten af ​​en kombination af coenzym Q10-kapsler og selengærtabletter sammenlignet med placebokapsler og -tabletter på dødeligheden af ​​hjertesygdom, aldersrelateret ændring i hjertefunktionen målt ved hjælp af ekkokardiogrammer samt ændringer i blodkoncentrationerne af nogle hjertehormoner kaldet natriuretiske peptider.

Forskerne indskrev i første omgang 443 raske ældre borgere, både mænd og kvinder, i alderen 70 – 87 år fra Kinda kommune. Studiedeltagerne modtog enten den aktive behandling – en kombination af 200 milligram coenzym Q10 og 200 mikrogram selen i form af organisk selengær dagligt  – eller matchende placebo dagligt i fire år. Studiet begyndte i 2003 og blev afsluttet i 2010.

Frem til i dag, efteråret 2017, har forskerne udgivet elleve artikler, der beskriver resultaterne fra analyserne af ​​KiSel-10-studiets data.
Her følger henvisningerne til og resuméerne af disse elleve offentliggjorte artikler.

1. Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., Post, C., & Aaseth, J. (2016). Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. European Journal of Clinical Nutrition, 70(1), 91-96. doi:10.1038/ejcn.2015.92

Forskerne fra Linköpings Universitet vidste, at det generelle, daglige indtag af selen fra kosten er ret lavt i Sverige. De målte og evaluerede serum-seleniveauet på 668 ældre borgere i landkommunen Kinda. De fastslog, at serum-selenkoncentrationerne hos undersøgelsens deltagere i denne undersøgelse i gennemsnit lå på 67,1 mikrogram pr. liter. Dette niveau er betydeligt lavere end det fysiologiske mætningsniveau, der kræves for at aktivere flere vigtige selenoproteiner.

Forskerne foretog en række passende justeringer for at udelukke virkningen af ​​sådanne mulige fejlkilder som mandligt køn, rygning, diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom og nedsat hjertefunktion og fandt ud af, at deltagerne i den laveste kvartil af serum-selenkoncentrationer havde en 43% større risiko for at dø af alle årsager samt en 56% større risiko for at dø af hjertesygdom. Forskerne konkluderede, at et moderat dagligt tilskud med selen kunne forbedre den svenske befolkning sundhed generelt.

2. Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866. doi:10.1016/j.ijcard.2012.04.156

Denne videnskabelige artikel fra 2013 var den første og primære rapport baseret på data fra KiSel-10-studiet. Professor Alehagen og hans kolleger rapporterede, at fire års daglige tilskud med en kombination af coenzym Q10 og selengær havde resulteret i en 54% reduktion i risikoen for at dø af hjertesygdom.

Endvidere viste data fra undersøgelsen signifikant lavere niveauer af N-terminal proBNP-peptidet – en kendt biomarkør for hjertesygdom – i blodet fra de deltagere, der havde fået kombinationen af coenzym Q10 og selen, ligesom ekkokardiogrammerne fra de deltagere, der modtog aktiv behandling viste en signifikant bedre hjertefunktion.

3. Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2013). Effect of selenium and Q10 on the cardiac biomarker NT-proBNP. Scandinavian Cardiovascular Journal: SCJ, 47(5), 281-288. doi:10.3109/14017431.2013.820838

Formålet med KiSel-10-studiet var at undersøge, om fire års tilskud med en kombination af coenzym Q10 og selengær ville nedsætte det aldersrelaterede fald i hjertefunktionen hos ældre svenske borgere. Forskernes analyse af data fra målinger af biomarkøren N-terminal natriuretisk peptid ved undersøgelsens start og igen efter fire års tilskud viste, at individer i de midterste tre kvintiler – kvintil to til fire, der repræsenterede personer med mild til moderat hjertefunktionsnedsættelse – havde mest gavn af tilskuddet.

4. Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680. doi:10.1371/journal.pone.0137680

KiSel-10-forskerne vurderede også kombinationstilskuddets effekt på blodets koncentration af C-reaktivt protein – en kendt biomarkør for betændelse – og af sP-selektin – en kendt biomarkør for oxidativt stress. Forhøjede niveauer af hver af disse biomarkører kan være relateret til højere risiko for åreforkalkning og hjertesygdom.

Undersøgelsesresultaterne viste, at niveauerne af C-reaktivt protein steg over tid i placebogruppen, men faldt signifikant i den aktive behandlingsgruppe. Niveauerne af sP-selektinmolekylerne steg i begge grupper men steg meget signifikant i placebogruppen og kun lidt i den aktive behandlingsgruppe.

5. Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452. doi:10.1002/biof.1245

Både Coenzym Q10 (i reduceret form) og selen som en bestanddel af visse selenoproteiner fungerer som antioxidanter i kroppen. KiSel-10-forskerne vurderede effekten af kombinationstilskuddet på to biomarkører for oxidativt stress: Copeptin og adrenomedullin.

I løbet af studiets fireårige periode viste dataene en signifikant stigning i copeptinniveauet i placebogruppen sammenlignet med den aktive behandlingsgruppe. Tilsvarende viste dataene en mindre forøgelse af adrenomedullin i den aktive behandlingsgruppe sammenlignet med placebogruppen.

Og – naturligvis – viste KiSel-10-dataene signifikant færre dødsfald fra hjertesygdom i den aktive behandlingsgruppe. Samme hjertebeskyttende virkning af tilskuddelsen blev set igen i en opfølgningende undersøgelse efter 10 år.

6. Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2015). Improved Health-Related Quality of Life, and More Days out of Hospital with Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Combined. Results from a Double Blind, Placebo-Controlled Prospective Study. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19(9), 870-877.
doi:10.1007/s12603-015-0509-9

I en delanalyse af data fra KiSel-10-studiets deltagere, som blev matchet for alder, køn og hjertevæggens spænding ved undersøgelsens start målt ved hjælp af  NT-proBNP, fandt forskerne, at det gennemsnitlige antal dage, hvor deltagerne ikke var indlagt på hospitalet, var signifikant lavere i den aktive behandlingsgruppe sammenlignet med placebogruppen.

Desuden udviste de deltagere, der fik det kombinerede tilskud, en signifikant mindre nedgang i forskellige aspekter af sundhedsrelateret livskvalitet: fysisk præstation, vitalitet, kognitiv funktion, nervesystemfunktion og i den samlede livskvalitet.

Tilskuddet med coenzym Q10 og selen øgede antallet af dage, hvor studiets deltagere var udskrevet fra hospitalet og bremsede den aldersrelaterede nedgang i sundhedsrelateret livskvalitet.

7. Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641. doi:10.1371/journal.pone.0141641

Ved hjælp af de oplysninger der er tilgængelige fra dødsattester, obduktionsrapporter og det nationale, svenske register over dødsårsager, var KiSel-10-forskerne i stand til at følge studiedeltagere i op til ti år efter starten på den fireårige interventionsperiode. De rapporterede, at ingen deltagere var mistet pga. manglende opfølgning (lost to follow-up).

Den signifikant nedsatte risiko for at dø på grund af hjertesygdom, som først blev rapporteret i 2013, viste sig at fortsætte i hele den tiårige opfølgningsperiode hos de deltagere, der havde fået kombinationen af coenzym Q10 og selen. En delanalyse af dataene viste, at virkningen var vedvarende hos både mænd og kvinder.

8. Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31157-162. doi:10.1016/j.jtemb.2014.11.006

Professor Alehagen (Sverige) og professor Aaseth (Norge) forklarede den kliniske betydning af kombinationstilskuddet i form af coenzym Q10 og selengær ved at pege på den potentielle rolle selenmangel spiller for hjertesygdom med vægt på forskellige selenoproteiners rolle som antioxidanter, herunder glutathionperoxidaser og selenoprotein P.
I deres forklaring understregede de den særlige sammenhæng mellem selen og coenzym Q10, som selv er en fedtopløselig antioxidant i sin reducerede form.

En utilstrækkelig selenindtagelse kan forhindre, at cellerne får tilstrækkeligt med coenzym Q10. Desuden behøver cellerne et tilstrækkeligt niveau af coenzym Q10, for at opnå en optimal selenfunktion.

9. Alehagen, U., Alexander, J., & Aaseth, J. (2016). Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. Plos One, 11(7), e0157541. doi:10.1371/journal.pone.0157541

KiSel-10-forskerne foretog en sekundær analyse af de tilgængelige data for at afgøre, om de positive virkninger af et dagligt tilskud med coenzym Q10 og selengær i fire år havde direkte tilknytning til deltagernes serum-selenniveauer ved undersøgelsens start.

De rapporterede om to vigtige fund fra denne sekundære analyse: 1) Risikoen for dødsfald fra hjertesygdom var højere blandt de deltagere med serum-selenniveauer der var lavere end 65 mikrogram pr. liter ved studiets start sammenlignet med de deltagere, hvis serum-selenkoncentrationer ved studiets start var over 85 mikrogram pr. liter og 2) det daglige tilskud med en kombination af coenzym Q10 og selengær viste sig at beskytte mod dødsfald fra hjertesygdom hos deltagerne med serum-seleniveauer på under 85 mikrogram pr. liter ved studiets start.

10. Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Wågsäter, D. (2017). Significant changes in circulating microRNA by dietary supplementation of selenium and Coenzyme Q10 in healthy elderly males. A subgroup analysis of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(4), e0174880. doi:10.1371/journal.pone.0174880

KiSel-10-forskerne fokuserede på data fra 50 af studiets deltagere, alle mænd, hvoraf 25 havde været i den aktive behandlingsgruppe, og 25 havde været i placebogruppen. De isolerede RNA i plasma fra disse 50 deltagere.
Derefter analyserede de niveauerne af ekspressionen af talrige mikroRNAer før og efter behandling. Ved studiets start var der ingen signifikante forskelle mellem mikroRNA ekspressionsniveauet i de to grupper. Efter fire års behandling med enten coenzym Q10 og selengær eller placebo viste dataene imidlertid signifikante forskelle mellem de to grupper i så mange som 70 forskellige mikroRNA’er. (MicroRNAer er ikke-kodende RNA-molekyler, der er involveret i reguleringen af ​​gener, som koder for proteiner. Disse mikroRNAer kan hæmme ekspressionen af ​​gener og dermed påvirke dannelsen af ​​proteiner. MikroRNAer kan spille en vigtig rolle i udviklingen af ​​hjertesygdom og diabetes).

Forskerne konkluderede, at de signifikante forskelle mellem coenzym Q10 / selengær-behandlingsgruppen og placebogruppen i ekspression af mikroRNAer kunne være en af ​​de biologiske mekanismer, hvorved tilskuddet med Coenzym Q10 og selengær i væsentlig grad nedsatte risikoen for at dø af hjertesygdom og reducerede omfanget af inflammation hos ældre svenske borgere.

11. Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Brismar, K. (2017). Increase in insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein 1 after supplementation with selenium and Coenzyme Q10. A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(6), e0178614. doi:10.1371/journal.pone.0178614

KiSel-10-studiets data viser endegyldigt, at et dagligt tilskud med coenzym Q10 og selengær giver beskyttelse mod at dø af hjertesygdom samt mod den aldersrelaterede nedatte hjertefunktion. Forskerne sporer disse gavnlige virkninger delvist til de to stoffers antioxidante og antiinflammatoriske funktioner.

Insulinlignende vækstfaktor 1 (forkortet IGF-1) har mange funktioner i kroppen såsom cellevækst og stofskifte, men også antiinflammatoriske og antioxidative virkninger. IGF-1-niveauet falder med alderen og i perioder med inflammation.

KiSel-10-forskerne undersøgte virkningerne af fire års daglige tilskud med coenzym Q10 og selengær på niveauet af IGF-1 og dens bindingsprotein IGFBP-1 hos de ældre svenske deltagere i studiet. De fandt ud af, at de deltagere i gruppen, der tog tilskud af coenzym Q10 og selengær, havde en signifikant forøget IGF-1- og IGF-1 SD-score i slutningen af ​​undersøgelsesperioden, mens deltagerne i placebogruppen havde nedsat koncentration.

Forskerne antog, at den positive virkning af coenzym Q10 og selengær på niveauet af IGF-1 kan være en af ​​de biologiske mekanismer, der forklarer de positive kliniske virkninger på risikoen for at dø af hjertesygdom og på hjertefunktionen.

I takt med at der offentliggøres flere studier baseret på KiSel-10-data, vil vi opsummere dem her for dig.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.