KiSel-10-studiet

Hvordan man bliver ældre og stadig opretholder et godt helbred

Når vi bliver ældre, har vores sundhed en tendens til at forværres. Vores blodårer tilstoppes, vores kredsløb nedsættes, vores hjerter taber styrke, vi får problemer med vores led, og vi bliver hurtigere trætte. Det er kun naturligt, men det er de ting også, vi kan gøre for at forhindre det.

Professor Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen, Ph.D., MD, Institut for Medicin og Sundhed, Universitetshospitalet i Linköping, Sverige, har været den ledende forsker i KiSel-10-undersøgelsen, hvor man så på effekten af fire års intervention med selen og coenzym Q10 på kardiovaskulær dødelighed og hjertefunktion hos en ældre svensk befolkning.

Hvordan svenske forskere formåede at nedskære hjertedødelighed med over 50%
Førende svenske kardiologer har udgivet en sensationel undersøgelse, der viser, hvor nemt de var i stand til at reducere hjerte-kardødelighed med over 50% blandt en stor gruppe byboere.

Der er blevet skrevet medicinsk historie i en landsby kaldet Kisa lige udenfor Linköping i det sydøstlige Sverige. Nogle af Sveriges førende kardiologer har gennemført en undersøgelse af 443 ældre byboere og opdagede meget til deres egen overraskelse, at en ny behandling, som aldrig tidligere er blevet testet, reducerer risikoen for at dø af hjertesygdom med over 50 procent. I betragtning af at kardiovaskulær sygdom er den førende dræber i de vestlige lande, er denne opdagelse ganske sensationel.

KiSel-10-studiet
KiSel-10-studiet var et prospektivt randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie designet og udført af professor Urban Alehagen og et team af forskere ved Linköping Universitet i Sverige.

KiSel-10-studiet var en undersøgelse af effekten af ​​en kombination af coenzym Q10-kapsler og selengærtabletter sammenlignet med placebokapsler og -tabletter på dødeligheden af ​​hjertesygdom, aldersrelateret ændring i hjertefunktionen målt ved hjælp af ekkokardiogrammer samt ændringer i blodkoncentrationerne af nogle hjertehormoner kaldet natriuretiske peptider.

Forskerne indskrev i første omgang 443 raske ældre borgere, både mænd og kvinder, i alderen 70 – 87 år fra Kinda kommune. Studiedeltagerne modtog enten den aktive behandling – en kombination af 200 milligram coenzym Q10 og 200 mikrogram selen i form af organisk selengær dagligt  – eller matchende placebo dagligt i fire år. Studiet begyndte i 2003 og blev afsluttet i 2010.

Ved starten af undersøgelsen var den gennemsnitlige selenkoncentration i serum 67,1 μg/L (SD 16,8). Efter 48 måneder var koncentrationen af selen i den aktive behandlingsgruppe 210,3 μg/L (SD 59,4).

Med hensyn til koncentrationen af coenzym Q10 var præ-interventionskoncentrationen i befolkningen 0,82 mg/L (SD 0,31), og koncentrationen i den aktive behandlingsgruppe efter 48 måneder var 2,17 mg/L (SD 1,33).

Til dato, foråret 2023, har forskerne offentliggjort 23 artikler, der beskriver resultaterne af analysen af dataene fra KiSel-10-studiet.

Følgende er citater og resuméer af disse 23 publicerede tidsskriftsartikler.

1. Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., Post, C., & Aaseth, J. (2016). Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. European Journal of Clinical Nutrition, 70(1), 91-96. doi:10.1038/ejcn.2015.92

Forskerne fra Linköpings Universitet vidste, at det generelle, daglige indtag af selen fra kosten er ret lavt i Sverige. De målte og evaluerede serum-seleniveauet på 668 ældre borgere i landkommunen Kinda. De fastslog, at serum-selenkoncentrationerne hos undersøgelsens deltagere i denne undersøgelse i gennemsnit lå på 67,1 mikrogram pr. liter. Dette niveau er betydeligt lavere end det fysiologiske mætningsniveau, der kræves for at aktivere flere vigtige selenoproteiner.

Forskerne foretog en række passende justeringer for at udelukke virkningen af ​​sådanne mulige fejlkilder som mandligt køn, rygning, diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom og nedsat hjertefunktion og fandt ud af, at deltagerne i den laveste kvartil af serum-selenkoncentrationer havde en 43% større risiko for at dø af alle årsager samt en 56% større risiko for at dø af hjertesygdom. Forskerne konkluderede, at et moderat dagligt tilskud med selen kunne forbedre den svenske befolkning sundhed generelt.

2. Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866. doi:10.1016/j.ijcard.2012.04.156

Denne videnskabelige artikel fra 2013 var den første og primære rapport baseret på data fra KiSel-10-studiet. Professor Alehagen og hans kolleger rapporterede, at fire års daglige tilskud med en kombination af coenzym Q10 og selengær havde resulteret i en 54% reduktion i risikoen for at dø af hjertesygdom.

Endvidere viste data fra undersøgelsen signifikant lavere niveauer af N-terminal proBNP-peptidet – en kendt biomarkør for hjertesygdom – i blodet fra de deltagere, der havde fået kombinationen af coenzym Q10 og selen, ligesom ekkokardiogrammerne fra de deltagere, der modtog aktiv behandling viste en signifikant bedre hjertefunktion.

3. Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2013). Effect of selenium and Q10 on the cardiac biomarker NT-proBNP. Scandinavian Cardiovascular Journal: SCJ, 47(5), 281-288. doi:10.3109/14017431.2013.820838

Formålet med KiSel-10-studiet var at undersøge, om fire års tilskud med en kombination af coenzym Q10 og selengær ville nedsætte det aldersrelaterede fald i hjertefunktionen hos ældre svenske borgere. Forskernes analyse af data fra målinger af biomarkøren N-terminal natriuretisk peptid ved undersøgelsens start og igen efter fire års tilskud viste, at individer i de midterste tre kvintiler – kvintil to til fire, der repræsenterede personer med mild til moderat hjertefunktionsnedsættelse – havde mest gavn af tilskuddet.

4. Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680. doi:10.1371/journal.pone.0137680

KiSel-10-forskerne vurderede også kombinationstilskuddets effekt på blodets koncentration af C-reaktivt protein – en kendt biomarkør for betændelse – og af sP-selektin – en kendt biomarkør for oxidativt stress. Forhøjede niveauer af hver af disse biomarkører kan være relateret til højere risiko for åreforkalkning og hjertesygdom.

Undersøgelsesresultaterne viste, at niveauerne af C-reaktivt protein steg over tid i placebogruppen, men faldt signifikant i den aktive behandlingsgruppe. Niveauerne af sP-selektinmolekylerne steg i begge grupper men steg meget signifikant i placebogruppen og kun lidt i den aktive behandlingsgruppe.

5. Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452. doi:10.1002/biof.1245

Både Coenzym Q10 (i reduceret form) og selen som en bestanddel af visse selenoproteiner fungerer som antioxidanter i kroppen. KiSel-10-forskerne vurderede effekten af kombinationstilskuddet på to biomarkører for oxidativt stress: Copeptin og adrenomedullin.

I løbet af studiets fireårige periode viste dataene en signifikant stigning i copeptinniveauet i placebogruppen sammenlignet med den aktive behandlingsgruppe. Tilsvarende viste dataene en mindre forøgelse af adrenomedullin i den aktive behandlingsgruppe sammenlignet med placebogruppen.

Og – naturligvis – viste KiSel-10-dataene signifikant færre dødsfald fra hjertesygdom i den aktive behandlingsgruppe. Samme hjertebeskyttende virkning af tilskuddelsen blev set igen i en opfølgningende undersøgelse efter 10 år.

6. Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2015). Improved Health-Related Quality of Life, and More Days out of Hospital with Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Combined. Results from a Double Blind, Placebo-Controlled Prospective Study. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19(9), 870-877.
doi:10.1007/s12603-015-0509-9

I en delanalyse af data fra KiSel-10-studiets deltagere, som blev matchet for alder, køn og hjertevæggens spænding ved undersøgelsens start målt ved hjælp af  NT-proBNP, fandt forskerne, at det gennemsnitlige antal dage, hvor deltagerne ikke var indlagt på hospitalet, var signifikant lavere i den aktive behandlingsgruppe sammenlignet med placebogruppen.

Desuden udviste de deltagere, der fik det kombinerede tilskud, en signifikant mindre nedgang i forskellige aspekter af sundhedsrelateret livskvalitet: fysisk præstation, vitalitet, kognitiv funktion, nervesystemfunktion og i den samlede livskvalitet.

Tilskuddet med coenzym Q10 og selen øgede antallet af dage, hvor studiets deltagere var udskrevet fra hospitalet og bremsede den aldersrelaterede nedgang i sundhedsrelateret livskvalitet.

7. Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641. doi:10.1371/journal.pone.0141641

Ved hjælp af de oplysninger der er tilgængelige fra dødsattester, obduktionsrapporter og det nationale, svenske register over dødsårsager, var KiSel-10-forskerne i stand til at følge studiedeltagere i op til ti år efter starten på den fireårige interventionsperiode. De rapporterede, at ingen deltagere var mistet pga. manglende opfølgning (lost to follow-up).

Den signifikant nedsatte risiko for at dø på grund af hjertesygdom, som først blev rapporteret i 2013, viste sig at fortsætte i hele den tiårige opfølgningsperiode hos de deltagere, der havde fået kombinationen af coenzym Q10 og selen. En delanalyse af dataene viste, at virkningen var vedvarende hos både mænd og kvinder.

8. Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31157-162. doi:10.1016/j.jtemb.2014.11.006

Professor Alehagen (Sverige) og professor Aaseth (Norge) forklarede den kliniske betydning af kombinationstilskuddet i form af coenzym Q10 og selengær ved at pege på den potentielle rolle selenmangel spiller for hjertesygdom med vægt på forskellige selenoproteiners rolle som antioxidanter, herunder glutathionperoxidaser og selenoprotein P.
I deres forklaring understregede de den særlige sammenhæng mellem selen og coenzym Q10, som selv er en fedtopløselig antioxidant i sin reducerede form.

En utilstrækkelig selenindtagelse kan forhindre, at cellerne får tilstrækkeligt med coenzym Q10. Desuden behøver cellerne et tilstrækkeligt niveau af coenzym Q10, for at opnå en optimal selenfunktion.

9. Alehagen, U., Alexander, J., & Aaseth, J. (2016). Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. Plos One, 11(7), e0157541. doi:10.1371/journal.pone.0157541

KiSel-10-forskerne foretog en sekundær analyse af de tilgængelige data for at afgøre, om de positive virkninger af et dagligt tilskud med coenzym Q10 og selengær i fire år havde direkte tilknytning til deltagernes serum-selenniveauer ved undersøgelsens start.

De rapporterede om to vigtige fund fra denne sekundære analyse: 1) Risikoen for dødsfald fra hjertesygdom var højere blandt de deltagere med serum-selenniveauer der var lavere end 65 mikrogram pr. liter ved studiets start sammenlignet med de deltagere, hvis serum-selenkoncentrationer ved studiets start var over 85 mikrogram pr. liter og 2) det daglige tilskud med en kombination af coenzym Q10 og selengær viste sig at beskytte mod dødsfald fra hjertesygdom hos deltagerne med serum-seleniveauer på under 85 mikrogram pr. liter ved studiets start.

10. Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Wågsäter, D. (2017). Significant changes in circulating microRNA by dietary supplementation of selenium and Coenzyme Q10 in healthy elderly males. A subgroup analysis of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(4), e0174880. doi:10.1371/journal.pone.0174880

KiSel-10-forskerne fokuserede på data fra 50 af studiets deltagere, alle mænd, hvoraf 25 havde været i den aktive behandlingsgruppe, og 25 havde været i placebogruppen. De isolerede RNA i plasma fra disse 50 deltagere.
Derefter analyserede de niveauerne af ekspressionen af talrige mikroRNAer før og efter behandling. Ved studiets start var der ingen signifikante forskelle mellem mikroRNA ekspressionsniveauet i de to grupper. Efter fire års behandling med enten coenzym Q10 og selengær eller placebo viste dataene imidlertid signifikante forskelle mellem de to grupper i så mange som 70 forskellige mikroRNA’er. (MicroRNAer er ikke-kodende RNA-molekyler, der er involveret i reguleringen af ​​gener, som koder for proteiner. Disse mikroRNAer kan hæmme ekspressionen af ​​gener og dermed påvirke dannelsen af ​​proteiner. MikroRNAer kan spille en vigtig rolle i udviklingen af ​​hjertesygdom og diabetes).

Forskerne konkluderede, at de signifikante forskelle mellem coenzym Q10 / selengær-behandlingsgruppen og placebogruppen i ekspression af mikroRNAer kunne være en af ​​de biologiske mekanismer, hvorved tilskuddet med Coenzym Q10 og selengær i væsentlig grad nedsatte risikoen for at dø af hjertesygdom og reducerede omfanget af inflammation hos ældre svenske borgere.

11. Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Brismar, K. (2017). Increase in insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein 1 after supplementation with selenium and Coenzyme Q10. A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(6), e0178614. doi:10.1371/journal.pone.0178614

KiSel-10-studiets data viser endegyldigt, at et dagligt tilskud med coenzym Q10 og selengær giver beskyttelse mod at dø af hjertesygdom samt mod den aldersrelaterede nedatte hjertefunktion. Forskerne sporer disse gavnlige virkninger delvist til de to stoffers antioxidante og antiinflammatoriske funktioner.

Insulinlignende vækstfaktor 1 (forkortet IGF-1) har mange funktioner i kroppen såsom cellevækst og stofskifte, men også antiinflammatoriske og antioxidative virkninger. IGF-1-niveauet falder med alderen og i perioder med inflammation.

KiSel-10-forskerne undersøgte virkningerne af fire års daglige tilskud med coenzym Q10 og selengær på niveauet af IGF-1 og dens bindingsprotein IGFBP-1 hos de ældre svenske deltagere i studiet. De fandt ud af, at de deltagere i gruppen, der tog tilskud af coenzym Q10 og selengær, havde en signifikant forøget IGF-1- og IGF-1 SD-score i slutningen af ​​undersøgelsesperioden, mens deltagerne i placebogruppen havde nedsat koncentration.

Forskerne antog, at den positive virkning af coenzym Q10 og selengær på niveauet af IGF-1 kan være en af ​​de biologiske mekanismer, der forklarer de positive kliniske virkninger på risikoen for at dø af hjertesygdom og på hjertefunktionen.

12. Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Svensson E. Less fibrosis in elderly subjects supplemented with selenium and coenzyme Q10: A mechanism behind reduced cardiovascular mortality? Biofactors. 2018;44:137-147.

Professor Alehagen og hans forskerkolleger undersøgte effekten af tilskud med coenzym Q10 og selengær på otte biomarkører for fibrogen aktivitet hos raske ældre svenske borgere i alderen 70 – 88 år. De analyserede blodkoncentrationerne af de forskellige biomarkører ved seks-måneders- og 42-måneders mærket i undersøgelsen. Dataene viste, at der var signifikant reducerede blodkoncentrationer af syv af de otte biomarkører i den aktive coenzym Q10- og selengruppe efter 42 ugers tilskud sammenlignet med placebogruppen. Den reducerede fibrogene aktivitet ser ud til at være en konsekvens af den daglige intervention med coenzym Q10 og højt selentilskud. Der ser ud til at være en sammenhæng mellem tilskuddet og reduktionen af biomarkørerne for fibrose og den statistisk signifikante reduktion i risikoen for død som følge af hjertekarsygdomme blandt de ældre undersøgelsesdeltagere.

Bemærk: Hjertefibrose – udvikling af overskydende fibrøst vævsaflejringer i hjertemusklen eller hjerteklapperne – kan øge risikoen for hjertesvigt.

13. Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized controlled trial. PLoS One. 2018;13:e0193120 .

Selv så længe som 12 år efter tilskuddet med coenzym Q10 og selengær, viste ældre svenske borgere, der fik den aktive behandling frem for placebo-behandlingen, signifikant lavere risiko for død af hjertesygdomme. Desuden blev den reducerede risiko i den aktive behandlingsgruppe set i sådanne undergrupper af patienter som dem med diabetes, hypertension, iskæmisk hjertesygdom og nedsat funktionsevne. Professor Alehagen og hans team af forskere har ikke fastslået alle mekanismerne for den beskyttende virkning af coenzym Q10 og selentilskud, men de peger på de dokumenterede effekter af tilskudskombinationen på hjertefunktion, oxidativ stress, fibrose og inflammation.

14. Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and coenzyme Q10: a subanalysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2 and TWEAK. J Inflamm (Lond). 2019;16:5.

I en sekundær analyse af en undergruppe på 219 personer fra det større KiSel-10 studie af 443 ældre borgere i alderen 70 til 88 år ved baseline, undersøgte professor Alehagen og hans kolleger effekten af dagligt tilskud med 200 mikrogram selen fra selengær og 200 milligram ubiquinon Q10 på plasmabiomarkører for inflammation efter 6 måneder og efter 42 måneder. Resultaterne viste signifikant lavere koncentrationer af følgende biomarkører for inflammation: Osteopontin, osteoprotegerin, sTNF-receptor 1 og sTNF-receptor 2. Kun den tumornekrosefaktor-lignende svage inducer af apoptose kaldet TWEAK viste ikke en signifikant reduktion forbundet med tilskud af selengær og coenzym Q10.

Disse resultater følger den tidligere rapport om, at et dagligt tilskud med selengær og coenzym Q10 i KiSel-10 undersøgelsen var forbundet med signifikante positive ændringer i de inflammatoriske biomarkører C-reaktivt protein og sP-selectin, hvilket afspejler vigtige effekter på inflammation og åreforkalkning hos de personer, der tog den kombinerede selengær- og coenzym Q10-behandling sammenlignet med de personer, der tog den matchende placebo.

Disse resultater, der indikerer et signifikant fald i inflammation, kunne være en af de mekanismer, hvorved det kombinerede tilskud af selengær og coenzym Q10  reducerede den kardiovaskulære dødelighed og forbedrede hjertefunktionen hos ældre borgere. I en tidligere publikation fremlagde professor Alehagen og hans kolleger bevis på, at det fireårige kombinerede tilskud var forbundet med betydeligt reducerede niveauer af oxidativ stress.

En mulig konklusion er, at det kombinerede tilskud forbedrede de ældres antioxidative og antiinflammatoriske forsvar i en grad, der resulterede i reduceret kardiovaskulær dødelighed, forbedret hjertefunktion og forbedret sundhedsrelateret livskvalitet.

15. Alehagen U, Johansson P, Aaseth J, Alexander J. Significant changes in metabolic profiles after intervention with selenium and coenzyme Q10 in an elderly population. Biomolecules. 2019;10:E553.

I denne delanalyse rapporterede professor Alehagen klare forskelle i de metaboliske profiler i plasma fra ældre mænd, der tog 200 mikrogram selen og 2 x 100 milligram coenzym Q10 dagligt i mindst 18 måneder sammenlignet med de metaboliske profiler hos ældre mænd, som tog matchende placebo. Forskerne fandt store forskelle i biologiske signalveje så som pentose-phosphat-vejen, mevalonat-vejen og beta-oxidationsvejen. De konkluderede, at disse virkninger af det kombinerede tilskud af selen og coenzym Q10, sammen med de reducerede niveauer af oxidativt stress, inflammation og fibrose forbundet med det kombinerede tilskud, er med til at forklare, at fire års tilskud med selen og coenzym Q10 er forbundet med signifikant reduceret kardiovaskulær dødelighed, forbedret hjertefunktion og forbedret sundhedsrelateret livskvalitet hos ældre borgere.

16. Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Significant decrease of von Willebrand factor and plasminogen activator inhibitor-1 by providing supplementation with selenium and Coenzyme Q10 to an elderly population. European Journal of Nutrition. 2020;59:3581-3590.

De ældre KiSel-10-undersøgelsesdeltagere (aldersinterval: 70 – 88 år) fik 200 milligram coenzym Q10 (2 gange 100 milligram på forskellige tidspunkter) og 200 mikrogram organisk selengær eller matchende placebo dagligt i fire år. Et af hovedresultaterne fra undersøgelsen var en signifikant reduktion i kardiovaskulær dødelighed. I denne delanalyse fandt professor Alehagen og hans team af forskere signifikant lavere niveauer af von Willebrand-faktor og plasminogenaktivator-hæmmer-1 i den aktive behandlingsgruppe sammenlignet med placebogruppen. De fortolkede disse resultater som en indikation af, at interventionen havde forbedret endotelfunktionen. Den bedre endotelfunktion kan være en af de mekanismer, hvorved kombinationen af selen og coenzymtilskud resulterer i væsentligt reduceret kardiovaskulær dødelighed.

Øgede koncentrationer af von Willebrand-faktoren er blevet forbundet med en øget risiko for hjerte-karsygdomme og hjerteanfald. von Willebrand-faktoren er et plasmaglykoprotein, der er vigtigt for hæmostase og koagulation (det første stadium af sårheling). von Willebrand-faktoren produceres og opbevares i endotelcellerne og blodpladerne. Imidlertid betragtes øgede koncentrationer af von Willebrand-faktoren som et tegn på vaskulær dysfunktion.

Plasminogen-aktivatorhæmmer-1 udskilles fra endotelceller og leverceller. Det syntetiseres også og opbevares i blodplader. Højere niveauer af plasminogenaktivatorhæmmer-1 er blevet forbundet med øget risiko for iskæmi og koronararteriesygdom samt med udvikling af diabetes og insulinresistens.

I dette delstudie af KiSel-10-studiet var koncentrationen af både von Willebrand-faktor og plasminogenaktivatorhæmmer-1 signifikant lavere efter 36 måneders tilskud med selen og coenzym Q10.

17. Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2020;61:126541.

I dette delstudie af KiSel-10 Studiet af hjertesygdoms-dødelighed bestemte professor Alehagen plasmakoncentrationerne af fruktosamin efter seks og 42 måneders intervention hos 219 studiedeltagere suppleret med selen fra selengær (200 μg/dag) og coenzym Q10 (200 mg). / dag) (n = 118, hvoraf 20 havde diabetes ved inklusionen) eller matchende placebo (n = 101, hvoraf 18 havde diabetes ved inklusionen).

Fructosamin er en markør for langsigtet glykæmisk kontrol hos diabetespatienter. Det er positivt forbundet med risiko for hjerte-kar-sygdomme både hos diabetikere og ikke-diabetikere.

Dataene viser, at interventionen med selen og Q10 var forbundet med et signifikant fald i plasmafructosamin-koncentrationen. Faldet blev observeret hos både mænd og kvinder, både hos midaldrende og hos ældre, og hos ikke-diabetikere. Undersøgelsesdeltagere med et lavere præ-interventionsniveau af selen havde et mere udtalt fald i plasmafructosaminkoncentrationer.

Professor Alehagen foreslog, at faldet i plasmafructosaminniveauer kan have bidraget til den reducerede hjertedødelighed forbundet med selen- og coenzym Q10-interventionen og kunne afspejle de lavere niveauer af biomarkører for inflammation og oxidativ stress, der har været forbundet med kombinationstilskuddet.

18. Alehagen U, Brismar K, Alexander J, Aaseth J. Selenium and Coenzyme Q10 supplementation improves renal function in elderly deficient in selenium: observational results and results from a subgroup analysis of a randomised placebo controlled trial. Nutrients. 2020;12(12):3780.

I en delanalyse af KiSel-10-dataene søgte professor Alehagen efter en mulig sammenhæng mellem selen og nyrefunktion i en ældre befolkning med lavt indhold af selen og coenzym Q10 og undersøgte virkningen af intervention med selen og coenzym Q10 på nyrefunktionen. Hos personer med mangel på selen og coenzym Q10 blev lav selenstatus fundet at være relateret til nedsat nyrefunktion, og tilskud med selen og coenzym Q10 resulterede i signifikant forbedret nyrefunktion set fra kreatininniveauer og cystatin-C niveauer og gennem brug af Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) algoritmen.

19. Alehagen U, Aaseth J, Lindahl TL, Alexander J. Dietary supplementation with selenium and Coenzyme Q10 prevents increase in plasma D-dimer while lowering cardiovascular mortality in an elderly Swedish population. Nutrients. 2021;13:1344.

Forhøjede niveauer af fragmenter af fibrinolyseprocessen, kaldet D-dimer, i blodet er en biomarkør for mulige tromboemboliske processer. Derudover kan forhøjede D-dimer-niveauer afspejle aldersrelateret inflammatorisk aktivitet og endotel dysfunktion.

I en delanalyse af data fra ældre hjemmeboende svenske borgere med en relativ selenmangel ved starten af KiSel-10-undersøgelsen fandt professor Urban Alehagen og et team af forskere, at niveauet af plasma D-dimer i placebogruppen var steget i løbet af undersøgelsesperioden, men var forblevet uændret eller var svagt reduceret i den aktive behandlingsgruppe, der fik 200 milligram coenzym Q10 og 200 mikrogram selen dagligt. Efter 48 måneder var plasma D-dimer-niveauerne signifikant lavere i den aktive behandlingsgruppe sammenlignet med placebogruppen.

Forskerne observerede en signifikant reduceret hjertesygdoms-dødelighed blandt studiedeltagere med et højt baseline D-dimer niveau, når de fik selen og coenzym Q10 sammenlignet med studiedeltagere, der fik placebo. Forskerne fandt også lavere koncentrationer af D-dimer som følge af tilskuddet hos patienter med hypertension eller iskæmisk hjertesygdom.

20. Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double‑blind placebo‑controlled intervention project in Sweden.
Eur J Nutr. 2022 Sep;61(6):3135-3148.

Hovedresultaterne af den randomiserede, dobbeltblindede, placebo-kontrollerede KiSel-10 intervention med selen og Q10 hos ældre svenskere med lavt indhold af selen og coenzym Q10 var 1) en signifikant øget systolisk hjertefunktion, 2) en reduceret myokardievægsspænding og 3) en reduceret kardiovaskulær dødelighed. En række sekundære analyser af KiSel-10-dataene viste nogle af de underliggende mekanismer for de positive kliniske resultater.

Prof. Alehagen og forskerholdet brugte Structural Equation Modeling (SEM) teknikker til at undersøge de statistiske indbyrdes sammenhænge mellem biomarkører relateret til inflammation, oxidativ stress, insulinlignende vækstfaktor 1, ekspression af mikroRNA, fibrose og endotel dysfunktion og deres indvirkning på de kliniske resultater.

Deres SEM-analyse viste, at vægten af førsteordensfaktorerne inflammation og oxidativt stress var høje, hvilket tilsammen dannede en andenordens-faktorinflammation/oxidativt stress, der påvirkede faktorerne fibrose og myokardium (hjertemuskelvæv). Ifølge SEM-modellen påvirkede den kombinerede selen- og coenzym Q10-intervention fibrose og myokardium gennem disse faktorer, hvilket resulterede i forbedret hjertefunktion og reduceret kardiovaskulær dødelighed.

21. Alehagen U, Aaseth J, Larsson A, Alexander J. Decreased concentration of Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-23) as a result of supplementation with selenium and Coenzyme Q10 in an elderly Swedish population: A sub-analysis. Cells. 2022 Feb 1;11(3):509.

KiSel-10 forskerholdet evaluerede effekten af 48 måneders tilskud med selen og coenzym Q10 på fibroblast vækstfaktor-23-koncentrationer hos ældre med lave koncentrationer af både selen og coenzym Q10, hos hvem tilskuddet havde forbedret hjertefunktion og reduceret hjertekarsygdomme dødelighed.

Sammenlignet med placebo var tilskud med selen og coenzym Q10 forbundet med et signifikant lavere niveau af fibroblastvækstfaktor-23.

Efter 10 års opfølgning blev undersøgelsesdeltagere, der senere døde en kardiovaskulær død, set at have haft en signifikant højere FGF-23-koncentration sammenlignet med undersøgelsesdeltagere, der overlevede. Undersøgelsesdeltagere, der havde normal nyrefunktion, havde også signifikant lavere fibroblastvækstfaktor-23-koncentrationer end undersøgelsesdeltagerne med nedsat nyrefunktion.

22. Opstad TB, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen, U. Selenium and Coenzyme Q10 intervention prevents telomere attrition, with association to reduced cardiovascular mortality—sub-study of a randomized clinical trial. Nutrients. 2022;14:3346.

I dette KiSel-10-understudie undersøgte Prof Alehagen og KiSel-10-forskerholdet, om 42 måneders kombineret tilskud af selen og coenzym Q10 forhindrede telomerforkortelse og yderligere kardiovaskulær dødelighed. De kvantificerede leukocyttelomerlængden ved baseline og efter 42 måneder. De fandt, at mindre afkortning af leukocyttelomerlængden blev observeret efter aktiv behandling sammenlignet med placebo.

Desuden blev undersøgelsesdeltagere, der led fremtidig død, set at have en signifikant kortere leukocyttelomerlængde efter 42 måneder, end de overlevende havde. KiSel-10-forskerne konkluderede, at bevarelsen af leukocyttelomerlængden efter 42 måneders kombineret selen- og coenzym Q10-tilskud er forbundet med reduceret kardiovaskulær dødelighed.

23. Opstad TB, Alexander J, Aaseth J, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen U. Increased SIRT1 concentration following four years of selenium and Q10 intervention associated with reduced cardiovascular mortality at 10-year follow-up—sub-study of a previous prospective double-blind placebo-controlled randomized clinical trial. Antioxidants 2023, 12, 759.

I dette delstudie fandt KiSel-10-forskerne ud af, at fire års kombineret selen- og coenzym Q10-tilskud øgede serum-SIRT1-koncentrationerne. I placebogruppen faldt serum SIRT1 signifikant i samme periode. Der var ingen signifikant forskel mellem de to grupper ved baseline. I løbet af en 10-årig opfølgningsperiode havde personer, der døde af kardiovaskulær sygdom, signifikant lavere baseline SIRT1-koncentrationer sammenlignet med de overlevende. KiSel-10-forskerne konkluderede, at de øgede SIRT1-koncentrationer efter selen- og Q10-interventionen var signifikant forbundet med reduceret kardiovaskulær dødelighed, hvilket tyder på, at SIRT1 forhindrer vaskulær aldring og fremmer lang levetid.

Efterhånden som flere undersøgelser baseret på KiSel-10-dataene offentliggøres, vil vi opsummere dem her for dig.

 

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.