Selentilskud og Alzheimers sygdom

Kliniske undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem Alzheimers sygdom og lav selenstatus. En lavere selenstatus er forbundet med forværret kognitiv tilbagegang [Aaseth 2016].

I mange områder  af Europa og Mellemøsten er der et ringe selenindhold i jorden og følgelig et lavere indtag af selen fra fødekilder [Stoffaneller & Morse 2015; Winther 2020].

Kvinde med  Alzheimer's
Et tilstrækkeliget niveau af selen er afgørende for hjernens funktion; faktisk er hjernen et af de organer, der får tilført selen på bekostning af andre organer og væv i tider med et lavt selenindtag. Selenoprotein P spiller en særlig rolle ved at levere selen til hjernen og neuronerne. Nogle af glutathionperoxidase- og thioredoxin-reduktase-selenoenzymer er vigtige intracellulære antioxidanter i neuroner og gliaceller i centralnervesystemet.

Det daglige indtag af selen fra fødevarer i mange europæiske lande er langt under den mængde, der er nødvendig for en optimal funktion af vigtige seleno-proteiner. Det nødvendige indtag af selen fra mad estimeres til at være mindst 105 mkg om dagen [Winther 2020, fig. 2].

Ved hjælp af dokumentation far undersøgelser med mennesker i forskellige lande har prof. Jan Aaseth og kolleger dokumenteret sammenhængen mellem lavere selenstatus og Alzheimers sygdom og/eller kognitiv svækkelse [Aaseth 2016].

Kinesisk studie

I en undersøgelse af kinesere på landet i alderen 65 år eller ældre var et lavt selenindhold i neglene signifikant forbundet med lave kognitive scoringer i
fire ud af fem tests. Der var en bemærkelsesværdig dosis-respons-effekt på kognitiv funktion på tværs af selen-kvintilerne i undersøgelsen.

Hollandsk studie

Patienter diagnosticeret Alzheimers sygdom i mild grad havde lavere plasma-selenniveauer end raske aldersmatchede ældre forsøgspersoner (82,2 vs. 93,2 mkg/l).

Fransk studie

Personer i den laveste kvartil af plasma-selenkoncentrationer (mindre end 75,8 mkg/l) var 58 % mere tilbøjelige til at blive diagnosticeret med kognitiv tilbagegang end personer med en plasma-selenkoncentration på 86,9 mkg/l. Desuden var kognitive fald i undersøgelsen signifikant forbundet med omfanget af fald i plasmaselen over en ni-årig periode.

ITALIENSK STUDIE

Personer med en lav selenkoncentration i plasma (mindre end 66,7 mkg/l) havde en signifikant lavere præstationsbaseret koordinationsscore og Mini-Mental State Examination scores sammenlignet med personer med højere (større end 82,3 mkg/l) koncentrationer.

Studier fra Brasilien og Tyrkiet

På samme måde har undersøgelser udført i Brasilien og Tyrkiet vist en sammenhæng mellem en lav selenstatus og kognitiv tilbagegang [Aaseth 2016].

Selentilskud og kognitiv funktion

I en evaluering af 11 undersøgelser observerede Pereira et al [2022] følgende effekter af selentilskud:

Kun selen-undersøgelser
Undersøgelser af selen plus andre næringsstoffer
  • Forbedring i kognitive testresultater blev observeret hos både patienter med Alzheimers sygdom og patienter med mild kognitiv svækkelse.
  • Pereira et al konkluderede, at selentilskud er en god adjuverende behandling til patienter med Alzheimers sygdom og patienter med mild kognitiv svækkelse [Pereira 2022].

Optimal plasma/serum-selenstatus

En optimal funktion af Selenoprotein P og glutathionperoxidase-selenoproteiner er nødvendig for beskyttelse mod den slags kognitive tilbagegang, der karakteriserer Alzheimers sygdom [Aaseth 2016].

På nuværende tidspunkt er det bedste estimat for en optimal plasma/serum-selenstatus cirka 125 mkg/l [Winther 2020, fig. 3].

Kombineret selen og coenzym Q10-tilskud

Der er en biologisk indbyrdes sammenhæng mellem selen og coenzym Q10, således at det er en fordel ved at bruge de to stoffer i kombination, hvis der er mangler i befolkningen [Alehagen & Aaseth 2015].

Prof Urban Alehagen
Prof. Urban Alehagen var den ledende forsker i KiSel-10-undersøgelsen.Svensk undersøgelse

I en undersøgelse, hvor forskerne gav 200 mkg selen og 200 mg coenzym Q10 dagligt i fire år til ældre hjemmeboende borgere, gennemsnitsalder: 78 år, observerede forskerne en forbedret sundhedsrelateret livskvalitet og øget vitalitet sammenlignet med placebobehandling [Johansson 2015].

I samme undersøgelse, KiSel-10-studiet, viste behandling med selen og coenzym Q10 nedsatte niveauer af inflammationsbiomarkører [Alehagen 2015 Sep] og oxidativ stress-biomarkører [Alehagen 2015 Nov-Dec].

Konklusion: Selentilskud og Alzheimers sygdom

Undersøgelser med mennesker viser, at selenstatus almindeligvis er lav hos patienter diagnosticeret med kognitiv svækkelse og med Alzheimers sygdom.

Den optimale funktion af de selen-afhængige selenoproteiner har brug for et
højere selenindtag, end det er muligt i de selenfattige områder i store dele af Europa og Mellemøsten.

Selen har derfor en rolle at spille i forebyggelsen og behandlingen af Alzheimers sygdom.

Der er også en rolle for selentilskud i forebyggelsen af udviklingen af Alzheimers sygdom hos ældre patienter diagnosticeret med mild kognitiv svækkelse.

Kilder

Aaseth J, Alexander J, Bjørklund G, Hestad K, Dusek P, Roos PM, Alehagen U. Treatment strategies in Alzheimer’s disease: a review with focus on selenium supplementation. Biometals. 2016 Oct;29(5):827-39.

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E, Johansson P. Levels of sP-selectin and hs-CRP decrease with dietary intervention with selenium and Coenzyme Q10 combined: a secondary analysis of a randomized clinical trial. PLoS One. 2015 Sep 16;10(9):e0137680.

Alehagen U, Aaseth J. Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. J Trace Elem Med Biol. 2015;31:157-62.

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors. 2015 Nov-Dec;41(6):443-52.

Johansson P, Dahlström Ö, Dahlström U, Alehagen U. Improved health-related quality of life, and more days out of hospital with supplementation with selenium and Coenzyme Q10 combined: results from a double blind, placebo-controlled prospective study. J Nutr Health Aging. 2015 Nov;19(9):870-7.

Pereira ME, Souza JV, Galiciolli MEA, Sare F, Vieira GS, Kruk IL, Oliveira CS. Effects of Selenium Supplementation in Patients with Mild Cognitive Impairment or Alzheimer’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2022 Aug 5;14(15):3205.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.