Genopdukkende brystkræft og selenoprotein P-autoimmunitet

En brystkræft-prognose er især dårlig hos patienter med lave serumselen- og serumselenoprotein P-koncentrationer. Nu har forskere opdaget naturlige autoantistoffer med antagonistiske egenskaber over for optagelse af selenoprotein P hos brystkræftpatienter og hos patienter med skjoldbruskkirtelsygdom [Demircan 2022; Sun 2022].

Illustration af autoimmunitet
Autoimmunitet er produktionen af antistoffer mod væv eller stoffer i ens egen krop, hvilket resulterer i en autoimmun sygdom eller overfølsomheds-reaktion. Autoantistoffer mod selenoprotein P hæmmer transporten af det essentielle sporstof selen hos brystkræftpatienter og hos patienter med Hashimotos thyroiditis.

Selen er et essentielt sporstof, der har adskillige biologiske funktioner i kroppen, hvoraf de fleste udføres af selenholdige selenoproteiner. Blandt de vigtigere selenoproteiner er selenoprotein P, den vigtigste transportør af selen i blodet, og glutathionperoxidase 3 (GPX3), en vigtig antioxidant.

Den menneskelige krop danner ikke selen. Menneskelige celler er afhængige af selenkilder i kosten. Desværre varierer selenindholdet i jorden og i fødevarer betydeligt fra region til region i verden. For eksempel er plasma-selenkoncentrationerne i mennesker, der bor i store dele af Europa, generelt under, ofte et godt stykke under, 80-90 mkg/l, hvorimod mennesker, der bor i Nordamerika, generelt har plasma-selenniveauer over 120 mkg/l [Alehagen 2022].

OPTIMAL SELENindtagelse OG -STATUS

Selenforskning indikerer, at et selenindtag på 100-150 mkg dagligt er nødvendigt for at opnå en optimal ekspression af selenoprotein P. For at cellerne kan realisere en optimeret ekspression af selenoproteinerne, har mennesker brug for et dagligt indtag af selen, der giver en selen-koncentration på ca. 120 mkg/l målt i røde blodlegemer [Alehagen 2022].

AUTOIMMUNITET overFOR SELENOPROTEIN P forringer transport af selen

I to separate artikler offentliggjort i 2022 har selenforskere rapporteret, at de har fundet tegn på autoimmunitet over for selenoprotein P hos 6-7% af brystkræftpatienterne [Demircan 2022] og hos 6-7% Hashimotos thyroiditispatienter [Sun 2022].

I begge tilfælde var forhøjede koncentrationer af selenoprotein P-autoantistofferne forbundet med en dårligere sygdomsprognose [Demircan 2022; Sun 2022]. Forskerne rapporterede en forstyrrende effekt af selenoprotein P-autoantistofferne på den normale transport og homeostase af selen.

SELENOPROTEIN P AUTOANTIstoffer forudsiger genopdukkende brystkræft

Selv efter at forskerne havde justeret for potentielle konfoundere af brystkræftprognose, fandt de en signifikant effekt fra koncentrationen af selenoprotein P-autoantistoffer på tilbagefald og dødelighed af brystkræft [Demircan 2022].

Forskerne konkluderede, at måling og evaluering af selenoprotein P-autoantistoffer kan identificere patienter med høj risiko for tilbagefald af brystkræft uafhængigt af andre almindeligt anvendte prognostiske faktorer. Brystkræftpatienter, som var selenoprotein P-autoantistof-positive, havde en dårlig prognose [Demircan 2022].

Forskerne oplistede følgende punkter om selenoprotein P-autoimmunitet [Demircan 2022]:

  1. Deres undersøgelse viser, at der er en højere forventning om selenoprotein P-autoimmunitet hos patienter med højere alder.
  2. Selenoprotein P-autoantistofferne var på en dosisafhængig måde knyttet til højere cirkulerende selen og selenoprotein P uden en tilsvarende stigning i GPX3-aktivitet, hvilket indikerer, at selenoprotein P-autoantistofferne har en antagonistisk effekt på selenoptagelsen.
  3. Effekten af selenoprotein P-autoantistofferne var ikke relateret til nogen tumorkarakteristika, kun til brystkræftpatienternes alder ved diagnosen.
  4. Den bedste forklaring er, at selenoprotein P-autoantistofferne bindes til selenoprotein P og hæmmer dets optagelse på dosisafhængig vis.
SELEN-BIOMARKØRER OG BRYSTkræft-PROGNOSE-TEKNIKKER

Forskerne bemærkede, at koncentrationen af selenoprotein P-autoantistoffer er nyttig til brystkræftprognose på samme måde som koncentrationen af serumselen, serumselenoprotein P og serum-GPX3 er [Demircan 2022].

De prognostiske teknikker for brystkræftpatienter, der anvendes i øjeblikket, kræver overvejende invasive metoder og prøveudtagning af tumorvæv. Følgelig repræsenterer en vurdering af selenoprotein P-autoantistof-koncentrationer en lovende serumbiomarkør, som ikke ville være omkostnings- eller arbejdskrævende [Demircan 2022].

KONKLUSION: BRYSTkræft OG SELENTILSKUD

Demircan et al [2022] foreslår, at deres brystkræftfund kan være af særlig relevans for kvinder (og mænd) med et utilstrækkeligt selenindtag i kosten. Naturlige autoantistoffer mod Selenoprotein P hæmmer selentransporten og påvirker kroppens dannelse af GPX3 negativt.

Sun et al [2022] foreslår, at en score, der kombinerer konventionelle selenstatus-biomarkører med en vurdering af koncentrationen af serum selenoprotein P-autoantistoffer kan være bedre til at bedømme patienternes behov for selentilskud end vurderinger af serumselen eller serum-selenoprotein P alene.

Det, der er brug for nu er en randomiseret kontrolleret undersøgelse, der tester den potentielle fordel ved selentilskud til korrigering lav selenstatus og -underskud og til forbedring af  en dårlig sygdomsprognose [Demircan 2022].

kilder

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Apr 6. Epub ahead of print.

Demircan K, Sun Q, Bengtsson Y, SeemannR , Vallon-Christersson J, Malmberg M, Saal LH, Rydén L, Minich WB , Borg Å, Manjer J, Schomburg L. Autoimmunity to selenoprotein P predicts breast cancer recurrence.
Redox Biology. 2022;53:102346.

Sun Q, Mehl S, Renko K, et al. Natural autoimmunity to Selenoprotein P impairs selenium transport in Hashimoto’s Thyroiditis. Int J Mol Sci. 2021;22(23):13088.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Niveauet af serumselen forudsiger brystkræftprognose

Forskning udført i det sydlige Sverige viser, at tre biomarkører i blodet for tilgængelighed af selen korrelerede omvendt med dødeligheden af brystkræft. Jo lavere niveauet var af de tre selen-biomarkører, jo højere var dødeligheden [Demircan 2021].

Brystkræft awareness-sløjfe
En vurdering af selenniveauet på tidspunktet for brystkræftdiagnosen identificerer patienter med usædvanlig høj risiko for en dårlig prognose. Det er de brystkræftpatienter med et lavt niveau af selen, selenoprotein P og glutathion-peroxidase i blodet.

Bio-markørerne i blodet er:

  • Total selen
  • Selenoprotein P
  • Glutathionperoxidase 3

Brystkræftpatienter med blod-koncentrationer af disse tre selen-biomarkører i den højeste kvintil havde signifikant bedre chancer for at overleve sammenlignet med patienter, hvis blodniveauer af disse stoffer var i den laveste kvintil [Demircan 2021].

Ifølge de tre biomarkører havde brystkræftpatienter med lav selenstatus  den højeste dødelighedsrisiko med en samlet sandsynlighed for at overleve på ca. 50% efter 8 år. Forskellen i overlevelse mellem brystkræftpatienterne i den laveste selen-kvintil sammenlignet med brystkræftpatienter med mindst én biomarkør i den højeste kvintil var især bemærkelsesværdig [Demircan 2021].

Sagens kerne: Forudsigelse af overlevelsen baseret på de tre selen-relaterede biomarkører overgik forudsigelsen af overlevelse baseret på etablerede tumorkarakteristika – histologisk gradering, antal involverede lymfeknuder, tumorstørrelse [Demircan 2021].

DET SVEnske kræftskade ANALYSENETVÆRK – bryst-initiativ

Sweden Cancerome Analysis Network – Breast Initiative (SCAN-B Study) er et stort prospektivt kohortestudie med deltagelse af patienter fra flere hospitaler. Den primære analyse, der er opsummeret i denne artikel, var baseret på blodprøvedata fra 1996 patienter, som netop havde fået en ny diagnose på primær invasiv brystkræft. Blodprøvetagningen fandt sted på diagnosetidspunktet. Forskere analyserede den totale mængde selen, selenoprotein P og glutathionperoxidase 3 i serum fra brystkræft-patienternes blod [Demircan 2021].

SELEN OG SELENOPROTEINER

Fakta: Lave koncentrationer af serumselen, selenoprotein P og glutathionperoxidase 3 er forbundet med en dårlig prognose efter en brystkræftdiagnose [Demircan 2022].

Fakta: Selen er et sporstof, der er essentielt for livet, først og fremmest gennem aktiviteterne og virkningerne af de selenoproteiner, som det er en aktiv komponent i. Et tilstrækkeligt selenindtag og en tilstrækkelig selenstatus er nødvendig for at opretholde et godt helbred og undgå sygdom. Selenoprotein P er den primære selentransportør i kroppen. Uden tilstrækkelig selenoprotein P får kroppens væv og organer ikke nok selen.

Fakta: Glutathionperoxidase 3 er en vigtig antioxidant. GPx-3 er medlem af glutathionperoxidase-familien af selenoenzymer. Det er et ekstracellulært selenoenzym, der beskytter cellerne mod oxidativ skade, det vil sige skader forårsaget af skadelige frie radikaler. Generelt er selenindtag, der optimerer aktiviteten af selenoprotein P, tilstrækkelig til at optimere aktiviteten af glutathionperoxidaserne [Hurst 2010].

Prof. Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen har i KiSel-10-studiet vist, at selentilskud reducerede inflammation og oxidativ stress hos svenske borgere, som havde et lavt selenindtag og en lav serum-selenstatus.

Fakta: Et godt skøn er, at en selenstatus på 120 mkg/l, målt i de røde blodlegemer, er nødvendig for den optimale aktivitet af vigtige selenoenzymer [Alehagen 2022].

Fakta: Et selen-indtag på 100-150 mkg/dag ser ud til at være nødvendigt for en optimal ekspression af selenoprotein P [Alehagen 2022].

 

SELENINDTAG I VERDENS SELENFATTIGE REGIONER

Betydningen af selen for udfaldene af brystkræft  i Scan-B-undersøgelsen får betydning, når vi tænker på, at kvinder i Sverige generelt får mindre end den optimale mængde selen i deres kost.

I en undersøgelse af 688 ældre svenske borgere, bosiddende i det sydøstlige Sverige, kunne prof. Urban Alehagen og et team af forskere fastslå, at den gennemsnitlige selenkoncentration i serum var 67,1 mkg/l, et godt stykke under det optimale niveau [Alehagen 2022].

KONKLUSION: SELENSTATUS OG BRYSTkræft-PROGNOSE

Vurdering af serum-selen, serum-selenoprotein P og serum-glutathion-peroxidase 3-niveauer på diagnosetidspunktet kan identificere brystkræftpatienter med risiko for en dårlig overlevelses-prognose.

Brystkræftpatienter med lave koncentrationer af selen- og selenoprotein i serum kan reagere positivt på tilskud af selen.

En undersøgelse fra 2014 har vist, at tilskud med et seleniseret gærprodukt signifikant reducerede niveauet af blod-biomarkører for oxidativ stress; tilskud med et rent selenomethionin-produkt gjorde det ikke. Disse resultater tyder på, at selenberigede gærprodukter indeholder andre selenarter end selenmethionin, der er ansvarlige for reduktionen af omfanget af oxidativ skade [Richie 2014].

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Apr 6. doi: 10.1007/s00394-022-02876-1. Epub ahead of print.

Demircan K, Bengtsson Y, Sun Q, Schomburg L et al. Serum selenium, selenoprotein P and glutathione peroxidase 3 as predictors of mortality and recurrence following breast cancer diagnosis: A multicentre cohort study. Redox Biol. 2021 Nov;47:102145.

Demircan K, Sun Q, Bengtsson Y, Schomburg L et al. Autoimmunity to selenoprotein P predicts breast cancer recurrence. Redox Biology. 2022;53:102346.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):923-31.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, El-Bayoumy K et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Selentilskud og brystkræft

Illustration af kvinde med brystkræft awareness-sløjfe
Undersøgelser viser, at selenindtag og -status er forbundet med risiko for brystkræft. En lav selenstatus indikerer en øget risiko for brystkræft.

I mange lande er brystkræft den mest diagnosticerede og behandlede form for kræft. En 2014-metaanalyse af 16 undersøgelser har vist, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem serum-selenstatus og risiko for brystkræft. Jo lavere koncentrationen af serum-selen er, desto større er risikoen for brystkræft [Babaknejad].

Hvad ved vi om selen og brystkræft?
Brystkræft er et frustrerende emne for selenforskeren. Der er ikke nok beviser til at tillade endegyldige udtalelser om virkningerne af selentilskud til forebyggelse af brystkræft.

For eksempel medtog undersøgelsen the Nutritional Prevention of Cancer (Kostrelateret forebyggelse af kræft, også kaldet NPC-undersøgelsen) som var en undersøgelse, der viste en signifikant sammenhæng mellem selentilskud og nedsat risiko for kræft i tyktarm, lunger, prostata og den samlede mængde kræft, ikke nok kvinder til at man kunne vurdere effekten af selentilskud på brystkræft [Clark].

Vidnesbyrd vedrørende selen og brystkræft
Kræftcellelinie-undersøgelser har vist, at selengær har gavnlige virkninger på oxidativt stress, tumorvæksthæmning og apoptose i humane brystkræfteller [Guo].

Kræftcellelinie-undersøgelser har også vist, at kombinationen af selentilskud og det kræfthæmmende kemoterapi-lægemiddel Cisplatin kan resultere i en betydelig brystkræfthæmmende effekt [Sakalli Çetin].

Dyrestudier har konsekvent vist, at selentilskud hjælper med at undertrykke dannelsen af brystkræftceller [Ekoue].

De fleste human-epidemiologiske undersøgelser (rapporter fra observationsundersøgelser) har vist et omvendt forhold mellem selenstatus, -indtagelse og risikoen for brystkræft [Ekoue].

Dr. Cai og et team af forskere har lavet en meta-analyse af 69 observationsundersøgelser af selen-eksponering og kræftrisiko. 14 af undersøgelserne havde brystkræft som et hovedformål. Data fra de 14 undersøgelser viste, at højere selen-eksponering var signifikant forbundet med nedsat risiko for brystkræft [Cai].

Variationer i selenoproteiner og tilfælde af brystkræft
Meget af den nuværende forskning i selen og brystkræft fokuserer på fremstillingen af vigtige selenholdige selenoproteiner og risikoen for brystkræft.

Denne type forskning søger at etablere en forbindelse mellem de forskellige funktionelle enkeltnukleotidpolymorfier (SNP’er) i selenoproteinerne, for eksempel SEPP1, GPX1 og GPX4 og risikoen for brystkræft. De tilgængelige data viser tegn på, at selenoproteiner spiller en rolle i hæmningen af udviklingen af brystkræft [Méplan].

Polymorfi i selenoproteiner
Okay, enkeltnukleotidpolymorfi? Hvad taler vi om? Hvor skal man starte?

Grundlæggende giver genernes DNA-sekvenser den information, som cellerne har brug for til at lave proteiner. I en befolkningsgruppe kan gener som koder for et bestemt protein, have en række forskelle i DNA-sekventeringen.

Polymorfier er små variationer i geners DNA-sekvenser. Polymorfier er så almindelige i befolkningsgrupper, at de forandringer de forårsager ikke anses for usædvanlige på samme måde som mutationer betragtes som usædvanlige.

Enkeltnukleotidpolymorfier (SNP’er) er variationer i et enkelt basepar i en DNA-sekvens. Og de interessante spørgsmål synes at være:

  • Er der en sammenhæng mellem SNP’er, der producerer selenoproteiner, og selenstatus / selenintag?
  • Er der en sammenhæng mellem SNP’er, der producerer selenoproteiner, og risikoen for / forekomsten af forskellige kræftformer, herunder brystkræft?

Efterlysning: En stor interventionsundersøgelse af selentilskud og forekomst af brystkræft
I mellemtiden ville det være godt, hvis nogen ville finansiere en stor randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse af effekten af tilskud med et selen-gærpræparat til forebyggelse af brystkræft. Sådanne undersøgelser er meget dyre.

Vi har endnu ikke afgørende bevis for, at tilskud med et organisk selen-gærpræparat reducerer risikoen for brystkræft, men der er helt afgjort nok bevismateriale fra celleundersøgelser, dyreforsøg og observationsundersøgelser, der tyder på, at kvinder med lav selenstatus vil drage fordel af at tage et selentilskud. I det mindste bør det være muligt at få lavet en selentest for at se, om man har lav selenstatus.

 

Kilder

Babaknejad, N., Sayehmiri, F., Sayehmiri, K., Rahimifar, P., Bahrami, S., Delpesheh, A., & Alizadeh, S. (2014). The relationship between selenium levels and breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Biological Trace Element Research, 159(1-3), 1-7.

Cai, X., Wang, C., Yu, W., Fan, W., Wang, S., Shen, N., & Wang, F. (2016). Selenium Exposure and Cancer Risk: an Updated Meta-analysis and Meta-regression. Scientific Reports, 619213. doi:10.1038/srep19213

Ekoue, D. N., Zaichick, S., Valyi-Nagy, K., Picklo, M., Lacher, C., Hoskins, K., & Diamond, A. M. (2017). Selenium levels in human breast carcinoma tissue are associated with a common polymorphism in the gene for SELENOP (Selenoprotein P). Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 39,227-233.

Guo, C., Hsia, S., Shih, M., Hsieh, F., & Chen, P. (2015). Effects of Selenium Yeast on Oxidative Stress, Growth Inhibition, and Apoptosis in Human Breast Cancer Cells. International Journal of Medical Sciences, 12(9), 748-758.

Méplan, C., Dragsted, L. O., Ravn-Haren, G., Tjønneland, A., Vogel, U., & Hesketh, J. (2013). Association between polymorphisms in glutathione peroxidase and selenoprotein P genes, glutathione peroxidase activity, HRT use and breast cancer risk. Plos One, 8(9), e73316. doi:10.1371/journal.pone.0073316

Sakalli Çetin, E., Nazıroğlu, M., Çiğ, B., Övey, İ. S., & Aslan Koşar, P. (2017). Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling-induced intracellular toxicity in MCF-7 breast cancer cells: involvement of the TRPV1 channel. Journal of Receptor And Signal Transduction Research, 37(1), 84-93.

Oplysningerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke bruges som sådan.