Selen-tilskud og hiv-infektioner: En gennemgang

Illustration over aids-symptomer
De seks selen- og HIV-infektionsundersøgelser viser en gavnlig virkning på immun-funktionen af et dagligt tilskud med 200 mikrogram selen, især på CD4-antallet af hvide blodlegemer. En tilsvarende gavnlig virkning på immunsystemet kan være en beskyttende effekt mod andre former for infektioner, herunder mod Covid-19-infektioner.

Seks randomiserede kontrollerede undersøgelser viser, at et dagligt selentilskud til HIV-inficerede voksne øger CD4-celletallet, mindsker risikoen for diarré samt sænker andelen af hospitalsindlæggelser for HIV-relaterede tilstande og opportunistiske infektioner hos HIV-inficerede voksne [Kayode 2020].

Alexander og kolleger [2020] har erkendt vigtigheden af selen for immunsystemets funktion og har anbefalet indføring af tilstrækkelige tilskud med selen i høj-risiko Covid-19-områder så hurtigt som muligt efter en mistanke om Covid-19-infektion.

Richie og kolleger [2014] har vist, at selentilskud i form af selengær giver en signifikant større beskyttelse mod oxidativ stress end tilskud udelukkende med selenomethionin.

Hvorfor selen er vigtig for at øge antallet af CD4-celler

CD4-celler er hvide blodlegemer, der bekæmper infektion. CD4-celletallet giver en indikation af styrken af immunfunktionen hos HIV-patienter. CD4-celletal er en nøglefaktor for behovet for forebyggende behandling mod opportunistiske infektioner.

De seks selen- og HIV-undersøgelser

186 HIV-inficerede stofmisbrugere

Burbano og kolleger [2002] undersøgte effekten af et dagligt selentilskud (200 mikrogram / dag) af hiv-inficerede amerikanske stofmisbrugere i 12 måneder sammenlignet med placebo.

226 hiv-inficerede amerikanske voksne

Hurwitz og kolleger [2007] fandt, at et dagligt selentilskud på 200 mikrogram til hiv-inficerede amerikanske voksne i 9 måneder havde følgende resultater i forhold til placebobehandlingen:

300 HIV-inficerede voksne fra Rwanda

Kamwesiga og kolleger [2015] præsenterede data, der viser, at selentilskud på 200 mikrogram dagligt i 24 måneder er forbundet med en signifikant forskel i CD4-celletallet sammenlignet med matchende placebobehandling.

913 HIV-inficerede gravide kvinder i Tanzania

Kupka og kolleger [2009] evaluerede effekten i 6 måneder af et tilskud på 200 mikrogram dagligt efter fødslen. Der var en statistisk signifikant 40% reduktion i risikoen for diarré i den selenbehandlede gruppe.

63 hiv-inficerede amerikanske voksne

Shor-Posner og kolleger [2003] rapporterede om effekten af 200 mikrogram selentilskud dagligt i 12 måneder.

878 HIV-positive voksne i Botswana

Baum og kolleger [2013] fandt, at selentilskud (200 mikrogram / dag) sammen med en kombination af multivitaminer (B-vitaminer og vitamin C og -E) i 24 måneder (medianvarigheden af undersøgelsesopfølgning) var forbundet med følgende resultater:

Konklusioner: Selentilskud og HIV-infektioner

Et dagligt tilskud til hiv-inficerede voksne med 200 mikrogram selen er forbundet med følgende gavnlige resultater [Kayode 2020]:

 • en stigning i serum-selenniveauet
 • en stigning i antallet af CD4-celler
 • en reduktion i belastningen fra HIV-1 vira
 • en reduktion i hospitalsindlæggelser
 • et reduktion i diarré hos gravide kvinder
 • et forøget energiniveau og nedsat angst

Kilder

Alexander J, Tinkov A, Strand TA, Alehagen U, Skalny A, Aaseth J. Early Nutritional Interventions with Zinc, Selenium and Vitamin D for Raising Anti-Viral Resistance Against Progressive COVID-19. Nutrients. 2020 Aug 7;12(8):2358.

Baum MK, Campa A, Lai S, et al. Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, antiretroviral-naive, HIV-infected adults in Botswana: a randomized clinical trial. JAMA. 2013;310(20):2154-2163.

Burbano X, Miguez-Burbano M, McCollister K, Zhang G, Rodriguez A, Ruiz P, et al. Impact of a selenium chemoprevention clinical trial on hospital admissions of HIV-infected participants. HIV Clin Trials. 2002;3:483-91.

Hurwitz E, Klaus R, Llabre M, Gonzalez A, Lawrence PJ, Maher KJ, et al. Suppression of human immunodeficiency virus Type 1 viral load with selenium supplementation: a randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2007;167:148-54.

Kamwesiga J, Mutabazi V, Kayumba J, Tayari J, Uwimbabazi JC, Batanage G, et al. Effect of selenium supplementation on CD4+ T‐cell recovery, viral suppression and morbidity of HIV‐infected patients in Rwanda: a randomized controlled trial. AIDS. 2015;29:1045‐52.

Kayode I, Anaba U. Effect of Vitamin D, selenium, or zinc supplementation in HIV: A systematic review. AIDS Rev. 2020 Oct 26;23(3).

Kupka R, Mugusi F, Aboud S, Hertzmark E, Spiegelman D, Fawzi WW, et al. Effect of selenium supplements on haemoglobin concentration and morbidity among HIV infected Tanzanian women. Clin Infect Dis. 2009;48:1475-78.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Shor-Posner G, Robert L, Miguez M, Moreno-Black G. Psychological burden in the era of HAART: impact of selenium therapy. Int J Psychiatry Med. 2003;33:56-69.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Selentilskud og HIV-infektioner

Selentilskud til HIV-inficerede patienter kan nedsætte virusets udvikling, forbedre CD4-tallet og reducere risikoen for at dø af infektionen. Arten af og doseringen af selentilskuddet skal undersøges yderligere. På nuværende tidspunkt synes tilskud med 200 mikrogram selen fra selengær mest lovende, men doseringen varierer afhængigt af regionale forskelle i jordens og madens selenindhold.

Mennesker med et lavt selenindhiold i blodet er mere tilbøjelige til at have nedsat immunfunktion og en hurtigere mutation af godartede varianter af RNA-vira til virulente former. Et lavt selenindhold i blodet er koncentrationer mindre end 1 mikromol selen per liter blod = mindre end 78 mikrogram selen per liter blod [Harthill].

Hvis en virusinficeret person med selenmangel får et selentilskud, har virussets mutationshastighed en tendens til at falde, og immunfunktionen har tendens til at bedres [Harthill].

Således kan personens selenniveauet have en dybtgående indvirkning på udviklingen af en virusinfektion. I tilfælde af selenmangel kan en normalt ikke-virulent virus blive virulent. En virus kan blive sygdomsfremkaldende ved at formere sig i en person med ernæringsmangler [Beck].

Selenmangel og udvikling af HIV-infektion

Hos HIV-inficerede patienter er mangel på forskellige mikronæringsstoffer, herunder selenmangel, forbundet med en øget risiko for udvikling af HIV-relateret sygdom og øget dødelighed.

Tilskud med mikronæringsstoffer, der igen indbefatter selen, er associeret med forsinket udvikling af HIV-relateret sygdom og nedsat dødelighed hos HIV-positive patienter, som ikke modtog antiretroviral behandling [Drain; Stone].

Selentilskud og antiretroviral terapi

Antiretroviral behandling består i dagligt at tage en kombination af HIV-lægemidler, som ikke gør det af med viruset, men forhindrer dets vækst. Formålet med den antiretrovirale terapi er et nedsætte mængden af HIV i blodet til så lavt et niveau, at det ikke kan måles.

Patienter på antiretroviral behandling, der opnår sådanne umålelige mængder vira, kan leve længere og sundere og har næsten ingen risiko for at overføre viruset til en sexpartner.

Et vigtigt spørgsmål, der skal afgøres, er, om selentilskud kan være en nyttig supplerende behandling til patienter i antiretroviral behandling. Der er trods alt brug for en tilstrækkelig mængde selen til dannelsen af antioxidant-selenoproteinerne, glutathion-peroxidaserne og thioredoxin-reduktaser, der er forbundet med reduceret oxidativt stress [Stone].

Især kan det tænkes, at selenoproteinernes antioxidantaktivitet kan forstyrre opformering af virus i HIV-inficerede immunceller [Baum].

Randomiserede kontrollerede forsøg eller selentilskud og HIV-infektion

Burbano-studiet 2002

Et dagligt tilskud til 186 HIV-positive voksne med 200 mikrogram selen eller placebo i to år viste en signifikant nedsættelse af de samlede hospitalsindlæggelser hos selengruppen som en procentdel af hospitalsindlæggelser grundet infektion og omkostninger til patientpleje.

Hurwitz-studiet 2007

Et dagligt tilskud til 174 HIV-positive personer med 200 mikrogram selen fra selengær eller placebo i ni måneder viste, at selentilskuddet kan undertrykke udviklingen af HIV-virusbelastningen og forbedre CD4-T-lymfocyt-tallet.

Kupka-studiet 2008

Et dagligt tilskud til 913 HIV-positive gravide med deltagelse i perioden mellem uge 12 og 27 af svangerskabet og indtil seks måneder efter fødslen med 200 mikrogram selen fra selenomethionin eller placebo havde ingen effekt på moderens HIV-virusbelastning eller CD4-leukocyt-tal, men reducerede signifikant risikoen for akut eller vedvarende diarré og reducerede spædbørnenes dødsrisiko betydeligt efter seks uger hos de mødre der fik selentilskud.

Baum-studiet 2013

I dette firearmede kliniske forsøg blev 878 HIV-positive voksne, som endnu ikke var i antiretroviral terapi, tilfældigt tildelt en af fire daglige behandlingsformer i 24 måneder:

 • Behandling med multivitaminer (vitaminerne B, C og E)
 • Behandling med 200 mikrogram selen
 • Behandling med både multivitaminer og selen
 • Behandling med placebo

Det kombinerede tilskud med multivitaminer plus selen reducerede signifikant deltagernes risiko for at ryge under et CD4-celletal på 250 CD4-celler pr. mikroliter blod. Multivitaminer plus selen reducerede også risikoen for foruddefinerede sekundære endepunkter for sygdomsudvikling. Multivitaminer alene og selentilskud alene var ikke statistisk forskellige fra placebo for alle endepunkter.

Imidlertid havde ingen af tilskudsvarianterne – multivitaminer alene, selen alene, multivitaminer + selen, placebo – en signifikant effekt på HIV-virusbelastningen. Det vil sige, de reducerede ikke signifikant antallet af kopier af HIV-RNA i blodet.

For at sammenfatte, det var godt, at multivitaminerne + selen holdt HIV-patienternes CD4-tal oppe, idet HIV-virusbelastningen ikke faldt mærkbart.

Kamwesiga-studiet 2015

Et dagligt tilskud med 200 mikrogram selen eller placebo i 24 måneder til 300 HIV-inficerede voksne, der endnu ikke havde fået antiretroviral behandling, viste, at selentilskud signifikant reducerer nedsættelsen af CD4-celletallet hos patienter, der ikke er i antiretroviral behandling.

 

Kilder

Baum, M. K., Miguez-Burbano, M.J., Campa, A. & Shor-Posner, G. (2000). Selenium and interleukins in persons infected with human immunodeficiency virus type 1. J Infect Dis, 182 Suppl 1:S69-73.

Baum, M.K., Campa, A., Lai, S., et al. (2013). Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, antiretroviral-naive, HIV-infected adults in Botswana: a randomized clinical trial. JAMA, 310(20):2154-2163.

Beck, M.A. (2000). Nutritionally induced oxidative stress: effect on viral disease. Am J Clin Nutr. 71(6 Suppl):1676S-81S.

Burbano, X., Miguez-Burbano, M. J., McCollister, K., Zhang, G., Rodriguez, A., Ruiz, P. & Shor-Posner, G. (2002). Impact of a selenium chemoprevention clinical trial on hospital admissions of HIV-infected participants. HIV Clinical Trials, 3(6), 483–491.

Drain, P.K., Kupka, R., Mugusi, F. & Fawzi, W.W. Micronutrients in HIV-positive persons receiving highly active antiretroviral therapy. Am J Clin Nutr, 85(2):333-345.

Harthill, M. (2011). Review: micronutrient selenium deficiency influences evolution of some viral infectious diseases. Biol Trace Elem Res. 143(3):1325-36.

Kamwesiga, J., Mutabazi, V., Kayumba, J., Tayari, J.-C. K., Uwimbabazi, J. C., Batanage, G., … Mukazayire, E. (2015). Effect of selenium supplementation on CD4+ T-cell recovery, viral suppression and morbidity of HIV-infected patients in Rwanda: a randomized controlled trial. AIDS (London, England), 29(9), 1045–1052.

Kupka, R., Mugusi, F., Aboud, S., Msamanga, G. I., Finkelstein, J. L., Spiegelman, D., & Fawzi, W. W. (2008). Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of selenium supplements among HIV-infected pregnant women in Tanzania: effects on maternal and child outcomes. The American Journal of Clinical Nutrition, 87(6), 1802–1808.

Stone, C.A., Kawai, K., Kupka, R. & Fawzi, W.W. (2010). Role of selenium in HIV infection. Nutr Rev, 68(11):671-681.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Selen og HIV og opportunistiske infektioner

Kvinde snyder næse
Personer, der er inficeret med human immmundefektvirus (HIV), der forårsager erhvervet immundefekt syndrom (AIDS), har sædvanligvis et lav selenniveau. Selentilskud kan forhindre eller forsinke nedsættelsen af immunsystemets funktion og kan beskytte mod opportunistiske infektioner.

Selentilskud – især selentilskud der indgår som en del af en cocktail af mikronæringsstoffer – kan bidrage til at forsinke immunsystemet funktionsnedsættelse og kan reducere risikoen for dødsfald hos HIV-inficerede patienter. De fleste af de data, vi har, kommer fra randomiserede kontrollerede undersøgelser udført i afrikanske lande, men resultaterne er relevante for USA og Europa. Desuden adresserer resultaterne fra undersøgelser af HIV-inficerede patienter spørgsmålet om den antimikrobielle beskyttelse og antioxidantbeskyttelse, der følger med en tilstrækkelig selenstatus.

Selen og HIV og CD4-tælling
CD4-celler er hvide blodlegemer, som er en del af immunsystemet. Mere specifikt bekæmper CD4-cellerne infektioner i kroppen. HIV-virusset dræber CD4-celler. Når en person har færre CD4-celler, har han eller hun en større risiko for at pådrage sig en infektion.

Derfor giver CD4-tællinger et godt billede af, hvor stærkt immunsystemet er. Når CD4-tallet kommer under et bestemt niveau hos HIV-inficerede patienter, er antiretroviral terapi påkrævet for at bremse HIV-infektionens udvikling frem mod AIDS-sygdommen.

Botswana-undersøgelsen: Selen og HIV-infektion
Professor Marianna K. Baum ved Florida International University i Miami studerer forholdet mellem ernæring og stofskifte og HIV / AIDS. I 2013 rapporterede professor Baum og hendes forskningsteam resultaterne af en randomiseret, kontrolleret undersøgelse med deltagelse af 878 HIV-inficerede patienter i Botswana, som endnu ikke var på antiretroviral terapi.

Data fra undersøgelsen viser, at 24 måneders dagligt tilskud med selen, B-vitaminer og vitamin C og -E signifikant reducerede risikoen for nedsat immunfunktion (målt ved CD4-tællinger) og sygelighed. Professor Baum konkluderede, at intervention med selen og multivitaminer kan være effektivt, hvis supplementeringen påbegyndes i de tidlige stadier af HIV-sygdommen [Baum 2013].

Det er et særligt interessant resultat, fordi det kommer fra en undersøgelse af HIV-inficerede patienter, som endnu ikke var ordineret den antiretrovirale terapi, der forsinker eller forhindrer HIV-infektionens udvikling til AIDS-sygdommen. Bemærk venligst, at professor Baums undersøgelsesresultater blev offentliggjort i Journal of the American Medical Association (JAMA).

Der ser ud til at være et signifikant forhold mellem de følgende variabler:

 • Selenstatus
 • HIV-infektion
 • CD4-tælling
 • Forekomsten af opportunistiske infektioner [Di Bella]

Rwanda-undersøgelsen: Selen og HIV-infektion
I 2015 rapporterede en gruppe forskere fra Rwanda om resultaterne af en randomiseret, kontrolleret undersøgelse, der gentog Baum-undersøgelsen [Kamwesiga]. I Rwanda-undersøgelsen indgik 300 deltagere, hvoraf 202 var kvinder. Deltagernes gennemsnitsalder var 33,5 år. Deltagerne var blevet diagnosticeret til at være hiv-inficerede, men havde stadig CD4-tal, der var højere end skæringspunktet for påbegyndelse af antiretroviral terapi.

I 24 måneder modtog 149 af deltagerne et dagligt tilskud på 200 mikrogram selen fra et selengærpræparat. De øvrige deltagere modtog et placebopræparat.

Selentilskuddet var forbundet med en statistisk signifikant 44% nedsættelse af den hastighed, hvormed CD4-tallet faldt. Med andre ord forsinkede selentilskuddet svækkelsen af patienternes immunsystem og reducerede deres modtagelighed over for opportunistiske infektioner.

Nigeria-undersøgelsen: Selen og HIV-infektion
I en tidligere, mindre undersøgelse undersøgte nigerianske forskere effekten af selen og aspirin-tilskud på CD4-tællinger hos HIV-inficerede patienter, der endnu ikke havde brug for antiretroviral terapi [Durosinmi].

Seks måneders kombinationsbehandling med selen og aspirin og multivitaminer gav følgende resultater hos de HIV-inficerede patienter

 • Højere middelvægt efter terapien
 • Forbedret livskvalitet efter terapien
 • Lidt højere CD4-tal efter terapien

De højere CD4-tal var ikke signifikant højere, men vær opmærksom på, at CD4-tallene ikke faldt i løbet af den seks måneder lange tilskudsperiode. Kombinationen af kosttilskud forsinkede den svækkelse af immunsystemet, som HIV-infektioner normalt forårsager.

Lektioner fra selentilskud til HIV-inficerede patienter
Hvad har vi lært af disse undersøgelser af selentilskud til HIV-inficerede patienter?

 • Selenmangel er almindeligt blandt HIV-inficerede patienter.
 • Selenmangel hos HIV-inficerede patienter er forbundet med en øget risiko for opportunistiske infektioner såsom tuberkulose.
 • Selentilskud giver antioxidant-beskyttelse mod de skadelige virkninger af et overskud af frie radikaler forårsaget af HIV-infektionen.
 • Selentilskud er forbundet med forebyggelse og forsinkelse af fald i CD4-tallet (gode CD4-tal er en indikation af et stærkt immunsystem).

Afsluttende bemærkning om selenstatus, CD4-tælling og infektion
Baseret på resultaterne fra en tidligere undersøgelse konkluderede professor Baum og et forskerhold, at patienter med CD4-tal på under 200 celler pr. kubikmilimeter og et selenniveau under 135 mikrogram pr. liter vil være i betydelig risiko for at udvikle mycobakterielle sygdomme (hvoraf tuberkulose er den mest kendte) [Shor-Posner].

Med andre ord har selenniveauet en betydelig indflydelse på forebyggelse og forsinkelse af udviklingen af farlige bakterieinfektioner. En tilstrækkelig selenstatus er nødvendig for et stærkt immunforsvar uanset om man er HIV-positiv eller ej.

I denne artikel har jeg fokuseret på resultaterne fra undersøgelser af HIV-inficerede patienter, der endnu ikke var på antiretroviral behandling. I en kommende artikel ønsker jeg at fremlægge dokumentation fra undersøgelser med selentilskud til HIV-inficerede patienter, der er på antiretroviral behandling samt til HIV-inficerede gravide kvinder.

 

Kilder

Baum, M. K., Campa, A., Lai, S., Sales Martinez, S., Tsalaile, L., Burns, P., & … Marlink, R. (2013). Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, antiretroviral-naive, HIV-infected adults in Botswana: a randomized clinical trial. JAMA, 310(20), 2154-2163.

Di Bella, S., Grilli, E., Cataldo, M. A., & Petrosillo, N. (2010). Selenium deficiency and HIV infection. Infectious Disease Reports, 2(2), e18. doi:10.4081/idr.2010.e18.

Durosinmi, M. A., Armistead, H., Akinola, N. O., Onayemi, O., Adediran, I. A., Olasode, O. A., & Muraina, H. A. (2008). Selenium and aspirin in people living with HIV and AIDS in Nigeria. The Nigerian Postgraduate Medical Journal, 15(4), 215-218.

Shor-Posner, G., Miguez, M.J., Pineda, L.M., and Baum, M.K. (2002). Impact of selenium status on the pathogenesis of mycobacterial disease in HIV-1-infected drug users during the era of highly active antiretroviral therapy. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome, 29:169-73.

Oplysningerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke bruges som sådan.