Selen og skjoldbruskkirtlens sundhed

En god skjoldbruskkirtelsundhed afhænger til dels af biosyntesen af ​​selenafhængige selenenzymer kaldet deiodinaser. Disse seleno-enzymer er nøglefaktorer i omsætningen og reguleringen  af skjoldbruskkirtel-hormoner. Skjoldbruskkirtelhormoner regulerer kroppens stofskifte (tænk på: Energiforbrug, kropsvægt, kropstemperatur, fordøjelse, puls osv.).

Dr. Jan Alexander - selenium researcher
Gæsteskribent Dr. Jan Alexander. MD, PhD, Eurotox-registreret toksikolog og professor ved det norske folkesundhedsinstitutt i Oslo. Medforfatter, sammen med professor Urban Alehagen og professor Jan Aaseth, til mange artikler om selen og coenzym Q10.

Der er tre typer deiodinase-enzymer. Ved normal skjoldbrusk-kirtelfunktion regulerer disse deiodinaser aktiveringen og inaktiveringen af ​​skjoldbruskkirtel-hormonerne T4- og T3- efter behov. Unormal funktion af skjoldbrusk-kirtlen  er tæt forbundet med nedsat sundheds-relateret livskvalitet og med øget risiko for kardiovaskulær sygelighed og dødelighed.

I mange selenfattige regioner i verden, inklusive store dele af Europa og Mellemøsten, kan den lave selenindtagelse og -status forårsage en suboptimal syntese af deiodinaseenzymer og følgelig en suboptimal skjoldbruskkirtel-funktion. Selen er et essentielt sporstof, der findes i jorden, og mennesker skal have det fra deres mad.

Selentilskud kan derfor have en gavnlig effekt på skjoldbruskkirtlens hormonproduktion og aktivitet generelt og en gavnlig effekt med hensyn til humør, velvære, livskvalitet og hjerte-kar-sundhed i særdeleshed. Disse er konklusionerne fra en 2024-delundersøgelse af blodprøver fra det kliniske forsøg med KiSel-10 [Alehagen 2024].

metodologien bag del-UNDERSØGELSEN af skjoldbruskkirtelhormoner

I prøver taget i starten af ​​KiSel-10-undersøgelsen og opbevaret i mekaniske frysere, bestemte prof. Urban Alehagen og forskerholdet koncentrationerne af thyreoideastimulerende hormon (TSH) og fri T3, fri T4 og omvendt T3-hormoner i blodet fra 414 ældre svenske borgere [Alehagen 2024].

Bemærk, at plasma-selenkoncentrationerne ved undersøgelsens start var ret lave, 67 mkg/l i gennemsnit i hele prøven. Denne selenstatus skønnes at svare til et dagligt selenindtag i fødevarer på 35 mikrogram [Alehagen 2024]. Til sammenligning har Alexander & Olsen i et et forarbejde til et systematisk review for De Nordiske Næringsstofanbefalinger 2023 foreslået en serum/plasma selenstatus på 110 mkg/l som et mætningsniveau [Alexander & Olsen 2023].

Diagram of thyroid hormone production
Hypothyroidisme (underaktiv skjold-bruskkirtel) opstår, når skjoldbruskkirtlen ikke producerer nok skjold-bruskkirtelhormoner. I sine tidlige stadier forårsager det ikke mærkbare symptomer. Ubehandlet kan det føre til nedsat livs-kvalitet og til hjerte-karsygdomme./strong>

For at igangsætte KiSel-10-undersøgelsen havde forskerne tilfældigt tildelt deltagerne til en aktiv behandlingsgruppe, der fik selen (200 mkg/dag) fra selenberiget gær og coenzym Q10 (200 mg/dag) som ubiquinon eller til en kontrolgruppe, der fik matchende placebo [Alehagen 2013]. Bemærk: fra en klinikers synspunkt bør der være en teoretisk fordel ved at bruge de to kosttilskud sammen, hvis der skulle være mangler i undersøgelsens udvalg af deltagere  [Alehagen & Aaseth 2015].

Ved hjælp af blodprøver taget efter 48 måneders intervention brugte forskerne t-tests og analyse af varianstest til at evaluere effekten af ​​tilskuddet på ændringer i koncentrationerne af TSH, T3 og T4 og skjoldbruskkirtelhormoner. De sammenlignede derefter skjoldbruskkirtelhormon-resultaterne med tilsvarende data om kardiovaskulær dødelighed og sundhedsrelateret livskvalitetsscore i KiSel-10 undersøgelsesprøven [Alehagen 2024].

UNDERSØGELSESRESULTATER AF skjoldbruskkirtelhormoner i kisel-10 DELSTUDIEt

Prof. Alehagen og forskerholdet gjorde flere interessante opdagelser [Alehagen 2024]:

  • Ved undersøgelsesstart havde deltagerne med de laveste plasmaselen-koncentrationer signifikant højere niveauer af TSH-hormon og signifikant lavere niveauer af frit T3-hormon sammenlignet med deltagerne med de højeste plasmaselenkoncentrationer. Bemærk, at TSH er det hormon, der stimulerer skjoldbruskkirtlen til at producere T4 og T3-hormonerne. Højere TSH-niveauer indikerer reducerede stofskiftehastigheder. T3 er det aktive skjoldbruskkirtelhormon, der regulerer stofskiftet, hjertefrekvensen og andre biologiske funktioner.
  • Sammenlignet med placebobehandlingen øgede 48 måneders kombineret tilskud med selen og coenzym Q10 frit T3 og reverse T3-niveauer signifikant, reducerede frit T4-niveauer og mindskede stigningen i TSH-niveauer. Disse er alle ønskelige resultater.
  • I den aktive behandlingsgruppe førte forskelle i høje og lave TSH- og frie T4-niveauer ikke til stigninger i 10-års kardiovaskulær dødelighed. I placebogruppen havde personer med TSH- og fT4-værdier over medianen dog en signifikant stigning i den 10-årige kardiovaskulære dødelighed.
  • På samme måde bidrog forskelle i høje og lave TSH- og frie T3-niveauer i den aktive behandlingsgruppe ikke til et fald i den mentale sundhedsrelaterede livskvalitetsscore. I placebogruppen derimod havde individer med TSH-niveauer større end medianen og fri T3 mindre end medianen lavere mentale sundhedsrelaterede livskvalitetsmål sammenlignet med individer med TSH mindre end medianen og fri T3 større end medianen.
FORKLARINGER PÅ EFFEKTEN AF SELEN- OG Q10-tilskud

Prof. Alehagen og forskerholdet bag KiSel-10 konkluderede, at et betydeligt antal af de ældre undersøgelsesdeltagere kan have lidt af suboptimal skjoldbruskkirtelfunktion på grund af deres vedvarende selenmangel [Alehagen 2024].

To forklaringer dukker op i erindringen af den gavnlige effekt af selentilskud til ældre svenske borgere med lav selenstatus: 1) øget tilførsel af ​​selen til syntesen af ​​deiodinase-enzymer og 2) at trække på de anti-inflammatoriske virkninger af kombinationen af selen- og Q10-tilskud.

Deiodinase enzymer

I deres rapport forklarede forskerne de gavnlige ændringer i thyreoidea-hormonniveauerne med henvisning til øget aktivitet af deiodinase-enzymer [Alehagen 2024]. I skjoldbruskkirtelcellerne og i leveren og i perifere væv arbejder disse deiodinase-enzymer på at aktivere eller inaktivere T3- og T4-hormonerne. De er nødvendige for at kontrollere koncentrationen af ​​skjoldbruskkirtelhormonerne i blod, celler og væv.

Inflammation

En anden forklaringsmekanisme kan være den signifikante effekt af det kombinerede tilskud på inflammation [Alehagen 2024]. Både selen- og Q10-tilskud kan have haft en anti-inflammatorisk effekt med hensyn til kronisk systemisk inflammation. Derudover ser det ud til, at selentilskud reducerer niveauet af inflammation forårsaget af autoimmun thyroiditis [Wichman 2016].

Prof. Lutz Schomburg, Charité – Universitätsmedizin Berlin, har bemærket, at en vedvarende lav selenindtagelse fra kosten øger risikoen for skjoldbruskkirtelsygdom, især hypothyroidisme. Han har mistanke om, at immunsystemet i tilfælde af lav selenstatus ikke er i stand til at reagere ordentligt og gradvist på udfordringer. Resultatet bliver en forstyrret og suboptimal interaktion mellem skjoldbruskkirtelceller og lymfocytter, karakteriseret ved dårligt kontrolleret inflammation. Den øgede inflammatoriske tilstand er forbundet med nedsat skjoldbruskkirtelfunktion og med øget risiko for hjerte-karsygdomme [Schomburg 2020].

KONKLUSION: SELENINDTAGelse KNYTTET TIL skjoldbruskkirtlens SUNDHED

Relativt mange ellers raske ældre personer kan lide af suboptimal skjoldbruskkirtelfunktion på grund af et utilstrækkeligt selenindtag.

Den suboptimale skjoldbruskkirtelfunktion er forbundet med en øget risiko for hjertekarsygdomme og med nedsat livskvalitet.

Selentilskud kan føre til en stigning i syntesen af ​​selenafhængige deiodinaseenzymer. Dette kan igen resultere i de gavnlige ændringer i skjoldbruskkirtelhormoner, der er observeret i KiSel-10-del-undersøgelsen.

Selentilskud er også forbundet med reducerede niveauer af kronisk systemisk inflammation og med reducerede niveauer af pro-inflammatorisk autoimmun thyroiditis.

Kilder

Alehagen U, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, Opstad TB. Supplementation with selenium and coenzyme Q10 in an elderly Swedish population low in selenium — positive effects on thyroid hormones, cardiovascular mortality, and quality of life. BMC Med. 2024;22:191.

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Sep;61(6):3135-3148.

Alehagen U & Aaseth J. Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in
cardiovascular diseases – A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015;31:157-162.

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

Alexander J, Olsen AK. Selenium – a scoping review for Nordic Nutrition Recommendations 2023. Food Nutr Res. 2023 Dec 28;67.

Schomburg L. The other view: the trace element selenium as a micronutrient in thyroid disease, diabetes, and beyond. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):15-24.

Wichman J, Winther KH, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium supplementation significantly reduces thyroid autoantibody levels in patients with chronic autoimmune thyroiditis: a systematic review and meta-analysis. Thyroid. 2016 Dec;26(12):1681-1692.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.