IV Selen-tilskud til kritisk syge patienter

Kritisk syg patient
En øget dannelse af skadelige frie radikaler og øget systemisk inflammation synes at spille en direkte rolle i celledød, øget sygelighed og højere dødelighed hos kritisk syge patienter. Selen er et sporstof, der har celleregulerende, immunologiske, antioxidante og antiinflammatoriske funktioner. Selenstilskud der påbegyndes tidligt er en lovende supplerende behandling for kritisk syge patienter.

Selen-tilskud – især intravenøst selen-tilskud (IV-selen) – ser ud til at være en lovende adjuverende behandling af kritisk syge patienter.

De samlede resultater af en metaanalyse af de kliniske effekter af selentilskud på kritisk syge patienter viser, at intravenøst selentilskud som enkeltterapi kan nedsætte den samlede dødelighed og kan forkorte hospitalsopholdet [Zhao 2019].

Desuden viste resultaterne af metaanalysen, at selenstilskuddet ikke øgede forekomsten af bivirkninger fra medicin sammenlignet med kontrolgruppen [Zhao 2019].

Selen-tilskud til kritisk syge patienter – dokumentationen

Forskerne gennemgik 19 randomiserede kontrollerede forsøg med 3341 kritisk syge patienter. Der var 1694 kritisk syge patienter i selentilskudsgruppen og 1647 kritisk syge patienter i kontrolgruppen.

  • Patienterne i selentilskudsgruppen fik parenteralt selentilskud enkeltvis i forskellige doser (ikke i kombination med andre antioxidant-mikronæringsstoffer). Patienterne i kontrolgruppen fik placebo eller en vedligeholdelsesdosis selen eller ingen intervention [Zhao 2019].
  • I 14 af undersøgelserne varierede doserne af selentilskud den første dag fra 1000 mikrogram til 4000 mikrogram i forskellige studier. I fem af undersøgelserne varierede doseringen fra 300 til 535 mikrogram [Zhao 2019, tabel 1].
  • Varigheden af selenbehandlingen i undersøgelserne varierede fra ni dage til 28 dage [Zhao 2019, tabel 1].

Pionérundersøgelse med IV-selenbehandling til pancreatitis

Dr. Bodo Kuklinski Rostock Germany
Dr. Bodo Kuklinski, Rostock, Tyskland, var en af de første til at bruge selen og coenzym Q10 til akut behandling af patienter med hjerteanfald.

Så tidligt som i 1991 behandlede Dr. Bodo Kuklinski patienter med akut nekrotiserende pancreatitis. Han mistænkte, at akut pancreatitis involverer oxidativ skade forårsaget af skadelige frie radikaler [Kuklinski 1991].
I et klinisk forsøg testede Dr. Kuklinski effekten af adjuvant selen med natriumselenit i en daglig dosis på 500 mikrogram. Dødeligheden i kontrolgruppen var 89%, mens ingen patienter døde i terapi-gruppen [Kuklinski 1991].

Selenbehandlingen var forbundet med en normalisering inden for 24 timer af serumcalcium-niveauerne og med et fald i de øgede malondialdehyd-værdier. Dr. Kuklinski konkluderede, at infusionen af selen nedsatte omfanget af oxidativ stress og inflammation hos de kritisk syge patienter [Kuklinski 1991].

Oxidativ stress = skader på celler og væv som en konsekvens af en ubalance mellem skadelige frie radikaler og beskyttende antioxidanter i kroppen

Malondialdehyd = en organisk forbindelse, der er en biomarkør for tilstedeværelsen af oxidativ stress

Konklusioner: IV Selen-tilskud til kritisk syge patienter

Dødsfald er en meget reel mulighed for kritisk syge patienter.

Denne metaanalyse leverer en vigtig information: Der var en signifikant reduceret dødelighed i selentilskudsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen [Zhao 2019].

Dokumentationen fra denne metaanalyse viser, at brugen af selen kunne reducere den samlede dødelighed betydeligt og kunne forkorte hospitalsopholdet for kritisk syge patienter [Zhao 2019].

Kilder

Kuklinski B, Buchner M, Schweder R, Nagel R. Acute pancreatitis – a free radical disease. Decrease in fatality with sodium selenite (Na2SeO3) therapy. Z Gesamte Inn Med. 1991;46:145–9.

Zhao Y, Yang M, Mao Z, et al. The clinical outcomes of selenium supplementation on critically ill patients: A meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). 2019;98(20):e15473.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.