Selen og hjertesygdom

Hjertesygdom. Evidensen fra kliniske undersøgelser er stigende. Selenmangel er forbundet med en øget risiko for hjerteproblemer [Bomer 2020]. Selentilskud til ældre personer med lav selenstatus er forbundet med forbedret overlevelse, forbedret hjertefunktion og forbedret livskvalitet [Alehagen 2013].

Kort over Europa
Selenindtaget og selenstatus i lande i Nordeuropa er generelt ret lavt. Som følge heraf har kliniske forsøg udført i Nord-europa en tendens til at være mere værdifulde end kliniske forsøg udført i USA, hvor selenindtaget i kosten for det meste er betydeligt højere.

Især i Nordeuropa viser kliniske undersøgelser sammenhængen mellem behovet for selen og risikoen for hjertesygdomme. Dette giver mening, fordi selen-indtaget fra kosten i det nordlige Europa er betydeligt lavere end selenindtaget fra kosten i store dele af USA. Som følge heraf har de gennemsnitlige plasma-selen-koncentrationer i Europa en tendens til at være et godt stykke under 80-90 mkg/l. I USA er de gennemsnitlige selenkoncentra-tioner i plasma generelt over 120 mcg/L [Alehagen 2022].

Undersøgelser af selenmangel og risiko for hjertesygdom
Malmö Preventive Project (Malmø Forebyggande Medicin), Sverige

I Malmö Preventive Project brugte forskerne blodprøver fra 4.366 studiedeltagere til at analysere sammenhængen mellem plasma-selenoprotein P (SELENOP) koncentrationer med følgende resultater:

 • Risiko for dødelighed af alle årsager
 • Risiko for kardiovaskulær dødelighed
 • Risiko for en førstegangs kardiovaskulær hændelse

Forskerne inddelte dataene i kvintiler. Dataanalysen viste, at risikoen i kvintil 4 (den næsthøjeste SELENOP kvintil), sammenlignet med risikoen i kvintil 1 (den laveste SELENOP kvintil), var som følger [Schomburg 2019]:

 • 43 % lavere for dødelighed af alle årsager
 • 48 % lavere for kardiovaskulær dødelighed
 • 44 % lavere a for en første kardiovaskulær hændelse.

I deres afsluttende bemærkninger skrev forskerne [Schomburg 2019]:

 • De 20 procent af de voksne, der bor i nordeuropæiske lande, som har de laveste SELENOP-koncentrationer i plasma, vil have en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og -dødelighed.
 • Forebyggende selentilskud synes at være berettiget til voksne med de laveste SELENOP-koncentrationer i plasma.

501 / 5.000
I en opfølgende undersøgelse fra 2023 brugte Jujic og kolleger data fra det igangværende Malmø Preventive Project. De viste, at hver enkelt standardafvigelses-stigning i plasma SELENOP-niveauer var forbundet med lavere risiko for at udvikle hjertesvigt i en opfølgningsperiode på 14,7 år. Desuden viste analysen igen, at studiedeltagere i den laveste plasma SELENOP kvintil havde den højeste risiko for at udvikle hjertesvigt sammenlignet med studiedeltagere i de højere kvintiler 2-5 [Jujic 2023].

I en underanalyse fra 2024 af Malmø-undersøgelsens data fandt Jujic og kolleger, at lave plasmaniveauer af Selenoprotein P var forbundet med kognitiv svækkelse hos patienter indlagt med hjertesvigt [Jujic 2024].

BioStat-CHF-undersøgelsen, 11 europæiske lande

Ved at bruge data fra serum-selenindholdet hos 2.516 hjertesvigtpatienter i det multinationale BioStat-CHF-studie fandt Bomer og et team af forskere, at mangelniveauet af serumselen var signifikant forbundet med følgende patientkarakteristika:

 • Mere alvorlige tegn og symptomer på hjertesvigt
 • Dårligere træningskapacitet
 • Dårligere livskvalitet.

Forskerne definerede selenmangel som plasma- eller serumselen-koncentrationer på mindre end 70 mkg/l. De observerede desuden, at serumselen-koncentrationer mellem 70 mkg/l og 100 mkg/l på samme måde var forbundet med 1) dårlig livskvalitet, 2) dårlig træningskapacitet og 3) dårlig sygdomsprognose. Samlet set er serumselenværdier under 100 mkg/l suboptimale og bør give anledning til særlig bekymring [Bomer 2020].

PREVEND-undersøgelsen, Holland

I en analyse af data fra PREVEND (Prevention of Renal and Vascular End-stage Disease) kohorten (n=5.973) observerede al-Mubarak og hans forskerkolleger, at høje selenkoncentrationer i serum (større end 116 mkg/l) var forbundet med lavere dødelighed af alle årsager og med lavere forekomst af nyopstået hjertesvigt hos ikke-rygere (n=4.288) [al-Mubarak 2022].

Esther undersøgelsen, Tyskland

Schöttker og et team af forskere brugte data fra Esther-undersøgelsen i Tyskland til at evaluere sammenhængen mellem serum SELENOP-koncentrationer med dødelighed af alle årsager og kardiovaskulær dødelighed. De brugte serum selenoprotein P-værdier registreret ved undersøgelsens start (n=7.186) og igen ved en fem-års opfølgning (n=4.164). De fandt følgende væsentlige forbindelser [Schöttker 2024]:

 • For kardiovaskulær dødelighed var serum SELENOP-koncentrationer i den nederste tertil signifikant forbundet med en øget risiko.
 • For dødelighed af alle årsager var der en L-formet graf, således at dødeligheden af ​​alle årsager var signifikant højere ved SELENOP-koncentrationer på mindre end 4,1 mg/L. Derefter, ved SELENOP-koncentrationer over et niveau på 4,1 mg/L, fladede omfanget af dødelighed ud af alle årsager.
 • Mærkeligt nok var den øgede risiko for dødelighed af alle årsager for undersøgelsesdeltagere i den nederste serum SELENOP tertil mere end dobbelt så stærk hos mænd som hos kvinder. Dette viser vigtigheden af ​​at analysere ikke kun de samlede testresultater, men også at analysere prøvens kønsspecifikke udfald.

Bemærk: I Malmø Preventive Project, i PREVEND-kohorten og i Esther-undersøgelsen observerede forskerne, at kvinder oplevede færre tilfælde med hjertesygdom forbundet med lave selenniveauer end mænd.

Undersøgelser af selentilskud og risiko for hjertesygdom
KiSel-10 undersøgelsen, Sverige

I KiSel-10-undersøgelsen hævede et tilskud med selen (200 mkg/dag) og coenzym Q10 (2 x 100 mg/dag) i 48 måneder serumkoncentrationerne som følger [Alehagen 2020]:

 • Selen fra 67,1 mkg/l til 210,3 mkg/l
 • Coenzym Q10 fra 0,82 mg/l til 2,17 mg/l

Tilskuddet til ældre svenske borgere, gennemsnitsalder 78 år, som havde lave selenkoncentrationer ved undersøgelsens start, var signifikant forbundet med følgende helbredsresultater i op til 12 års opfølgning [Alehagen 2020]:

 • Forbedret hjertefunktion
 • Mindre spændinger i hjertevæggen
 • Nedsat kardiovaskulær dødelighed.

Ud over disse positive kliniske effekter resulterede den kombinerede selen- og Q10-intervention også i reducerede blodbiomarkører for oxidativt stress, systemisk inflammation og fibrose [Alehagen 2022].

I efterfølgende delanalyser fandt Alehagen og KiSel-10-teamet ud af, at det kombinerede selen- og Q10-tilskud bremsede afkortningen af ​​leukocyt-telomerer og øgede serumsirtuin SIRT1-koncentrationer. Disse resultater afspejler en anti-aldringseffekt af interventionen [Opstad 2022; Opstad 2023].

KONKLUSION: SELEN OG HJERTESUNDHED

Suboptimale selenkoncentrationer i serum – under niveauet 100 mkg/l – øger risikoen for hjertesygdom.

Selentilskud til ældre personer med lave serum-selenniveauer forbedrer hjertefunktionen og fremmer overlevelse.

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Sep;61(6):3135-3148.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P, Larsson A. Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status – A four-year, prospective, randomised, double-blind placebo-controlled trial. J Trace Elem Med Biol. 2020 May 4;61:126541.

Al-Mubarak AA, Grote Beverborg N, Suthahar N, Gansevoort RT, Bakker SJL, Touw DJ, de Boer RA, van der Meer P, Bomer N. High selenium levels associate with reduced risk of mortality and new-onset heart failure: data from PREVEND. Eur J Heart Fail. 2022 Feb;24(2):299-307.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Jujic A, Molvin J, Schomburg L, Hartmann O, Bergmann A, Melander O, Magnusson M. Selenoprotein P deficiency is associated with higher risk of incident heart failure. Free Radic Biol Med. 2023 Oct;207:11-16.

Jujić A, Molvin J, Nilsson ED, Holm Isholth H, Dieden A, Korduner J, Zaghi A, Nezami Z, Bergmann A, Schomburg L, Magnusson M. Low levels of Selenoprotein P are associated with cognitive impairment in patients hospitalized for heart failure. J Card Fail. 2024 Feb 15:S1071-9164(24)0039-3.

Opstad TB, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen U. Selenium and Coenzyme Q10 intervention prevents telomere attrition, with association to reduced cardiovascular mortality-sub-study of a randomized clinical trial. Nutrients. 2022 Aug 15;14(16):3346.

Opstad TB, Alexander J, Aaseth J, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen U. Increased SIRT1 concentration following four years of selenium and Q10 intervention associated with reduced cardiovascular mortality at 10-year follow-up-sub-study of a previous prospective double-blind placebo-controlled randomized clinical trial. Antioxidants (Basel). 2023 Mar 21;12(3):759.

Schomburg L, Orho-Melander M, Struck J, Bergmann A, Melander O. Selenoprotein-P deficiency predicts cardiovascular disease and death. Nutrients. 2019 Aug 9;11(8):1852.

Schöttker B, Holleczek B, Hybsier S, Köhrle J, Schomburg L, Brenner H. Strong associations of serum selenoprotein P with all-cause mortality and mortality due to cancer, cardiovascular, respiratory and gastrointestinal diseases in older German adults. Eur J Epidemiol. 2024 Feb;39(2):121-136.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.