Ændringer af stofskiftet efter tilskud med selen og coenzym Q10

Prof. Urban Alehagen holder foredrag
Professor Urban Alehages forskning har vist, at der er en relativt høj dødelighedsrisiko hos ældre svenske personer med lavt selenindtag og lav selenstatus. Ældre i Sverige havde gennemsnitlig serumkoncentrationer på 67,1 mikrogram pr. Liter. Den samme øgede dødelighedsrisiko, der ses i Sverige, kan også være typisk for andre selenfattige egne af verden.

Der var klare forskelle i stofskifteprofilerne fra ældre mænd, der tog 200 mikrogram selen og 2 x 100 mg coenzym Q10 dagligt i mindst 18 måneder sammenlignet med de stofskifteprofiler fra ældre mænd, der tog matchende placebo-præparater [Alehagen 2019].

På baggrund af data fra en underanalyse af KiSel-10-undersøgelsen rapporterede professor Urban Alehagen, at de største forskelle primært blev set i de følgende biologiske signalveje [Alehagen 2019]:

 • pentosefosfatvejen (proces til dannelse af nikotin-amid-adenin-dinukleotid-fosfat, som er et stof, der reducerer ubiquinon-coenzym Q10)
 • mevalonatvejen (proces til dannelse af kolesterol, coenzym Q10 og dolichol)
 • beta-oxidation (proces til nedbrydning af fedtsyremolekyler for at producere energi og til at producere acetyl-CoA, FADH2 og NADH, som er nødvendig for citronsyrecyklus [Krebs-cyklus]

Der var også andre signifikante ændringer af stofskiftet forbundet med tilskud af selen og coenzym Q10 til ældre [Alehagen 2019].

Ændringer i stofskifte-profilen efter tilskud med selen og coenzym Q10

I denne undersøgelse analyserede professor Alehagen og hans forskerteam stofskiftemønstrene af 95 metabolitter i ældre mænds plasma.

 • Metabolit er den biomedicinske betegnelse for et stof, der dannes under eller er nødvendigt for processer i stofskiftet.
 • Stofskifte er betegnelsen for de kemiske processer i organismer, der er nødvendige for at opretholde livet, f.eks. processerne til konvertering af mad til energi.

Forskernes analyse viste, at 19 ud af de 95 identificerede metabolitter var signifikant reduceret hos de ældre mænd, der blev behandlet med kombinationen af selen og coenzym Q10 [Alehagen 2019].

Desuden nåede ingen af de andre metabolitter niveauer, der var signifikant højere end de tilsvarende metabolitniveauer hos de mænd, der tog matchende placebo, hvilket indikerede, at der ikke var nogen skadelige virkninger af det kombinerede tilskud med selen og coenzym Q10 [Alehagen 2019].

Statistisk sikre resultater angående hjertesundhed fra KiSel-10-undersøgelsen

Professor Alehagens forskergruppe har tidligere rapporteret kliniske data fra KiSel-10-undersøgelsen, der viste, at ældre med lav serum-selenkoncentration ved undersøgelsesstart (gennemsnit: 67,1 mikrogram pr. Liter) havde fordel af et dagligt tilskud med 200 mikrogram selen og 2 x 100 mg coenzym Q10 i fire år [Alehagen, 2013; Johansson, 2015; Alehagen, 2016]:

 • signifikant lavere risiko for død af hjertesygdom
 • signifikant forbedret hjertefunktion
 • signifikant reduceret plasmakoncentration af biomarkøren NT-proBNP for hjertesygdom
 • betydelig forbedret sundhedsrelateret livskvalitet
 • observeret reduktion i følelsen af træthed

Biokemiske mekanismer bag KiSel-10s resultater angående hjertesundhed

I sine forsøg på at forstå de biokemiske mekanismer, der ligger til grund for de gunstige resultater for hjertesundheden hos de ældre deltagere i KiSel-10-undersøgelsen, har professor Alehagen tidligere foreslået følgende forklaringer:

 • reduceret niveau af oxidativ stress [Alehagen 2015]
 • reduceret niveau af inflammation [Alehagen 2015]
 • reduceret niveau af fibrose [Alehagen 2017]
 • øget niveau af insulinlignende vækstfaktor 1 [Alehagen 2017]

Ændringerne i de stofskifteprofiler, der var knyttet til det daglige tilskud med selen og coenzym Q10, kan være endnu et aspekt af de positive sundhedseffekter, som er nævnt i tidligere udgivne artikler [Alehagen 2019].

En opfølgende undersøgelse fra  2018 af de deltagere i KiSel-10-undersøgelsen, der stadig var i live, afslørede en vedvarende nedsat hjerte-kar-dødelighed 12 år efter det fire år lange tilskud med selen og coenzym Q10 [Alehagen 2018].

Betydningen af tilskud med selen og coenzym Q10 til ældre

Selen og flere af de selenholdige selenoproteiner – glutathionperoxidaser, thioredoxinreduktaser og iodothyronine deiodinaser – spiller en vigtig rolle i det anti-oxidative stressforsvar samt i immunfunktionen [Alehagen 2019].

I selenfattige egne i verden, f.eks. Sverige, er et lavt indtag af selen og en lav serum-selenstatus forbundet med en øget risiko for hjerte-karsygdom [Alehagen 2019].

Der er desuden et vigtigt forhold mellem selen og coenzym Q10 i kroppen. Et tilstrækkeligt indhold af selen er nødvendigt for at opnå en optimal funktion af Coenzym Q10 [Alehagen 2015].

Coenzym Q10-molekyler er redoxmolekyler, der spiller en væsentlig rolle i den cellulære bioenergi og i cellernes antioxidantforsvar [Alehagen 2019].

I en international randomiseret kontrolleret multicenterundersøgelse: Q-Symbio-undersøgelsen, resulterede en daglig supplerende behandling med 3 x 100 milligram coenzym Q10 dagligt i to år til patienter med kronisk hjertesvigt i en signifikant forbedring af symptomer og overlevelse for patienterne i behandlingsgruppen med coenzym Q10 [Mortensen 2014]. I en underanalyse af de europæiske deltagere i Q-Symbio-undersøgelsen viste forskere, at den supplerende behandling med coenzym Q10 var signifikant forbundet med en forbedring i patienternes uddrivningsfraktion (ejection fraction).

 

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Aaseth J, Alexander J, Surowiec I, Lundstedt-Enkel K & Lundstedt T.  (2019). Significant changes in metabolic profiles after intervention with selenium and Coenzyme Q10 in an elderly population.  Biomolecules, 9(10): 10.3390/biom9100553. Retrieved from https://www.mdpi.com/2218-273X/9/10/553

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., & Johansson, P. (2018). Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. Plos One, 13(4), e0193120.

Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Brismar, K. (2017). Increase in insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein 1 after supplementation with selenium and Coenzyme Q10. A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(6), e0178614.

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., Svensson, E., Johansson, P., & Larsson, A. (2017). Less fibrosis in elderly subjects supplemented with selenium and coenzyme Q10-A mechanism behind reduced cardiovascular mortality? Biofactors (Oxford, England),

Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680.

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31157-162.

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866.

Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2015). Improved Health-Related Quality of Life, and More Days out of Hospital with Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Combined. Results from a Double Blind, Placebo-Controlled Prospective Study. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19(9), 870-877.

Mortensen, S. A., Rosenfeldt, F., Kumar, A., Dolliner, P., Filipiak, K. J., Pella, D., & Littarru, G. P. (2014). The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC. Heart Failure, 2(6), 641-649.

Mortensen, A. L., Rosenfeldt, F., & Filipiak, K. J. (2019). Effect of Coenzyme Q10 in Europeans with chronic heart failure: A sub-group analysis of the Q-Symbio randomized double-blind study. Cardiology Journal, 26(2): 147-156.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.