Selen: Et essentielt sporstof

Vi mennesker har brug for en tilstrækkelig tilførsel af selen fra kosten. Ligesom jern og jod har vores kroppe brug for dette essentielle sporstof i tilstrækkelige mængder fra maden til en normal fysiologisk funktion.

Prof. Jan Alexander, selen-expert
Gæsteskribent Prof. Jan Alexander, MD PhD, specialist i arbejdsmedicin, professor og tidligere specialistdirektør ved Norsk Folkesundhedsinstitut, Oslo, Norge.

Indholdet af selen i fødevarer varierer afhængigt af selenindholdet i jorden i regionen [Stoffaneller & Morse 2015]. Desværre er jorden i de fleste områder af de nordiske og baltiske lande fattig på selen. Derfor har de lokale afgrøder og frugter en tendens til at have et lavt selenindhold. En undtagelse er Finland, som beriger land-brugsgødning med selen. Import af hvede fra områder med højt indhold af selen i jorden har tidligere været en vigtig kilde til selen i Norge [Alexander & Olsen 2023].

Bemærk: Det er ikke muligt for alle selen-fattige regioner i verden at anvende den finske model for selenberigelse. Industriel efter-spørgsel efter selen er så stor, at der ikke er nok selen tilgængelig til at muliggøre udbredt gødskning med selen. Tilskud synes at være det mere økonomiske alternativ [Haug 2007].

SELEN TIL BIO-SYNTESEN AF SELENOPROTEINER

Vi har brug for et tilstrækkelige indtag af selen til dannelse og vedligeholdelse af 25 kendte selenoproteiner. Vi optager selen fra fødevarer og kosttilskud i en størrelsesorden på cirka 70-80%. Det absorberede selen cirkulerer ikke i sin elementære form; i stedet inkorporeres det i proteiner som selenocystein, den 21. aminosyre. Selenet i de selenafhængige selenoproteiner findes i form af selenocystein [Alexander & Olsen 2023].

Flere af disse selenoproteiner har vigtige antioxidantegenskaber. Nogle formålsspecifikke selenoproteiner er også involveret i reguleringen af thyroideahormonerne [Alexander & Olsen 2023].

VIGTIGHEDEN AF SELENOPROTEIN P

Selenoproteinet kendt som Selenoprotein P (SELENOP) er den vigtigste transportør af selen i blodcirkulationen. Det spiller en central rolle i transporten af ​​selen til ekstrahepatisk væv. SELENOP dannes primært i leveren. Det ser ud til at kontrollere selenhomeostase i hele kroppen [Alexander & Olsen 2023].

Undersøgelser med selentilskud viser, at SELENOP-koncentrationerne stiger i plasma indtil plasma-SELENOP-koncentrationen når et plateau. Derefter, selvom selenindtaget og selenstatus i plasma stiger, forbliver SELENOP-niveauet i plasma konstant. Det vil sige, at yderligere selenindtag hos selenrige individer ikke resulterer i en stigning i SELENOP-koncentrationen [Alexander & Olsen 2023].

Adskillige faktorer påvirker den tid, det tager for SELENOP at nå et mætningsniveau. Blandt disse faktorer er personens selenstatus ved udgangspunktet samt arten og dosering af den selen der bruges i tilskuddet. I undersøgelser har mængden af ​​tid, der er nødvendig for at nå et mætningsniveau af SELENOP, varieret fra fire uger til 30-40 uger [Alexander & Olsen 2023].

Den maksimale ekspression af SELENOP finder sted, når plasma- eller serum-selenkoncentrationen når omkring 110 mkg/l. Plasma- og serumselenværdier er ækvivalente [Alexander & Olsen 2023].

Det kan således ses, at SELENOP-koncentrationen i plasma er den mest passende biomarkør for selenstatus i kroppens regulerede selenpulje. Målinger af selenkoncentrationer i plasma eller serum er en indikator for kostens selenindtag. SELENOP-status i blodet giver det bedste billede af den samlede selenstatus [Alexander & Olsen 2023].

VIGTIGHEDEN AF ANDRE SELENOPROTEINER

Her er der ikke plads nok til at opregne alle selenoproteinernes biologiske funktioner. For en mere detaljeret diskussion, se venligst oversigtsartiklen Selenium – a scoping review for the Nordic Nutrition Recommendations 2023 af Jan Alexander og Ann-Karin Olsen.

Glutathion-peroxidaser

Nogle af de vigtigste selenoproteiner er enzymer, der neutraliserer peroxider og beskytter mod oxidativ skade. Disse antioxidante seleno-enzymer omfatter fem glutathionperoxidaser (GPX’er), der omdanner hydroperoxider og lipoperoxider til vand eller alkoholer i forskellige steder i kroppen [Alexander & Olsen 2023].

Thioredoxin-reduktaser

Tre thioredoxin-reduktaser (TXNRD’er) spiller nøgleroller i den cellulære redoxregulering, igen i forskellige dele af kroppen [Alexander & Olsen 2023].

Jodthyronin-deiodinaser

Tre deiodinase-enzymer regulerer thyreoidea-hormonaktivitet. Iodthyronindeiodinaserne (DIO1, DIO2, DIO3) styrer den centrale og
perifere aktivering og inaktivering af thyreoidea-hormoner [Alexander & Olsen 2023]. Korrekt skjoldbruskkirtelaktivitet er vigtig for reguleringen af ​​vores krops stofskifte: Hvor effektivt vi omdanner mad til energi, hvor hurtigt eller langsomt vores hjerte slår, hvor meget vi tager på eller taber os, og så videre.

Niveauer af selenindtag

Når tilskud bruges til at øge selenindtaget, vil formen af ​​selenforbindelsen – uanset om det er uorganisk eller organisk, hvad enten det er ren seleno-methionin eller en selenberiget gærforbindelse – påvirke omfanget af stigningen i plasma-selenkoncentrationen. I Finland har et estimeret dagligt selenindtag på 88 mkg for mænd og 68 mkg for kvinder givet plasma-selenkoncentrationer på cirka 110 mkg/l i gennemsnit [Alexander & Olsen 2023].

Bemærk, at mens selenkoncentrationerne i serum hos amerikanske borgere i gennemsnit anslås at være omkring 120 mkg/l, er gennemsnits-koncentrationerne i mange nordeuropæiske lande under 90 mkg/l [Alehagen 2020].

Følgende data fra en 2022-rapport viser voksnes indtag af selen i de nordiske lande [Lemming & Pitsi 2022].

 • Danmark: 61 mkg (mænd) og 46 mkg (kvinder)
 • Finland 88 mkg (mænd) og 68 mkg (kvinder)
 • Sverige 50 mkg (mænd) og 42 mkg (kvinder)

Vegetarer og veganere risikerer mindre selen i deres kost, fordi plante-fødevarer kan indeholde lavere niveauer af selen. Ligeledes risikerer personer, der konsekvent spiser økologisk dyrket mad, at få et lavere selenindtag. Der kan være et lavere selenindhold i kød og mælk fra dyr fodret med økologisk dyrkede foderstoffer, end der er i kød og mælk fra dyr fodret med konventionelle foderstoffer [Alexander & Olsen 2023].

SELENTILSkud OG SELENSTATUS

I en undersøgelse af 119 raske mænd og kvinder i alderen 50-64 år, bosat i Storbritannien, fandt Hurst og kolleger en gennemsnitlig plasmaselen-koncentration ved undersøgelsens start på 95,7 mkg/l ± 11,5 mkg/l for alle undersøgelsesdeltagere. Forskerne estimerede undersøgelses-deltagernes daglige indtag fra kosten til at være 55 mkg selen. Efter at de havde givet 50 mkg selen fra et selengærpræparat til en gruppe undersøgelsesdeltagere i ti uger, målte de en gennemsnitlig plasma-selenkoncentration på 118,3 ± 13,1 mkg/l [Hurst 2010].

I den britiske undersøgelse havde deltagerne start-plasmaniveauer der var noget højere, end det typisk ses i nordiske og baltiske lande. For de britiske undersøgelsesdeltagere resulterede et selenindtag på 55 mkg/dag fra mad plus 50 mkg selen/dag fra tilskud i, at plasma SELENOP-koncentrationen nåede et plateau [Hurst 2010].

Øvre tolerable INDTAGSNIVEAU FOR SELEN

Ved højere indtag kan selen forårsage uønskede virkninger. For at beskytte befolkningen har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet [EFSA 2023] og de nordiske ernæringsstofanbefalinger [Blomhoff 2023] derfor fastsat 255 mkg/dag hos voksne som det øvre tolerable indtagsniveau.

SELENINDTAG OG FOREBYGGELSE AF SYGDOM

Der er nogle kliniske beviser for, at et øget selenindtag kan reducere risikoen for hjerte-karsygdom samt for visse kræftformer hos personer med et lavt selenindtag og lav -status [Kuria 2021; Kuria 2020]. Et øget selenindtag hos personer med fuld selenstatus synes ikke at have gavn af øget selenindtag [Alexander & Olsen 2023].

Konklusion: Selen er afgørende for et godt helbred

En tilstrækkelig indtagelse af selen er nødvendig for dannelse af ​​25 kendte selenoproteiner med en række biologiske funktioner.

Plasma-selenoprotein P-koncentrationer er en nyttig biomarkør for selenstatus i befolkningsgrupper med relativt lav selenstatus.

En plasma selenstatus på omkring 110 mkg/l synes at være nødvendig for at opnå en optimal plasma-selenoprotein-P-status.

Et dagligt indtag på omkring 80 til 90 mkg selen hos kvinder og mænd fra mad og selenberigede kosttilskud optimerer plasma-selenoprotein-P-koncentrationen.

Personer med lavere eller højere initiale plasma-selenniveauer kan have behov for noget mere eller mindre selentilskud.

Selentilskud er ikke indiceret til personer med plasma-selenkoncentrationer over 125 mkg/l [Winther 2020].

Kilder

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P, Larsson A. Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status – A four-year, prospective, randomised, double-blind placebo-controlled trial. J Trace Elem Med Biol. 2020 May 4;61:126541.

Alexander J, Olsen AK. Selenium – a scoping review for Nordic Nutrition Recommendations 2023. Food Nutr Res. 2023 Dec 28;67.

Blomhoff R et al. Nordic Nutrition Recommendations 2023. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2023.

EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA). Scientific opinion on the tolerable upper intake level for selenium. EFSA J. 2023 Jan 20;21(1):e07704.

Haug A, Graham RD, Christophersen OA, Lyons GH. How to use the world’s scarce selenium resources efficiently to increase the selenium concentration in food. Microb Ecol Health Dis. 2007 Dec;19(4):209-228.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, et al.. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr 2010; 91(4): 923–31.

Kuria A, Tian H, Li M, Wang Y, Aaseth JO, Zang J, Cao Y. Selenium status in the body and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;61(21):3616-3625.

Kuria A, Fang X, Li M, Han H, He J, Aaseth JO, Cao Y. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(4):684-694.

Lemming EW & Pitsi T. The Nordic Nutrition Recommendations
2022 – food consumption and nutrient intake in the adult population
of the Nordic and Baltic countries. Food Nutr Res 2022; 66: 1–10.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Selen og hjertesygdom

Hjertesygdom. Evidensen fra kliniske undersøgelser er stigende. Selenmangel er forbundet med en øget risiko for hjerteproblemer [Bomer 2020]. Selentilskud til ældre personer med lav selenstatus er forbundet med forbedret overlevelse, forbedret hjertefunktion og forbedret livskvalitet [Alehagen 2013].

Kort over Europa
Selenindtaget og selenstatus i lande i Nordeuropa er generelt ret lavt. Som følge heraf har kliniske forsøg udført i Nord-europa en tendens til at være mere værdifulde end kliniske forsøg udført i USA, hvor selenindtaget i kosten for det meste er betydeligt højere.

Især i Nordeuropa viser kliniske undersøgelser sammenhængen mellem behovet for selen og risikoen for hjertesygdomme. Dette giver mening, fordi selen-indtaget fra kosten i det nordlige Europa er betydeligt lavere end selenindtaget fra kosten i store dele af USA. Som følge heraf har de gennemsnitlige plasma-selen-koncentrationer i Europa en tendens til at være et godt stykke under 80-90 mkg/l. I USA er de gennemsnitlige selenkoncentra-tioner i plasma generelt over 120 mcg/L [Alehagen 2022].

Undersøgelser af selenmangel og risiko for hjertesygdom
Malmö Preventive Project (Malmø Forebyggande Medicin), Sverige

I Malmö Preventive Project brugte forskerne blodprøver fra 4.366 studiedeltagere til at analysere sammenhængen mellem plasma-selenoprotein P (SELENOP) koncentrationer med følgende resultater:

 • Risiko for dødelighed af alle årsager
 • Risiko for kardiovaskulær dødelighed
 • Risiko for en førstegangs kardiovaskulær hændelse

Forskerne inddelte dataene i kvintiler. Dataanalysen viste, at risikoen i kvintil 4 (den næsthøjeste SELENOP kvintil), sammenlignet med risikoen i kvintil 1 (den laveste SELENOP kvintil), var som følger [Schomburg 2019]:

 • 43 % lavere for dødelighed af alle årsager
 • 48 % lavere for kardiovaskulær dødelighed
 • 44 % lavere a for en første kardiovaskulær hændelse.

I deres afsluttende bemærkninger skrev forskerne [Schomburg 2019]:

 • De 20 procent af de voksne, der bor i nordeuropæiske lande, som har de laveste SELENOP-koncentrationer i plasma, vil have en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og -dødelighed.
 • Forebyggende selentilskud synes at være berettiget til voksne med de laveste SELENOP-koncentrationer i plasma.

501 / 5.000
I en opfølgende undersøgelse fra 2023 brugte Jujic og kolleger data fra det igangværende Malmø Preventive Project. De viste, at hver enkelt standardafvigelses-stigning i plasma SELENOP-niveauer var forbundet med lavere risiko for at udvikle hjertesvigt i en opfølgningsperiode på 14,7 år. Desuden viste analysen igen, at studiedeltagere i den laveste plasma SELENOP kvintil havde den højeste risiko for at udvikle hjertesvigt sammenlignet med studiedeltagere i de højere kvintiler 2-5 [Jujic 2023].

I en underanalyse fra 2024 af Malmø-undersøgelsens data fandt Jujic og kolleger, at lave plasmaniveauer af Selenoprotein P var forbundet med kognitiv svækkelse hos patienter indlagt med hjertesvigt [Jujic 2024].

BioStat-CHF-undersøgelsen, 11 europæiske lande

Ved at bruge data fra serum-selenindholdet hos 2.516 hjertesvigtpatienter i det multinationale BioStat-CHF-studie fandt Bomer og et team af forskere, at mangelniveauet af serumselen var signifikant forbundet med følgende patientkarakteristika:

 • Mere alvorlige tegn og symptomer på hjertesvigt
 • Dårligere træningskapacitet
 • Dårligere livskvalitet.

Forskerne definerede selenmangel som plasma- eller serumselen-koncentrationer på mindre end 70 mkg/l. De observerede desuden, at serumselen-koncentrationer mellem 70 mkg/l og 100 mkg/l på samme måde var forbundet med 1) dårlig livskvalitet, 2) dårlig træningskapacitet og 3) dårlig sygdomsprognose. Samlet set er serumselenværdier under 100 mkg/l suboptimale og bør give anledning til særlig bekymring [Bomer 2020].

PREVEND-undersøgelsen, Holland

I en analyse af data fra PREVEND (Prevention of Renal and Vascular End-stage Disease) kohorten (n=5.973) observerede al-Mubarak og hans forskerkolleger, at høje selenkoncentrationer i serum (større end 116 mkg/l) var forbundet med lavere dødelighed af alle årsager og med lavere forekomst af nyopstået hjertesvigt hos ikke-rygere (n=4.288) [al-Mubarak 2022].

Esther undersøgelsen, Tyskland

Schöttker og et team af forskere brugte data fra Esther-undersøgelsen i Tyskland til at evaluere sammenhængen mellem serum SELENOP-koncentrationer med dødelighed af alle årsager og kardiovaskulær dødelighed. De brugte serum selenoprotein P-værdier registreret ved undersøgelsens start (n=7.186) og igen ved en fem-års opfølgning (n=4.164). De fandt følgende væsentlige forbindelser [Schöttker 2024]:

 • For kardiovaskulær dødelighed var serum SELENOP-koncentrationer i den nederste tertil signifikant forbundet med en øget risiko.
 • For dødelighed af alle årsager var der en L-formet graf, således at dødeligheden af ​​alle årsager var signifikant højere ved SELENOP-koncentrationer på mindre end 4,1 mg/L. Derefter, ved SELENOP-koncentrationer over et niveau på 4,1 mg/L, fladede omfanget af dødelighed ud af alle årsager.
 • Mærkeligt nok var den øgede risiko for dødelighed af alle årsager for undersøgelsesdeltagere i den nederste serum SELENOP tertil mere end dobbelt så stærk hos mænd som hos kvinder. Dette viser vigtigheden af ​​at analysere ikke kun de samlede testresultater, men også at analysere prøvens kønsspecifikke udfald.

Bemærk: I Malmø Preventive Project, i PREVEND-kohorten og i Esther-undersøgelsen observerede forskerne, at kvinder oplevede færre tilfælde med hjertesygdom forbundet med lave selenniveauer end mænd.

Undersøgelser af selentilskud og risiko for hjertesygdom
KiSel-10 undersøgelsen, Sverige

I KiSel-10-undersøgelsen hævede et tilskud med selen (200 mkg/dag) og coenzym Q10 (2 x 100 mg/dag) i 48 måneder serumkoncentrationerne som følger [Alehagen 2020]:

 • Selen fra 67,1 mkg/l til 210,3 mkg/l
 • Coenzym Q10 fra 0,82 mg/l til 2,17 mg/l

Tilskuddet til ældre svenske borgere, gennemsnitsalder 78 år, som havde lave selenkoncentrationer ved undersøgelsens start, var signifikant forbundet med følgende helbredsresultater i op til 12 års opfølgning [Alehagen 2020]:

 • Forbedret hjertefunktion
 • Mindre spændinger i hjertevæggen
 • Nedsat kardiovaskulær dødelighed.

Ud over disse positive kliniske effekter resulterede den kombinerede selen- og Q10-intervention også i reducerede blodbiomarkører for oxidativt stress, systemisk inflammation og fibrose [Alehagen 2022].

I efterfølgende delanalyser fandt Alehagen og KiSel-10-teamet ud af, at det kombinerede selen- og Q10-tilskud bremsede afkortningen af ​​leukocyt-telomerer og øgede serumsirtuin SIRT1-koncentrationer. Disse resultater afspejler en anti-aldringseffekt af interventionen [Opstad 2022; Opstad 2023].

KONKLUSION: SELEN OG HJERTESUNDHED

Suboptimale selenkoncentrationer i serum – under niveauet 100 mkg/l – øger risikoen for hjertesygdom.

Selentilskud til ældre personer med lave serum-selenniveauer forbedrer hjertefunktionen og fremmer overlevelse.

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Sep;61(6):3135-3148.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P, Larsson A. Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status – A four-year, prospective, randomised, double-blind placebo-controlled trial. J Trace Elem Med Biol. 2020 May 4;61:126541.

Al-Mubarak AA, Grote Beverborg N, Suthahar N, Gansevoort RT, Bakker SJL, Touw DJ, de Boer RA, van der Meer P, Bomer N. High selenium levels associate with reduced risk of mortality and new-onset heart failure: data from PREVEND. Eur J Heart Fail. 2022 Feb;24(2):299-307.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Jujic A, Molvin J, Schomburg L, Hartmann O, Bergmann A, Melander O, Magnusson M. Selenoprotein P deficiency is associated with higher risk of incident heart failure. Free Radic Biol Med. 2023 Oct;207:11-16.

Jujić A, Molvin J, Nilsson ED, Holm Isholth H, Dieden A, Korduner J, Zaghi A, Nezami Z, Bergmann A, Schomburg L, Magnusson M. Low levels of Selenoprotein P are associated with cognitive impairment in patients hospitalized for heart failure. J Card Fail. 2024 Feb 15:S1071-9164(24)0039-3.

Opstad TB, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen U. Selenium and Coenzyme Q10 intervention prevents telomere attrition, with association to reduced cardiovascular mortality-sub-study of a randomized clinical trial. Nutrients. 2022 Aug 15;14(16):3346.

Opstad TB, Alexander J, Aaseth J, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen U. Increased SIRT1 concentration following four years of selenium and Q10 intervention associated with reduced cardiovascular mortality at 10-year follow-up-sub-study of a previous prospective double-blind placebo-controlled randomized clinical trial. Antioxidants (Basel). 2023 Mar 21;12(3):759.

Schomburg L, Orho-Melander M, Struck J, Bergmann A, Melander O. Selenoprotein-P deficiency predicts cardiovascular disease and death. Nutrients. 2019 Aug 9;11(8):1852.

Schöttker B, Holleczek B, Hybsier S, Köhrle J, Schomburg L, Brenner H. Strong associations of serum selenoprotein P with all-cause mortality and mortality due to cancer, cardiovascular, respiratory and gastrointestinal diseases in older German adults. Eur J Epidemiol. 2024 Feb;39(2):121-136.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Selen og skjoldbruskkirtlens sundhed

En god skjoldbruskkirtelsundhed afhænger til dels af biosyntesen af ​​selenafhængige selenenzymer kaldet deiodinaser. Disse seleno-enzymer er nøglefaktorer i omsætningen og reguleringen  af skjoldbruskkirtel-hormoner. Skjoldbruskkirtelhormoner regulerer kroppens stofskifte (tænk på: Energiforbrug, kropsvægt, kropstemperatur, fordøjelse, puls osv.).

Dr. Jan Alexander - selenium researcher
Gæsteskribent Dr. Jan Alexander. MD, PhD, Eurotox-registreret toksikolog og professor ved det norske folkesundhedsinstitutt i Oslo. Medforfatter, sammen med professor Urban Alehagen og professor Jan Aaseth, til mange artikler om selen og coenzym Q10.

Der er tre typer deiodinase-enzymer. Ved normal skjoldbrusk-kirtelfunktion regulerer disse deiodinaser aktiveringen og inaktiveringen af ​​skjoldbruskkirtel-hormonerne T4- og T3- efter behov. Unormal funktion af skjoldbrusk-kirtlen  er tæt forbundet med nedsat sundheds-relateret livskvalitet og med øget risiko for kardiovaskulær sygelighed og dødelighed.

I mange selenfattige regioner i verden, inklusive store dele af Europa og Mellemøsten, kan den lave selenindtagelse og -status forårsage en suboptimal syntese af deiodinaseenzymer og følgelig en suboptimal skjoldbruskkirtel-funktion. Selen er et essentielt sporstof, der findes i jorden, og mennesker skal have det fra deres mad.

Selentilskud kan derfor have en gavnlig effekt på skjoldbruskkirtlens hormonproduktion og aktivitet generelt og en gavnlig effekt med hensyn til humør, velvære, livskvalitet og hjerte-kar-sundhed i særdeleshed. Disse er konklusionerne fra en 2024-delundersøgelse af blodprøver fra det kliniske forsøg med KiSel-10 [Alehagen 2024].

metodologien bag del-UNDERSØGELSEN af skjoldbruskkirtelhormoner

I prøver taget i starten af ​​KiSel-10-undersøgelsen og opbevaret i mekaniske frysere, bestemte prof. Urban Alehagen og forskerholdet koncentrationerne af thyreoideastimulerende hormon (TSH) og fri T3, fri T4 og omvendt T3-hormoner i blodet fra 414 ældre svenske borgere [Alehagen 2024].

Bemærk, at plasma-selenkoncentrationerne ved undersøgelsens start var ret lave, 67 mkg/l i gennemsnit i hele prøven. Denne selenstatus skønnes at svare til et dagligt selenindtag i fødevarer på 35 mikrogram [Alehagen 2024]. Til sammenligning har Alexander & Olsen i et et forarbejde til et systematisk review for De Nordiske Næringsstofanbefalinger 2023 foreslået en serum/plasma selenstatus på 110 mkg/l som et mætningsniveau [Alexander & Olsen 2023].

Diagram of thyroid hormone production
Hypothyroidisme (underaktiv skjold-bruskkirtel) opstår, når skjoldbruskkirtlen ikke producerer nok skjold-bruskkirtelhormoner. I sine tidlige stadier forårsager det ikke mærkbare symptomer. Ubehandlet kan det føre til nedsat livs-kvalitet og til hjerte-karsygdomme./strong>

For at igangsætte KiSel-10-undersøgelsen havde forskerne tilfældigt tildelt deltagerne til en aktiv behandlingsgruppe, der fik selen (200 mkg/dag) fra selenberiget gær og coenzym Q10 (200 mg/dag) som ubiquinon eller til en kontrolgruppe, der fik matchende placebo [Alehagen 2013]. Bemærk: fra en klinikers synspunkt bør der være en teoretisk fordel ved at bruge de to kosttilskud sammen, hvis der skulle være mangler i undersøgelsens udvalg af deltagere  [Alehagen & Aaseth 2015].

Ved hjælp af blodprøver taget efter 48 måneders intervention brugte forskerne t-tests og analyse af varianstest til at evaluere effekten af ​​tilskuddet på ændringer i koncentrationerne af TSH, T3 og T4 og skjoldbruskkirtelhormoner. De sammenlignede derefter skjoldbruskkirtelhormon-resultaterne med tilsvarende data om kardiovaskulær dødelighed og sundhedsrelateret livskvalitetsscore i KiSel-10 undersøgelsesprøven [Alehagen 2024].

UNDERSØGELSESRESULTATER AF skjoldbruskkirtelhormoner i kisel-10 DELSTUDIEt

Prof. Alehagen og forskerholdet gjorde flere interessante opdagelser [Alehagen 2024]:

 • Ved undersøgelsesstart havde deltagerne med de laveste plasmaselen-koncentrationer signifikant højere niveauer af TSH-hormon og signifikant lavere niveauer af frit T3-hormon sammenlignet med deltagerne med de højeste plasmaselenkoncentrationer. Bemærk, at TSH er det hormon, der stimulerer skjoldbruskkirtlen til at producere T4 og T3-hormonerne. Højere TSH-niveauer indikerer reducerede stofskiftehastigheder. T3 er det aktive skjoldbruskkirtelhormon, der regulerer stofskiftet, hjertefrekvensen og andre biologiske funktioner.
 • Sammenlignet med placebobehandlingen øgede 48 måneders kombineret tilskud med selen og coenzym Q10 frit T3 og reverse T3-niveauer signifikant, reducerede frit T4-niveauer og mindskede stigningen i TSH-niveauer. Disse er alle ønskelige resultater.
 • I den aktive behandlingsgruppe førte forskelle i høje og lave TSH- og frie T4-niveauer ikke til stigninger i 10-års kardiovaskulær dødelighed. I placebogruppen havde personer med TSH- og fT4-værdier over medianen dog en signifikant stigning i den 10-årige kardiovaskulære dødelighed.
 • På samme måde bidrog forskelle i høje og lave TSH- og frie T3-niveauer i den aktive behandlingsgruppe ikke til et fald i den mentale sundhedsrelaterede livskvalitetsscore. I placebogruppen derimod havde individer med TSH-niveauer større end medianen og fri T3 mindre end medianen lavere mentale sundhedsrelaterede livskvalitetsmål sammenlignet med individer med TSH mindre end medianen og fri T3 større end medianen.
FORKLARINGER PÅ EFFEKTEN AF SELEN- OG Q10-tilskud

Prof. Alehagen og forskerholdet bag KiSel-10 konkluderede, at et betydeligt antal af de ældre undersøgelsesdeltagere kan have lidt af suboptimal skjoldbruskkirtelfunktion på grund af deres vedvarende selenmangel [Alehagen 2024].

To forklaringer dukker op i erindringen af den gavnlige effekt af selentilskud til ældre svenske borgere med lav selenstatus: 1) øget tilførsel af ​​selen til syntesen af ​​deiodinase-enzymer og 2) at trække på de anti-inflammatoriske virkninger af kombinationen af selen- og Q10-tilskud.

Deiodinase enzymer

I deres rapport forklarede forskerne de gavnlige ændringer i thyreoidea-hormonniveauerne med henvisning til øget aktivitet af deiodinase-enzymer [Alehagen 2024]. I skjoldbruskkirtelcellerne og i leveren og i perifere væv arbejder disse deiodinase-enzymer på at aktivere eller inaktivere T3- og T4-hormonerne. De er nødvendige for at kontrollere koncentrationen af ​​skjoldbruskkirtelhormonerne i blod, celler og væv.

Inflammation

En anden forklaringsmekanisme kan være den signifikante effekt af det kombinerede tilskud på inflammation [Alehagen 2024]. Både selen- og Q10-tilskud kan have haft en anti-inflammatorisk effekt med hensyn til kronisk systemisk inflammation. Derudover ser det ud til, at selentilskud reducerer niveauet af inflammation forårsaget af autoimmun thyroiditis [Wichman 2016].

Prof. Lutz Schomburg, Charité – Universitätsmedizin Berlin, har bemærket, at en vedvarende lav selenindtagelse fra kosten øger risikoen for skjoldbruskkirtelsygdom, især hypothyroidisme. Han har mistanke om, at immunsystemet i tilfælde af lav selenstatus ikke er i stand til at reagere ordentligt og gradvist på udfordringer. Resultatet bliver en forstyrret og suboptimal interaktion mellem skjoldbruskkirtelceller og lymfocytter, karakteriseret ved dårligt kontrolleret inflammation. Den øgede inflammatoriske tilstand er forbundet med nedsat skjoldbruskkirtelfunktion og med øget risiko for hjerte-karsygdomme [Schomburg 2020].

KONKLUSION: SELENINDTAGelse KNYTTET TIL skjoldbruskkirtlens SUNDHED

Relativt mange ellers raske ældre personer kan lide af suboptimal skjoldbruskkirtelfunktion på grund af et utilstrækkeligt selenindtag.

Den suboptimale skjoldbruskkirtelfunktion er forbundet med en øget risiko for hjertekarsygdomme og med nedsat livskvalitet.

Selentilskud kan føre til en stigning i syntesen af ​​selenafhængige deiodinaseenzymer. Dette kan igen resultere i de gavnlige ændringer i skjoldbruskkirtelhormoner, der er observeret i KiSel-10-del-undersøgelsen.

Selentilskud er også forbundet med reducerede niveauer af kronisk systemisk inflammation og med reducerede niveauer af pro-inflammatorisk autoimmun thyroiditis.

Kilder

Alehagen U, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, Opstad TB. Supplementation with selenium and coenzyme Q10 in an elderly Swedish population low in selenium — positive effects on thyroid hormones, cardiovascular mortality, and quality of life. BMC Med. 2024;22:191.

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Sep;61(6):3135-3148.

Alehagen U & Aaseth J. Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in
cardiovascular diseases – A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015;31:157-162.

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

Alexander J, Olsen AK. Selenium – a scoping review for Nordic Nutrition Recommendations 2023. Food Nutr Res. 2023 Dec 28;67.

Schomburg L. The other view: the trace element selenium as a micronutrient in thyroid disease, diabetes, and beyond. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):15-24.

Wichman J, Winther KH, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium supplementation significantly reduces thyroid autoantibody levels in patients with chronic autoimmune thyroiditis: a systematic review and meta-analysis. Thyroid. 2016 Dec;26(12):1681-1692.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Selen og Graves sygdom

Skjoldbruskkirtelsygdom. Hvilken rolle spiller mikronæringsstoffet selen for skjoldbruskkirtelsygdom? Skjoldbruskkirtlen er det organ i kroppen, der indeholder den største mængde selen pr. gram væv [Wang 2023]. Selv i tider med et lavt selenindtag i kosten har skjoldbruskkirtlen høj prioritet for tilførsel af selen i kroppen [Schomburg 2020].

Illustration af kroppens endokrine system
Skjoldbruskkirtlen er en del af det endokrine system. Det spiller en vigtig rolle i kroppens stofskifte. Det har høj prioritet for tilførslen af selen i kroppen.

Kostens selenindhold varierer betydeligt fra region til region i verden. Der er store forskelle i jordens indhold af selen og i de faktorer, der påvirker biotil-gængeligheden af selen til planter. Som en konsekvens heraf varierer personers plasma/serum selenstatus tilsvarende [Winther 2020]. Der er således rapporteret om udbredt suboptimal selen-status i hele Europa, Stor-britannien og Mellemøsten [Stoffaneller & Morse 2015].

Undersøgelser på mennesker viser en stærk sammenhæng mellem selenindtagelse og selenstatus på den ene side og skjoldbruskkirtelsygdom på den anden. Evidensen for den kliniske betydning af selen for skjold-bruskkirtelsygdom er dog stadig uklar; flere kliniske undersøgelser er nødvendige [Wang 2023].

PRIORITERet TILFØRsel AF SELEN TIL skjoldbruskkirtlen

Der er en prioriteret tilførsel af selen til skjoldbruskkirtlen, selv i tider med lavt selenindtag. Med dette i tankerne påpeger Schomburg [2020], at små forskelle i kostens selenindtag sandsynligvis ikke vil påvirke ekspressionen af selenoprotein i skjoldbruskkirtlens celler og -væv signifikant. Schomburg antager, at fordelen ved selentilskud ikke er direkte rettet mod skjoldbrusk-kirtlen.

I stedet er fordelen hos immunsystemet, som ikke får en prioriteret tilførsel af selen. I tider med selenmangel er immunsystemet ikke i stand til at udtrykke de selenoproteiner, der er nødvendige for en tilstrækkelig immunrespons overfor udfordringer som f.eks. infektion, chock, traumer, jodmangel, graviditet og andre stærke trusler. Ved selenmangel, siger Schomburg, bliver thyrocyt-lymfocyt-interaktionen forstyrret og suboptimal [Schomburg 2020].

SELEN OG GRAVES sygdom– GRaSS-undersøgelsen

Den 30. marts 2024 rapporterede vi om den kliniske forskning relateret til selentilskud og hypothyroidisme. Her gennemgår vi status for forskning i selentilskud og Graves sygdom.

I 2013 annoncerede Watt og kolleger undersøgelsesprotokollen for den randomiserede kontrollerede GRASS-undersøgelse af effektiviteten af selentilskud til patienter med Graves sygdom.

På det tidspunkt var forskernes mål at indskrive 492 patienter med Graves sygdom.  Forskerne ville tilfældigt tildele undersøgelsens deltagere til en aktiv behandlingsgruppe (to tabletter af 100 mkg selen én gang dagligt) eller til en placebo-gruppe (to identiske placebotabletter én gang dagligt) i 24 til 30 måneder [Watt 2013].

Som det primære undersøgelsesresultat ledte forskerne efter en nedsættelse af svigt af skjoldbruskkirtelmedicin efter 24-30 måneders selentilskud. De ønskede at vide, om selentilskud sammenlignet med placebobehandling kunne holde kjoldbruskkirtelværdierne hos patienter med Graves sygdom normale et år efter ophør af anti-thyreoideabehandling uden behov for yderligere anti-thyreoideabehandling. De ønskede at se, om selentilskuddet ville føre til hurtigere og længerevarende remission og til en forbedret livskvalitet hos patienter med Graves sygdom. Forsøgsresultaterne ville således være relevante for den daglige kliniske praksis [Watt 2013].

På nuværende tidspunkt forventer vi offentliggørelse af resultaterne af den kliniske GRASS-undersøgelse engang i 2025. Bemærk, at den meget lange undersøgelsesperiode er nødvendig. Typisk behandles patienter med Graves sygdom i 12 til 18 måneder med lægemidler mod skjoldbruskkirtlen. Derefter skal patienterne være i remission i et år efter at have stoppet anti-thyreoideamedicin [Watt 2013].

SELEn OG HYPERTYROIDISME – META-ANALYSE AF undersøgelser

Song og kolleger analyserede de samlede data fra syv undersøgelser, der inkluderede 209 patienter med Graves sygdom. I analysen øgede selentilskud signifikant serumselen- og selenoprotein-koncentrationer. [Sang 2023].

Forskerne fandt, at selentilskud kombineret med lægemidler mod skjoldbruskkirtlen var signifikant mere effektivt end placebo kombineret med lægemidler mod skjoldbruskkirtlen [Sang 2023]:

 • Reducerede niveauer af frit triiodothyronin (FT3) og frit thyroxin (FT4).
 • Reducerede niveauer af thyrotropinreceptorantistof (TRAb) og thyroidperoxidaseantistof (TPOAb)
KONKLUSION: SELEN OG GRAVES sygdom

Selen er et sporstof, der er afgørende for menneskers sundhed. I tider med et suboptimalt selenindtag i kosten vil tilskud højst sandsynligt gavne immunsystemets funktion mere end skjoldbruskkirtlens funktion [Schomburg 2020].

Forklaringen på, hvorfor lav selenstatus er forbundet med lidelser i skjoldbruskkirtlen, og hvorfor selentilskud styrker skjoldbruskkirtlens funktion, kan til dels være, at selenoproteiner spiller en antioxidant- og immunmodulerende rolle [Sang 2023; Schomburg 2020].

Hos patienter med Graves sygdom (hyperthyroidisme) kan selentilskud sammen med antithyreoideamedicin forbedre skjoldbruskkirtlens funktion betragteligt [Song 2023].

Noget klinisk evidens indikerer, at visse patienter med Graves sygdom eller Graves orbitopati vil reagere positivt på selentilskud [Schomburg 2020].

Kilder

Schomburg L. The other view: the trace element selenium as a micronutrient in thyroid disease, diabetes, and beyond. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):15-24.

Song Q, Ji X, Xie Y. Effects of antioxidant supplementation on Graves’ Disease: A meta-analysis. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2023; Article ID 5587361.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Wang F, Li C, Li S, Cui L, Zhao J, Liao L. Selenium and thyroid diseases. Front Endocrinol (Lausanne). 2023 Mar 24;14:1133000.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Selen og metabolisk syndrom

Metabolisk syndrom – ifølge American Heart Association er metabolisk syndrom en medicinsk tilstand, der kan føre til hjertesygdomme, diabetes, slagtilfælde og andre sundhedsproblemer. Diagnosen metabolisk syndrom opfyldes, når en patient har tre eller flere af følgende fem risikofaktorer [Hvad 2023]:

Ambulance
Risikoen for metabolisk syndrom stiger med stigende alder, med overvægt eller fedme og med øget insulinresistens.
 • Højt blodtryk
 • Højt blodsukker
 • Høje niveauer af triglycerider i blodet
 • Lave niveauer af HDL-kolesterol i blodet
 • Stor taljeomkreds

Især metabolisk syndrom sætter patienten i øget risiko for at udvikle åreforkalkning, tilstanden hvor opbygningen af fedtaflejringer på arteriernes indre vægge hæmmer blodgennemstrømningen og i sidste ende begrænser blodgennemstrømningen til hjertet [What 2023].

Danciu og kolleger har observeret, at oxidativ stress spiller en fundamental rolle i udviklingen og progressionen af metabolisk syndrom. Patienter diagnosticeret med metabolisk syndrom vil sandsynligvis have usædvanligt høje niveauer af skadelige frie radikaler og nedsat antioxidantforsvar. Ydermere er oxidativ stress ofte forbundet med en kronisk lav grad af inflammation [Danciu 2023, Sep].

SELEN I HÅNDTERING AF OXIDATIV STRESS

For at vurdere effektiviteten af kostterapi og selentilskud til håndtering af oxidativ stress, indskrev Danciu et al. 206 patienter i et trefløjet studie. Der deltog 114 kvinder og 92 mænd. Gennemsnitsalderen for patienterne var 43 år [Danciu 2023, nov-dec].

 • kontrolgruppen (n=35)
 • kostterapigruppen (n=119)
 • kostterapigruppen suppleret med selen (n=52)

Den kostterapi, der blev brugt i undersøgelsen, var baseret på middelhavsdiæten. Det havde til formål at begrænse indtaget af fødevarer med et højt indhold af salt, fedt og sukker og at lægge vægt på forbruget af grøntsager, frugter og fisk frem for fedt kød [Danciu 2023, sep].

Forfatterne beskriver selenpræparatet som et “standardiseret selentilskud på 200 mkg, skaffet fra EU”.  Tilskuddet blev givet i 30 dage [Danciu 2023, sep].

RESULTATER fra KOSTTERAPIgruppen PLUS SELEn

Kostterapi plus selengruppen opnåede signifikant bedre sundhedsrelaterede resultater end kostterapigruppen alene:

 • Bedre BMI udvikling
 • Større forbedring af sarkopeniindekset
 • Større fald i fedtmasse og visceralt fedt
 • Bedre fald i C-reaktivt protein (en inflammationsbiomarkør)
 • Bedre fald i fibrinogenniveauet
 • Bedre fald i glykosyleret hæmoglobin

Forfatterne rapporterede, at tilføjelse af selentilskud til kostterapien havde muliggjort reduktioner i fedtvæv og i glykosylerede hæmoglobinniveauer. Dette bidrog til reduktion af oxidativ stress i kroppen [Danciu 2023, sep].

LIGHED MED resultaterne fra KISEL-10-undersøgelsen

Resultaterne af Danciu-undersøgelsen burde ikke overraske os. I KiSel-10-undersøgelsen gav professor Urban Alehagen og hans kolleger en kombination af coenzym Q10 og selen til ældre borgere, som havde lave niveauer i blodet af begge. Det kombinerede tilskud var forbundet med signifikant reducerede serumniveauer af biomarkører for oxidativ stress og kronisk systemisk inflammation [Alehagen 2015a; Alehagen 2015b ].

KONKLUSION: SELEN OG OG METABOLISK SYNDROM

Aldring spiller en vigtig rolle i at udløse og forværre oxidativ stress og kronisk inflammation. Selentilskud, især i selenfattige områder i verden, kan bremse denne proces.

Kilder

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Less increase of copeptin and MRproADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors. 2015a;41:443-52.

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E. Levels of sP-selectin and hs-CRP decrease with dietary intervention with selenium and Coenzyme Q10 combined: a secondary analysis of a randomized clinical trial. PLoS One. 2015b;10:e0137680.

Danciu AM, Ghitea TC, Bungau AF, Vesa CM. The Relationship between oxidative stress, selenium, and cumulative risk in metabolic syndrome. In Vivo. 2023 Nov-Dec;37(6):2877-2887.

Danciu AM, Ghitea TC, Bungau AF, Vesa CM. The crucial role of diet therapy and selenium on the evolution of clinical and paraclinical parameters in patients with metabolic syndrome. J Nutr Metab. 2023 Sep 25;2023:6632197.

What is Metabolic Syndrome? American Heart Association. 2023.
https://www.heart.org/en/health-topics/metabolic-syndrome/about-metabolic-syndrome

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Selenmangel og immunfunktion

Mindre systemisk inflammation. Bedre immunforsvar. Selen er et vigtigt sporstof. Vores celler kan ikke danne det. Vi skal have det som en del af vores kost. En tilstrækkelig indtagelse er nødvendig for en optimal funktion af immunsystemet.

Man in wheelchair at the beach
Autoimmun sygdom udvikler sig, når vores immunsystem svigter og angriber vores celler. Så får vi autoimmune skjoldbrusk-kirtellidelser, lupus, multipel sklerose, psoriasis, leddegigt eller hundrede andre autoimmune sygdomme.

Desværre bor mange af os i områder med selenfattig jord og selenfattige afgrøder og frugter. Vi får ikke nok selen fra vores mad [Stoffaneller & Morse 2015]. En tilstrækkelig selenindtagelse og -status er afgørende. Der er øgede sundhedsrisici forbundet med selenmangel.

HVAD DEFINERER SELENMANGEL?

Data fra BIOSTAT-CHF observationskohortestudiet indikerer, at serumselen-koncentrationer under 70 mkg/l udgør en mangeltilstand. Serum selenkoncentrationer under 100 mkg/l udgør et suboptimalt niveau [Bomer 2020].

I en oversigtsartikel er professor Margaret P. Rayman, University of Surrey, Guildford, UK, nået til den konklusion, at en serumselenkoncentration på omkring 125 mkg/l repræsenterer den optimale selenstatus [Rayman 2020, figur 2].

Biomarkører for selenstatus falder betydeligt under følgende forhold. De når ofte kritisk lave koncentrationer [Schomburg 2021]:

 • Selenfattig kost
 • Graviditet
 • Svær sygdom
 • Covid-19-sygdom

Desuden er dalende selenstatus blevet forbundet med følgende kliniske tilstande [Schomburg 2021]:

 • Akut og kronisk inflammation
 • Bakterielle og virale infektioner
 • Brandsår
 • Fødsel
 • Kirurgiske indgreb
 • Traumer
TILSTRÆKKELIG SELENSTATUS TIL TILSTRÆKKELIG IMMUNFUNKTION

Først og fremmest har vi brug for en tilstrækkelig høj selenstatus som en forudsætning for et tilstrækkeligt immunrespons. I regioner med markant selenmangel vides det, at forebyggelige endemiske sygdomme forekommer med større hyppighed. Desuden er selenmangel forbundet med en øget risiko for autoimmun sygdom.

Ifølge professor Lutz Schomburg, Charité-Berlin, viser forskningslitteraturen positive effekter på immunsystemet forbundet med selentilskud under graviditet, autoimmun skjoldbruskkirtelsygdom og bedring efter alvorlig sygdom. Han bemærker dog, at nogle af undersøgelserne ikke rapporterede resultater forbundet med tilskud. Desuden bemærker han, at databasen med relevant litteratur er lille. Derudover har få af undersøgelserne såkaldt guldstandard, dvs. et randomiseret kontrolleret forsøg [Schomburg 2021].

Der er et presserende behov for forskning i sammenhængen mellem autoimmune sygdomme og selenmangel. Det gælder i særlig grad, da det vedrører leddegigt og type 1 diabetes mellitus.

SELENMANGEL OG RISIKO FOR AUTOIMMUN SYGDOM

Pointen med professor Schomburgs gennemgang er, at alvorlig selenmangel kan udløse autoimmun sygdom hos modtagelige personer. Vi kan hjælpe os selv ved at få testet vores serum-selenstatus for at se, om vi er tæt på det ønskede niveau på 125 mkg/l.

For at mindske risikoen for autoimmun sygdom og muligvis forbedre forløbet af autoimmune sygdomme, kan vi træffe bedre valg af fødevarer. Vi kan vælge at tage et selentilskud for at undgå alvorlig selenmangel.

SUNDHEDSRISIKO FOR SELENMMANGEL OFTE NEGLIGERET

Professor Schomburg anser det som uheldigt, at sundhedsrisiciene ved selenmangel ofte negligeres, mens de mulige bivirkninger ved selentilskud overdrives. Dette fører til at sundhedsprofessionelle og den brede offentlighed tilsidesætter, hvad der er “sikre og lovende forebyggende og adjuverende behandlingsmuligheder.”

Efter professor Schomburgs opfattelse er denne situation især uheldig i sager, der involverer graviditet, alvorlig sygdom eller COVID-19. Under disse tilstande kan massiv selenmangel udvikle sig og er forbundet med en øget autoimmun sygdomsrisiko, langvarige helbredssvækkelser og langsom bedring [Schomburg 2021].

I figur 4 i sin oversigtsartikel angiver professor Schomburg [2021] følgende farezonestatus og tilstrækkelig status for enkeltpersoner:

 • Farezone: under 45 mkg/l
 • Tilstrækkelig zone: over 90 mkg/l

Hvad der også er interessant i professor Schomburgs figur 4 er sammen-hængen mellem selenstatus og selenoprotein P-status. Selenoprotein P er det mest almindelige selenoprotein i blodcirkulationen [Schomburg 2021].

 • Det er den primære transportør af selen i blodet.
 • Det er både en formidler af hierarkisk selenforsyning og en god indikator for selenstatus

Konklusion: Selentilskud for optimal immunfunktion

Professor Schomburg udtaler, at selentilskud kan være giftigt og endda dødeligt. Han bemærker dog, at de doser, der forårsager akut selenose, er meget højere end de anbefalede mængder fra kosttilskud af høj kvalitet og brugt i kliniske undersøgelser. I kliniske undersøgelser har op til 200 mkg pr. dag vist sig at være sikre, uanset hvilken type seleno-forbindelse der anvendes [Schomburg 2021].

Både den europæiske fødevaresikkerhedsmyndighed og de nordiske ernæringsanbefalinger har sat den tolerable øvre indtagsgrænse til 255 mkg/dag [EFSA 2023; Blomhoff 2023].

Kilder

Blomhoff R et al. Nordic Nutrition Recommendations 2023 – Integrating Environmental Aspects. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2023.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for selenium. EFSA J. 2023 Jan 20;21(1):e07704.

Rayman MP. Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):9-14.

Schomburg L. Selenium deficiency due to diet, pregnancy, severe illness, or COVID-19-a preventable trigger for autoimmune disease. Int J Mol Sci. 2021 Aug 8;22(16):8532.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Selen og for lavt stofskifte

I CATALYST-undersøgelsen fandt forskerne, at selentilskud og placebo-tilskud forbedrede livskvaliteten for patienter med for lavt stofskifte i lige høj grad. Derfor har forskerne nu understreget et behov for mere forskning i effekten af selentilskud på immunsystemets funktion, på oxidativ stress og på en lav grad af inflammation hos patienter med skjoldbruskkirtel-sygdomme [Larsen 2024].

Thyroid system depicted
Illustration af skjoldbruskkirtel-systemet. Tilskrivning: Mikael Häggström, Public domain, via Wikimedia Commons. CATALYST-undersøgelsen (Chronic Autoimmune Thyroiditis Quality of Life Selenium Trial) søgte at fastslå, om selentilskud forbedrer livskvaliteten hos patienter med autoimmun thyroiditis.

CATALYST-undersøgelsen var et multicenter randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret klinisk forsøg udført i Danmark. Deltagerne i undersøgelsen var patienter i alderen 18 år eller derover med serum-thyroidperoxidase-antistof (TPOAb)-niveauer lig med eller større end 100 IE/ml. 82 % af undersøgelsens deltagere var kvinder [Larsen 2024].

Forskerne tildelte patienterne i forholdet en-til-en et dagligt tilskud med 200 mkg selen i form af selenberiget gær eller matchende placebotabletter i 12 måneder. Tilskuddet tjente som supplerende terapi til behandling med levothyroxin (LT4). De vurderede studiedeltagernes livskvalitet ved at bruge et skjoldbruskkirtel-relateret patientspørgekema ved undersøgelsens start, efter 6 uger og efter 3, 6, 12 og 18 måneder [Larsen 2024].

HVORFOR samme EFFEKT AF SELEN OG PLACEBO?

Resultatet af CATALYST-undersøgelsen er lidt af en gåde. En konsekvent lav selenindtagelse er forbundet med en øget risiko for sygdom i skjoldbrusk-kirtlen, især for lavt stofskifte. Og nogle patienter med Hashimotos thyroiditis, den mest almindelige form for for lavt stofskifte, har en positiv respons på selentilskud [Schomburg 2020; Wang 2023]. Man kunne måske have forventet en mere positiv effekt af selentilskuddet end af placebo.

Professor Lutz Schomburg, Institut for Eksperimentel Endokrinologi, Charité Universitätsmedizin Berlin, giver følgende mulige forklaring. Fordelen ved selentilskud til patienter med for lavt stofskifte kunne være effekten – ikke på selve skjoldbruskkirtlen. I stedet kunne de positive effekter af selentilskuddet påvirke immunsystemets funktion [Schomburg 2020].

Schomburg påpeger, at skjoldbruskkirtlen får en prioriteret tilførsel af selen. Som følge heraf vil supplerende indtagelse af selen ikke påvirke skjoldbruskkirtlen i særlig grad [Schomburg 2020].

selen vigtigt for immunfunktionen

Immunsystemet er imidlertid ikke højprioriteret i forsyningen af selen. Hos patienter med for lavt stofskifte og et lavt selenindtag vil immunsystemet ikke kunne udtrykke de selenoproteiner optimalt, det har brug for for at reagere på patogener. På grund af et lavt selenindtag hævder Schomburg, at interaktionen mellem skjoldbruskkirtelceller og lymfocytter vil være suboptimal. Dette vil især være tilfældet, når kroppen skal håndtere udfordringer såsom infektioner, jodmangel, graviditet, chok, traumer osv. [Schomburg 2020].

Selenoproteinerne iodothyronine deiodinases type 1 og 2 medierer omdannelsen af thyreoideahormon T4 til thyreoideahormon T3. At CATALYST-forskerne ikke fandt nogen effekt af selentilskud på serum FT3/FT4-forholdet er måske ikke overraskende. Deiodinase-enzymerne får jo en prioriteret forsyning frem for andre selenoproteiner ved et lavt selenindtag. Ifølge denne forklaring ville selentilskuddet ikke signifikant påvirke FT3/FT4-forholdet eller behovet for levothyroxin [Larsen 2024].

Hos personer med et relativt lavt selenindtag, som det er typisk i Danmark og i store dele af Skandinavien, kan selentilskud forventes at være gavnligt for immunsystemets funktion. Forskerne i CATALYST-studiet målte ikke forskellen i blodbiomarkører for oxidativ stress og lav grad af inflammation i selen-tilskudsgruppen og placebogruppen. Disse oplysninger kunne have været nyttige.

selens effekt på Thyroid Peroxidase-antistoffer

Bemærk, at både selentilskudsgruppen og placebogruppen viste en markant forbedring i livskvalitet sammenlignet med niveuet ved undersøgelsens start. Dette resultat understreger omfanget af placeboeffekten, som er set i tidligere kliniske forsøg [Larsen 2024].

I tidligere kliniske undersøgelser viste tre af dem forbedret patientvelvære med selentilskud. Tre andre undersøgelser viste ingen signifikant sammenhæng mellem selentilskud og velvære [Larsen 2024].

I CATALYST-undersøgelsen var den eneste signifikante forskel mellem selen og placebo, at niveauet af thyroidperoxidase-antistoffer (TPOAb) faldt mere hos selentilskudspatienterne end hos placebopatienterne. Larsen et al påpeger, at disse resultater stemmer overens med tidligere undersøgelses-resultater. LT4-behandlede patienter med høje TPOAb- eller lave selenniveauer er de patienter, der viser størst reduktion af TPOAb-niveau ved selentilskud. Ikke desto mindre har vi brug for flere kliniske undersøgelser for at vise, om selentilskud til patienter med lavt selenniveau vil forsinke eller reducere udviklingen af autoimmun thyroiditis [Larsen 2024].

KONKLUSION: SELENI og for lavt stofskifte

CATALYST-undersøgelsen viste, at et dagligt tilskud med 200 mkg selen eller placebo i 12 måneder forbedrede livskvaliteten i samme grad hos patienter i LT4-behandling [Larsen 2024].

CATALYST-undersøgelsen viste, at selentilskud reducerede niveauet af serum-thyroidperoxidase-antistoffer (TPOAb) [Larsen 2024].

Præcis hvordan selentilskud reducerer autoimmunitet i skjoldbruskkirtlen er uklart [Larsen 2024].

Vigtigt arbejde mangler at blive udført. Kliniske undersøgelser af effekten af selentilskud på serumbiomarkører for oxidativ stress og lav grad af systemisk inflammation kan være det logiske næste skridt [Larsen 2024].

Kilder

Larsen C, Winther KH, Cramon PK, Rasmussen ÅK, Feldt-Rasmusssen U, Knudsen NJ, Bjorner JB, Schomburg L, Demircan K, Chillon TS, Gram J, Hansen SG, Brandt F, Nygaard B, Watt T, Hegedus L, Bonnema SJ. Selenium supplementation and placebo are equally effective in improving quality of life in patients with hypothyroidism. Eur Thyroid J. 2024 Jan 1;13(1):e230175.

Schomburg L. The other view: the trace element selenium as a micronutrient in thyroid disease, diabetes, and beyond. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):15-24.

Wang F, Li C, Li S, Cui L, Zhao J, Liao L. Selenium and thyroid diseases. Front Endocrinol (Lausanne). 2023 Mar 24;14:1133000.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Selen og menneskers livslængde

Optagelsen af selen fra kost og tilskud har en vigtig og positiv indflydelse på menneskets levetid. Selenforskere har kaldt selen for en “anti-aldringsfaktor“. De selenoenzymer og selenoproteiner, hvoraf selen er en essentiel komponent, har en antioxidant-, antiinflammatorisk- og anti-cancer-aktivitet hos mennesker [Li 2024].

Den kinesiske mur
Kina har typisk mange regioner med selenfattig jord og derfor selenfattige fødevarer. Nogle regioner har dog en selenrig jord og selenrige afgrøder og frugter. En sådan region er kendetegnet ved beboernes levetid. Selen ser ud til at være en faktor i anti-aging.

At opretholde optagelsen og omsætningen af selen på et optimalt fysiologisk niveau synes at være en af de primære faktorer for et godt helbred og en lang levetid for ældre mennesker. Specielt har videnskabelige undersøgelser vist, at selenindtag og -status spiller en vigtig rolle i forekomsten og udviklingen af nogle kroniske sygdomme [Li 2024]:

 • Kræft: Forårsagelse af programmeret celledød af tumorceller, reduktion af kræftfremkaldende faktorer, forlængelse af celledelingsintervallet og sænkning af vækst og celledeling af ondartede celler
 • Hjertesvigt: Forbedring af træningstolerance, reduktion af dødelighed og forbedring af livskvalitet
 • Tungmetaller: Binding til kviksølv, sekvestrering af kviksølv, reduktion af kviksølvs biologiske tilgængelighed og reduktion af skader på nyrerne forårsaget af eksponering for tungmetaller
 • Antioxidanteffekter: Genopretter kroppens antioxidantforsvar
SELENRIG JORD I Et KINESISK langtlivs-område

Den lille selvstyrende provins, Bama Yao  er det eneste område med lang levetid i Kina, der er globalt anerkendt for at have en konstant voksende befolkning med lang levetid. I 2020 havde Bama 102 indbyggere over 100 år. Antallet var steget fra folketællingen i 2000 (74 indbyggere over 100 år) og folketællingen i 2010 (82 indbyggere over 100 år). Bama har relativt stabile genetiske og geografiske faktorer og en relativt stabil madkultur [Li 2024]. Andelen af hundredårige er næsten seks gange større end den internationale standardandel [Zhang 2023].

Folk, der bor i Bama, indtager lokalt producerede naturlige fødevareafgrøder og frugter og får en kost med fibre og polysakkarider baseret på grød, forskellige kornsorter, grøntsager og kød fra husdyr. Den lokale kost er kendetegnet ved et højt indhold af fibre og vitaminer og et lavt kalorieindhold.

Epidemiologiske undersøgelser viser, at ældre mennesker i Bama har tendens til at være intellektuelt skarpe og ved et godt mentalt helbred. Relativt få af dem har kræft, hjerte-kar- eller hjerne-karsygdom. De fleste indbyggere i Bama dør af alderdom snarere end af en specifik sygdom [Li 2024].

I overensstemmelse hermed foretog kinesiske forskere en undersøgelse af den mulige effekt af selenindtag og status på levetiden for beboerne eller Bama Township [Li 2024].

På denne baggrund foretog kinesiske forskere en undersøgelse af den mulige effekt af selenindtag og -status på levetiden for beboerne i Bama provinsen [Li 2024].

Generelt set lider jorden i Kina af selen-mangel. Bama provinsen ligger derimod i et selenrigt område. Den gennemsnitlige selenkoncentration i jorden i Bama provinsen er 0,62 mg/kg (interval: 0,14-10,5 mg/kg), hvilket er væsentligt højere end selenindholdet i det meste af muldlaget i Kina og i lande som Japan og Sverige [Li 2024 ].

Selenindtag OG selenstatus I EN KINESISK langtlivs-provins

Selen er et væsentligt grundstof. Selenindholdet i afgrøder og frugter er tæt forbundet med jordens indhold af selen. Ringe selenaflejringer i jorden og selenmangel kan give mennesker helbredsproblemer.

Vi mennesker kan ikke danne selen. Selen skal indtages og optages for at opfylde vores ernæringsbehov. I Bama provinsen rapporteres det gennemsnitlige selenindtag at være 83 mikrogram om dagen [Li 2024]. Det er et højere indtag end det anbefalede selenindtag for ældre over 60 år i Kina: 60 mikrogram om dagen. Det er dog et sikkert dagligt indtag, da det er betydeligt under den tolerable øvre grænse på 255 mikrogram om dagen fastsat af EFSA [2021] og af de nordiske ernæringsanbefalinger [Blomhoff 2023].

Således er det gennemsnitlige selenindtag i Bama provinsen betydeligt højere end det estimerede gennemsnitlige selenindtag i Danmark, Tyskland, Spanien, Sverige, Schweiz, Holland [Li 2024].

De kinesiske forskere betragter hårets selenindhold som den mest passende måling til at vurdere langtids-selenstatus. I Bama provinsen varierede koncentrationen i håret hos ældre borgere mellem 0,15 og 0,75 mikrogram selen pr. gram hår. Den gennemsnitlige koncentration var 0,41 mikrogram selen pr. gram hår [Li 2024].

Hos mænd var selenkoncentrationerne i håret højere end selen-koncentrationerne hos kvinder. Forskerne antog, at mænd spiser mere selenholdige fødevarer end kvinder gør, f.eks. mere kød.

De ældre forsøgspersoner med de højeste niveauer af selen i deres hår var for det meste mellem 76-80 år. Over 80 år ser menneskets  krop ud til at miste evne til at optage og omsætte selen. Over 80 år falder både selenindtaget og selenstofskiftet. Imidlertid er hastigheden af selenomsætningen højere end hastigheden af selenindtagelsen, hvilket resulterer i et samlet tab af selen. De kinesiske forskere anbefaler derfor selentilskud til personer over 80 år for at opretholde den fysiologiske balance [Li 2024].

Konklusion: Selen som et grundstof der fremmer lang levetid

For at opnå en gavnlig anti-aging effekt er en tilstrækkelig selenindtagelse og ophobning i kroppen nødvendig.

En tilstrækkelig selenindtagelse kan forsinke aldring på følgende måder [Li 2024]:

 • Ved at sikre en rettidig neutralisering af skadelige frie radikaler og forhindre oxidativ skade
 • Ved forbedring af kroppens antiinflammatoriske og immunologiske funktioner
 • Ved at nedsætte risikoen for kræft, hjertesygdomme, leversygdomme og nyresygdomme
 • Ved at opretholde den glomerulære filtrationshastighed på et normalt niveau og forebygge nyresygdom hos ældre
Kilder

Blomhoff R, Andersen R, Arnesen EK, Christensen JJ, Eneroth H, Erkkola M, et al.. Nordic nutrition recommendations 2023. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2023.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for selenium. EFSA J. 2023 Jan 20;21(1):e07704.

Li B et al. Environmental selenium and human longevity: An ecogeochemical perspective. Chemosphere. 2024;347:140691.

Zhang W, Huang Q, Kang Y, Li H, Tan G. Which Factors Influence Healthy Aging? A Lesson from the Longevity Village of Bama in China. Aging Dis. 2023 Jun 1;14(3):825-839.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Selen kan nedsætte risikoen for hjertesygdom og visse kræftformer

Nedsat risiko for hjertesygdom og nedsat risiko for nogle kræftformer. At øge det daglige indtag af selen blandt personer med lav selenstatus kan nedsætte risikoen for hjerte-karsygdomme og visse kræftformer. De tilgængelige data synes at vise, at de fleste voksne i de nordiske og baltiske lande, med undtagelse af voksne i Finland, har en lav selenindtagelse og dermed en lav selenstatus [Alexander & Olsen 2023].

Jan Alexander
Prof. Jan Alexander, MD, PhD, tilknyttet Norsk Folkesundheds-institut i Oslo, siger: Der er forskellige faktorer, der påvirker dødeligheden af hjerte-kar-sygdom og forekomst af kræft: Kost, livsstil, genetik, bl.a. virkningen af disse faktorer varierer mellem de nordiske lande.

Selen er et vigtigt sporstof. Den menneske-lige krop kan ikke danne det. Det skal komme fra kosten og kosttilskud. Selen er en vigtig bestanddel af selenoproteiner, der er afgørende for vores normale sundhed og fysiologiske funktion. Det er det grund-læggende budskab fra en vidensopsamling  om selen fra 2023 udført for de nordiske ernæringsanbefalinger 2023 [Alexander & Olsen 2023].

Selen er nødvendigt til dannelse og vedligeholdelse af de 25 kendte selenoproteiner. Disse selenoproteiner har adskillige biologiske funktioner i kroppen. Fremtrædende blandt disse biologiske funktioner er antioxidantaktivitet og regulering af skjoldbruskkirtelhormoner [Alexander & Olsen 2023].

selenindtag OG selenstatus

Indholdet af selen i fødevarer varierer af hvor lidt eller hvor meget selen, der findes i landbrugsjorden. Følgelig er selenindholdet i afgrøder og frugter lavt i selenfattige områder i verden. I de fleste af de nordiske og baltiske lande er selenindholdet i jorden ringe. Selenindtaget fra mad er lavt [Alexander & Olsen 2023].

Selenindtaget fra fødevarer i de nordiske og baltiske lande varierer fra 39 til 88 mkg/dag hos mænd og 22 til 68 mkg/dag hos kvinder [Alexander & Olsen 2023]. Mænd og kvinder i Finland har det højeste selenindtag. Forklaringen er, at Finland har tilsat selen til kunstgødning [Alfthan 2015].

I Finland med sin selenberigede kunstgødning har indtaget af 88 mkg selen/dag hos mænd og 68 mkg selen/dag hos kvinder givet en gennemsnitlig selenkoncentration i plasma på 110 mkg/L [Alexander & Olsen 2023].

Larsen og kolleger har estimeret, at en selenindtagelse på 100 mkg/dag er nødvendig for at hæve og vedligeholde et selenindhold i serum i området 120-130 mkg/L [Larsen 2024].

Bemærk, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har fastlagt, at  det øvre tolerable niveau hos voksne skal være 255 mkg selen/dag [EFSA 2023].

SELENOPROTEIN P SOM BIOMARKØR for selenstatus

De tre mest almindeligt målte biomarkører for selenstatus er mængden af totalt selen, selenoprotein P og glutathionperoxidase 3 i plasma eller serum. De tre blodbiomarkører har vist en positiv sammenhæng. Forudsigelse af dødelighed hos brystkræftpatienter baseret på alle tre biomarkører gav et mere sandt resultat end forudsigelse baseret på tumorhistologisk grad, tumorstørrelse og antal involverede lymfeknuder [Demircan 2021].

I betragtning af selenoprotein P’s rolle i reguleringen og transporten af selen i kroppen og givet dets respons på selenindtagelse, betragtes koncentrationen af selenoprotein P målt i plasma eller serum som den mest informative biomarkør for selenstatus. Maksimal ekspression af selenoprotein P i plasma eller serum menes at forekomme på et niveau, der stemmer overens med plasma/serum selenkoncentrationer på 120-130 mkg/l [Larsen 2024]. Maksimal ekspression af selenoprotein P repræsenterer derfor en tilstrækkelig tilførsel af selen til alt væv og en mætning af den “regulerede kropspulje af selen” [Alexander & Olsen 2023].

Det vides ikke, om den maksimerede ekspression af selenoprotein P giver optimale sundhedsmæssige fordele. Hvad der imidlertid er blevet vist er, at plasma/serumniveauet af selen, under hvilket selenkoncentrationen er omvendt korreleret med risikoen for sygdom og dødelighed, er 100 mkg/l [Bomer 2020; al-Mubarak 2021, 2022].

LAV SELENSTATUS OG DEGENERATIV SYGDOMSRISIKO

Hos personer med lav selenstatus, men ikke hos selenrige personer, indikerer den tilgængelige kliniske dokumentation, at et øget selenindtag kan reducere risikoen for hjerte-karsygdom [Kuria 2021] og risikoen for visse kræftformer [Kuria 2020].

De fleste undersøgelser af effekten af selentilskud på helbredet er blevet udført hos personer med nok selen. Ikke overraskende viser disse undersøgelser ingen gavnlig effekt. Det skal man ikke forvente. Nogle undersøgelser af selentilskud, der er blevet udført hos personer med en lav selenstatus, har dog vist gavnlige sundhedsresultater [Alexander & Olsen 2023].

KONKLUSIONER: HJERTESYGDOM OG KRÆFT HOS PERSONER MED en LAV SELENINDTAGelse OG -STATUS

Der er behov for undersøgelser der kan afklare følgende spørgsmål:

 • I hvor høj grad afhænger det daglige behov for selen af kropsstørrelse? Hvor mange mikrogram selen pr. kilo kropsvægt er optimalt?
 • Hvilke former for selen opnår optimale serum/plasma selenkoncentrationer og forbedrede sundhedsresultater?
 • Hvad er de langsigtede resultater af selentilskud hos voksne med en selenstatus på mindre end 45 mkg/l? Mindre end 70 mkg/l? Mindre end 100 mkg/l?
Kilder

Alexander J, Olsen AK. Selenium – a scoping review for Nordic Nutrition Recommendations 2023. Food Nutr Res. 2023 Dec 28;67.

Alfthan G, Eurola M, Ekholm P, Venalainen ER, Root T, Korkalainen K, et al. Effects of nationwide addition of selenium to fertilizers on foods, and animal and human health in Finland: from deficiency to optimal selenium status of the population. J Trace Elem Med Biol 2015; 31: 142–7.

Al-Mubarak AA, van der Meer P, Bomer N. Selenium, selenoproteins, and heart failure: current knowledge and future perspective. Curr Heart Fail Rep. 2021 Jun;18(3):122-131.

Al-Mubarak AA, Grote Beverborg N, Suthahar N, Gansevoort RT, Bakker SJL, Touw DJ, de Boer RA, van der Meer P, Bomer N. High selenium levels associate with reduced risk of mortality and new-onset heart failure: data from PREVEND. Eur J Heart Fail. 2022 Feb;24(2):299-307.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Demircan K, Bengtsson Y, Sun Q, Brange A, Vallon-Christersson J, Rijntjes E, Malmberg M, Saal LH, Rydén L, Borg Å, Manjer J, Schomburg L. Serum selenium, selenoprotein P and glutathione peroxidase 3 as predictors of mortality and recurrence following breast cancer diagnosis: A multicentre cohort study. Redox Biol. 2021 Nov;47:102145.

EFSA Panel on Nutrition. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for selenium. EFSA Journal. 2023; 21(1): 194.

Kuria A, Fang X, Li M, Han H, He J, Aaseth JO, Cao Y. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(4):684-694.

Kuria A, Tian H, Li M, Wang Y, Aaseth JO, Zang J, Cao Y. Selenium status in the body and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;61(21):3616-3625.

Larsen C, Winther KH, Cramon PK, Rasmussen ÅK, Feldt-Rasmusssen U, Knudsen NJ, Bjorner JB, Schomburg L, Demircan K, Chillon TS, Gram J, Hansen SG, Brandt F, Nygaard B, Watt T, Hegedus L, Bonnema SJ. Selenium supplementation and placebo are equally effective in improving quality of life in patients with hypothyroidism. Eur Thyroid J. 2024 Jan 1:ETJ-23-0175.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Selen forsinker kognitiv tilbagegang

I den svenske kliniske undersøgelse, KiSel-10 havde deltagerne en gennemsnitsalder på 78 år ved undersøgelsens start [Alehagen 2013]. Deres indhold af selen ved starten var på et mangelniveau (gennemsnitlig: 67,1 mkg/l).

Kvinde mediterer i naturen
Kost, motion og meditation er alle vigtige for en god hjernesundhed. Selen fra kosten og fra tilskud krydser blod-hjerne-barrieren. Tilførsel af selen til hjernen har højere prioritet end tilførsel til andre organer. Lav selenstatus er forbundet med kognitiv tilbagegang.

Desuden var den lave selenstatus hos de ældre svenske stats-borgere signifikant forbundet med en  relativt høj dødelighedsrisiko [Alehagen 2016]. Et dagligt tilskud på 200 mkg selen fra et selengær-præparat sammen med 200 mg coenzym Q10 hævede undersøgelses-deltagernes niveau af selen i serum til 210 mkg/l og nedsatte risikoen for hjerte-kar-dødelighed [Alehagen 2022a].

De fire år med disse to tilskud var forbundet med følgende positive sundhedsresultater:

 • Nedsat risiko for at dø af hjertesygdom
 • Forbedret sundhedsrelateret livskvalitet
 • Nedsat inflammation og oxidativ stress
 • Mindre nedslidning af telomerlængden
 • Anti-aging effekter

Disse positive fysiske sundhedsresultater rejser spørgsmålet: Kan selentilskud af ældre personer med lav selenstatus bremse og forsinke kognitiv tilbagegang?

SELENtilskud OG KOGNITIV FUNKTION

Følgende punkter om selen er vigtige:

 1. Selen fra kosten og fra kosttilskud krydser blod-hjerne-barrieren. I tider med lav selenindtagelse prioriteres levering af selen til hjernen frem for levering af selen til andre organer. Det viser, hvor vigtigt selen er for hjernen og nervesystemet [Schomburg 2022].
 2. En KiSel-10 delstudie-analyse har vist, at selentilskud forbedrer nyrefunktionen hos personer med selenmangel. Selentilskud til personer med nedsat nyrefunktion forbedrer kognitionen [Alehagen 2020b].
 3. Kronisk systemisk inflammation er forbundet med dårlig kognitiv funktion. KiSel-10 delstudie-data viser, at tilskud af selen kan reducere niveauet af systemisk inflammation og kan forbedre kognitiv funktion [Alehagen 2018].
DEn FRANSKE undersøgelse

I en ni-årig kohorteundersøgelse af franske borgere i alderen 60-71 år observerede forskere, at selenstatus spillede en rolle for den kognitive funktion [Akbaraly 2007]:

 • Det kognitive fald steg, efterhånden som selenniveauet i plasma faldt over tid.
 • Jo større fald i plasmaets selenkoncentration, jo mere sandsynligt var det, at der ville være en kognitiv tilbagegang.
 • Der er en sammenhæng mellem selenstatus og kognitiv funktion hos ældre mennesker, som selentilskud muligvis kan forhindre eller forsinke.
DEn KINESISKE undersøgelse

I en tværsnitsundersøgelse af kinesiske borgere i alderen 65 år eller ældre observerede Gao og kolleger, at selenstatus var relevant for den kognitive funktion [Gao 2007]:

 • Lavere selenkoncentrationer i negleprøver og lavere kognitive testresultater var signifikant forbundet med hinanden.
 • Lav selenindtagelse og -status over et helt liv var signifikant forbundet med en lavere kognitiv funktion.
DEn ITALIENSKE undersøgelse

I Italien undersøgte forskere mænd og kvinder med en gennemsnitsalder på 75 år. Deltagerne i undersøgelsen havde selenkoncentrationer i plasma med et gennemsnit på 74,5 mkg/l, lige over mangelniveauet på 70 mkg/l [Shahar 2010]:

 • De lave selenniveauer i plasma var signifikant forbundet med tegn på neurologiske svækkelser, f.eks. forværring af koordination.
 • Den dårligere koordination forekom i både de øvre og nedre ekstremiteter.
META-ANALYSE AF undersøgelser med selentilskud

En metaanalyse fra 2022 af seks undersøgelser af solo-selentilskud viste følgende forhold [Pereira 2022]:

 • Selentilskud resulterede i forbedringer af selenniveauet, af glutathionperoxidase-aktiviteten og i kognitive testresultater hos patienter med mild kognitiv svækkelse.
 • Selentilskud resulterede i forbedringer i selenniveauet og i mini-mentale testresultater hos patienter diagnosticeret med Alzheimers sygdom.
 • Selentilskud er god terapi til patienter med let kognitiv svækkelse og med Alzheimers sygdom.
 • Den gavnlige effekt af selentilskud på den kognitive funktion kan komme fra selenoproteiners antioxidantaktivitet, dvs. fra aktiviteten af glutathionperoxidasernes evne til at reducere oxidativ stress i hjernen.
KONKLUSION: SAMMENHÆNG MELLEM SELEN OG den KOGNITIVe FUNKTION

Tilskud med et selengærpræparat er forbundet med forskellige anti-aldringseffekter [Alehagen 2023].

Der er akkumulerende klinisk evidens for, at en lav selenstatus er forbundet med en øget risiko for kognitiv tilbagegang og svækkelse.

Ikke alle selentilskud bliver fremstillet efter de samme standarder. Det er vigtigt at købe produkter med dokumenteret kvalitet. Selengærprodukter synes bedre i stand til at bekæmpe de skadelige virkninger af oxidativ stress [Richie 2014].

Kilder

Akbaraly TN, Hininger-Favier I, Carriere I, Arnaud J, Gourlet V, Roussel AM, et al. Plasma selenium over time and cognitive decline in the elderly. Epidemiology. 2007;18:52-8.

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Post C, Aaseth J. Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. Eur J Clin Nutr. 2016 Jan;70(1):91-6.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2020a;61:126541.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Brismar K, Larsson A. Selenium and Coenzyme Q10 supplementation improves renal function in elderly deficient in selenium: observational results and results from a subgroup analysis of a prospective randomised double-blind placebo-controlled trial. Nutrients. 2020b;12(12):3780.

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Sep;61(6):3135-3148.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, Svensson E, Opstad TB. Effects of an intervention with selenium and Coenzyme Q10 on five selected age-related biomarkers in elderly swedes low in selenium: results that point to an anti-ageing effect-a sub-analysis of a previous prospective double-blind placebo-controlled randomised clinical trial. Cells. 2023 Jul 4;12(13):1773.

Gao S, Jin Y, Hall KS, Liang C, Unverzagt FW, Ji R, et al. Selenium level and cognitive function in rural elderly Chinese. Am J Epidemiol 2007;165:955-65.

Opstad TB, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen U. Selenium and Coenzyme Q10 intervention prevents telomere attrition, with association to reduced cardiovascular mortality-sub-study of a randomized clinical trial. Nutrients. 2022 Aug 15;14(16):3346.

Pereira ME, Souza JV, Galiciolli MEA, Sare F, Vieira GS, Kruk IL, Oliveira CS. Effects of selenium supplementation in patients with mild cognitive impairment or Alzheimer’s disease: a systematic review and meta-analysis. Nutrients. 2022 Aug 5;14(15):3205.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Schomburg L. Selenoprotein P – Selenium transport protein, enzyme and biomarker of selenium status. Free Radic Biol Med. 2022 Oct;191:150-163.

Shahar A, Patel KV, Semba RD, Bandinelli S, Shahar DR, Ferrucci L, Guralnik JM. Plasma selenium is positively related to performance in neurological tasks assessing coordination and motor speed. Mov Disord. 2010 Sep 15;25(12):1909-15.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.