Selentilskud og leddegigt (reumatoid artritis)

Gigtplagede hænder
Patienter med leddegigt har typisk et lavere serum-selenniveau end raske personer. Nogle undersøgelser viser, at tilskud af selen er forbundet med nedsat hævelse og stivhed i leddene og med mindre alvorlige smerter hos patienter med leddegigt.

En metaanalyse viser en signifikant sammenhæng mellem lave serum-selenniveauer og leddegigt [Yu 2016].

-Forskerne undersøgte dataene fra 14 case-control studier, der involverede 716 forsøgspersoner.
-Analysen af de samlede data viste, at patienter med leddegigt havde lavere serumniveauer af selen end de sunde kontrolpersoner.
-Leddegigt-patienter havde signifikant lavere serum-seleniveauer end raske kontrolpersoner i studier i Europa og i Asien, men ikke i studier i USA.

Undersøgelser af selen og leddegigt

Sahebari et al [2019] rapporterede om 13 undersøgelser, der vurderede selenniveauet hos patienter med leddegigt.

Tilstrækkeligt selen til patienter med leddegigt

Leddegigt er en kronisk inflammatorisk sygdom, der påvirker leddene i hænder og fødder og fører til handicap.

  • Diagnosen leddegigt er forbundet med forhøjede niveauer i blodet af bio-markører for oxidativ stress og med et nedsat niveau af antioxidanter, der normalt neutraliserer skadelige frie radikaler [Sahebari 2019].
  • For eksempel er blodets indhold af det selenafhængige antioxidantenzym glutathionperoxidase betydeligt lavere hos patienter med leddegigt end hos raske kontrolpersoner [Sahebari 2019].

Blandede resultater fra kliniske forsøg med selen til leddegigt-patienter

Nogle undersøgelser har vist nedsat inflammation hos patienter med leddegigt, der tager selentilskud, hvilket fremgår af nedsat hævelse og stivhed i leddene samt af nogen smertelindring [Sahebari 2019].

Andre undersøgelser har ikke vist en statistisk signifikant effekt af selentilskud på symptomerne fra leddegigt [Sahebari 2019].

De modstridende resultater fra de kliniske forsøg menes at være relateret til forskelle i de former for og doser af selen, der blev brugt i forsøgene [Sahebari 2019].

Former for og dosering af selentilskud

Former

I en sammenlignende undersøgelse har Richie et al [2014] vist signifikante reduktioner i biomarkører for oxidativ stress efter tilskud med selengær (men ikke med 100% selenomethionin) hos raske mænd.

Selenberiget gær, også kendt som selengær, indeholder op til 20 former af selen ud over selenomethionin-formerne. Nylig forskning i selenfraktionering har vist, at tilskud med et patenteret selengærtilskud resulterede i strukturel bekræftelse på tilstedeværelsen i plasma af selenformen Se-methyl-selenocystein, et velkendt anticancerstof [Ward-Dietrich 2020].

Dosering

Den daglige dosis selentilskud (som er at foretrække) vil afhænge af, hvor meget selen hver enkelt får i kosten.

Selenforskere formoder, at der er et U-formet forhold mellem selenstatus og helseeffekt. En graf over det U-formede forhold viser, at risikoen for sygdom stiger hos individer, hvis serum / plasma-selenkoncentrationer er under 100 mikrogram pr. liter, eller hvis serum / plasma-selenkoncentrationer er højere end 170 mikrogram pr. liter [Rayman 2012, figur 3] .

Selen-blodprøver kan fortælle os, hvilken daglig dosis – 50 mikrogram, 100 mikrogram eller 200 mikrogram – vi har brug for at opnå en serum-selenstatus mellem 100-170 mikrogram pr. liter.

Konklusioner: Selenindtag/-status og leddegigt

Turrubiates-Hernández et al.  [2020] oplister følgende punkter i en gennemgang af den medicinske litteratur om relevansen af selenniveauet hos patienter med leddegigt.

  • Leddegigt-patienter har almindeligvis et lavere indhold af selen i blodet i blodet end raske individer har.
  • Tilstrækkelig selen er nødvendig for dannelsen af antioxidant-enzymer, der hjælper med at regulere patienternes oxidative og inflammatoriske tilstand.
  • Det kan være af betydning at diskutere virkningerne af det geografiske område, medicin og genetiske polymorfier i forhold til leddegigt-patientens selenstatus.
  • Vi har brug for flere kliniske undersøgelser af effekten af forskellige former for og doser af selentilskud på symptomerne på leddegigt.
  • Vi er nødt til at holde os det U-formede forhold mellem selenstatus og et godt helbred for øje.

Kilder

Office of Dietary Supplements. Selenium. National Institutes of Health. 2020. Retrieved from https://ods.od.nih.gov/factsheets/Selenium-HealthProfessional/#h4.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012 Mar 31;379(9822):1256-68. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61452-9.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Sahebari M, Rezaieyazdi Z, Khodashahi M. Selenium and Autoimmune Diseases: A Review Article. Curr Rheumatol Rev. 2019;15(2):123-134.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Turrubiates-Hernández FJ, Márquez-Sandoval YF, González-Estevez G, Reyes-Castillo Z, Muñoz-Valle JF. The Relevance of Selenium Status in Rheumatoid Arthritis. Nutrients. 2020 Sep 30;12(10):3007.

Ward-Deitrich CL, Whyte E, Hopley C, Rayman MP, Ogra Y, Goenaga-Infante H. Systematic study of the selenium fractionation in human plasma from a cancer prevention trial using HPLC hyphenated to ICP-MS and ESI-MS/MS. Anal Bioanal Chem. 2020 Nov 2. doi: 10.1007/s00216-020-02988-9. Epub ahead of print.

Yu N, Han F, Lin X, Tang C, Ye J, Cai X. The Association Between Serum Selenium Levels with Rheumatoid Arthritis. Biol Trace Elem Res. 2016 Jul;172(1):46-52.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.