Blodsukkerkontrol og selentilskud

Blodsukkerniveauer. Insulinfølsomhed. Risiko for diabetes. Hvad er, om noget, den sandsynlige effekt af selentilskud på glykæmisk kontrol?

Blodsukkermåler
For at opretholde blodsukkerniveauet inden for det normale område anbefaler CDC at spise på regelmæssige tidspunkter, ikke springe måltider over, spise fødevarer med færre kalorier, mindre mættet fedt, transfedt, sukker og salt, drikke vand i stedet for juice eller sodavand, begrænse alkoholindtaget og at træne. Et tilstræk-keligt indtag af selen er også vigtigt.

Glykæmisk kontrol er opret-holdelse af blodsukkerniveauer inden for et acceptabelt interval for at forhindre de negative virkninger af lavt blodsukker og højt blodsukker.

Det bedste mål for glykæmisk kontrol er HbA1c-testen. Denne blodprøve HbA1C måler det gennemsnitlige glukoseniveau i blodet over en periode på cirka tre måneder. Den anses for at være en god forudsiger af diabetiske komplikationer.

 

 

KONTROL AF BLODSUKKER

Center for Disease Control and Prevention i USA anser følgende tidspunkter til testning af blodsukkerniveauer for de mest logiske [CDC 2022]:

 • Når du er vågnet og før du spiser eller drikker noget
 • Før et måltid
 • To timer efter et måltid
 • Ved sengetid
ønskelige BLODSUKKERTIVEAUer

CDC foreslår følgende ønskelige blodsukkerniveauer [CDC 2022]:

 • Hvis det måles før et måltid: Fra 80 til 130 mg/dL (= 4,4 til 7,2 mmol/L)
 • Hvis det måles to timer efter et måltid: Mindre end 180 mg/dL (< 10 mmol/L)
META-ANALYSE AF selentilskud OG undersøgelser af glykæmisk kontrol

Vajdi og kolleger undersøgte virkningerne af selentilskud ift. glykæmiske kontrolparametre. Deres analyse af de samlede data fra 20 randomiserede kontrollerede forsøg gav følgende resultater:

 • Selenindtaget reducerede fastende insulinniveauer betydeligt.
 • Selenindtaget øgede signifikant værdierne for det kvantitative insulinfølsomheds-kontrolindeks (QUICKI).
 • Selentilskud ændrede ikke fastende blodsukkerniveauer.
 • Selentilskud ændrede ikke resultaterne af HbA1c-blodprøver.
 • Selentilskud ændrede ikke HOMA-IR insulinresistensværdier.
Diskussion: Selentilskud og blodsukkerkontrol
 • Selentilskud giver nogle fordele ved fastende insulin- og QUICKI-niveauer sammenlignet med placebo.
 • En undergruppeanalyse afslørede, at selentilskud er forbundet med et signifikant fald i fastende blodsukkerniveauer blandt følgende undergrupper:
  • Deltagere,der modtog 200 mkg eller mindre selentilskud
  • Deltagere der havde en interventionsperiode på 12 uger eller mindre
  • Deltagere der var under 50 år
  • Deltagere, der var mænd
  • Deltagere der havde diabetes, svangerskabsdiabetes eller prostatakræft
 • Tildeling af 200 mkg eller mindre selentilskud pr. dag reducerede fasteblodsukkeret mere effektivt end indgivelse af mere end 200 mkg/dag.
 • En undergruppeanalyse afslørede, at selentilskud signifikant reducerede HOMA-IR-niveauer under følgende omstændigheder:
  • Når tilskuddet varede mindst 12 uger
  • Når deltagerne var kvinder
  • Når deltagerne var under 50 år
  • Når deltagerne havde diabetes eller svangerskabsdiabetes
 • Undergruppeanalyser viste ingen effekt af selentilskud på HbA1c-testresultater. En forklaring kan være, at der ikke var udført et tilstrækkeligt antal undersøgelser der varede længere end 12 uger.
 • En undergruppeanalyse antydede, at selentilskud var mest effektivt til patienter med diabetes- og svangerskabsdiabetes. En tidligere undersøgelse har vist, at diabetikere kan mangle selen sammenlignet med ikke-diabetikere. Derudover har tidligere undersøgelser vist, at selenniveauet i blodet falder under graviditeten.
KONKLUSIONER: SELENTILSKUD OG DIABETES

Metaanalysen af data fra 20 randomiserede kontrollerede forsøg viste, at selentilskud er forbundet med en signifikant reduktion i insulinniveauet og en signifikant stigning i insulinfølsomheden.

I nogle undergrupper var selentilskud også forbundet med en forbedring af fasteblodsukkeret og med en reduktion af insulinresistens.

Men vigtigst af alt viste metaanalysen ingen skadelige effekter af selentilskud på biomarkører for en mulig risiko for at udvikle diabetes.

Kilder

CDC. Manage Blood Sugar. Centers for Disease Control and Prevention. 2022. Retrieved from https://www.cdc.gov/diabetes/managing/manage-blood-sugar.html.

Vajdi M, Hassanizadeh S, Gholami Z, Bagherniya M. Selenium supplementation effect on glycemic control: A GRADE-assessed systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Pharmacol Res. 2023 Sep;195:106888.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Leave a Reply