Selenstatus, inflammation og hjertesygdom

Lav plasma selenstatus er signifikant forbundet med risiko for hjertesygdom og med forhøjede blod-biomarkører for kronisk inflammation. En tværsnitsundersøgelse fra 2021 af ældre personer i det centrale Italien har afsløret, at personer med en plasma-selenstatus lavere end 60 mkg/l er særligt udsatte for hjertesygdom [Giacconi 2021].

Ancona, Italien
Forskere i Ancona, Italien, har lavet en tværsnitsundersøgelse der viser, at lav plasma-selenstatus er forbundet med øget risiko for hjertesygdom og med forhøjede niveauer af blodbiomarkører for kronisk inflammation.

I de perifere mononukleære blodceller hos ældre personer diagnosticeret med hjertesygdom fandt forskerne desuden, at lav plasma-selenstatus var signifikant forbundet med øget genekspression af inflammatoriske cytokiner og kemokiner og med en nedregulering af sirtuinerne SIRT-1, SIRT-5, SIRT-6 og SIRT-7 [Giacconi 2021].

Bemærk: De mononukleære celler fra perifert blod er lymfocytter (f.eks. T-celler, B-celler, NK-celler) og monocytter til forskel fra blodceller så som erytrocytter, granulocytter og blodplader.

Bemærk: De perifere mononukleære blodlegemer er lymfocytter (f.eks. T-celler, B-celler, NK-celler) og monocytter til forskel fra blodceller så som erytrocytter, granulocytter og blodplader.

Bemærk: Cytokiner og kemokiner er immunsystem-proteiner. Nogle har en pro-inflammatorisk effekt, og nogle har en anti-inflammatorisk effekt.

Bemærk: Sirtuiner er enzymer, der både regulerer modstand mod stress og cellers aldringsprocesser. Desuden viser forskning, at SIRT-1, SIRT-6 og SIRT-7 fungerer som nøgleregulatorer i beskyttelsen mod risikoen for åreforkalkning [Giacconi 2021].

LAV SELENSTATUS OG FORØGET KRONISK INFLAMMATION

Selen er et vigtigt sporstof. Kroppen kan ikke danne det; det skal komme fra kosten.

Selen spiller en vigtig rolle i immunsystemets funktioner. Det modvirker kronisk inflammation ved at regulere inflammatorisk genekspression.

Følgelig kan et reduceret selenindtag og en reduceret selenstatus føre til øget ekspression af pro-inflammatoriske cytokiner og kemokiner og til øget oxidativ stress og derved bidrage til udvikling og progression af hjertesygdom[Giacconi 2021].

De italienske forskere rapporterede, at de konsekvent fandt tegn på øgede niveauer af inflammatoriske markører hos både patienter med hjertesygdom og hos raske ældre forsøgspersoner, som havde lavere niveauer af plasmaselen [Giacconi 2021].

Deltagerne i undersøgelsen bestod af 606 patienter med hjertesygdom og 858 raske kontrolpersoner født i Marche-regionen i Italien. Patienterne med hjertesygdom havde en gennemsnitsalder på 73 år plus/minus 9 år. De raske kontroldeltagere havde også en gennemsnitsalder på 73 år plus/minus 9 år [Giaconni].

Selentilskud OG REDUCEREDE NIVEAUER AF BLOD-BIOMARKØRER FOR INFLAMMATION

I det kliniske KiSel-10-studie med et kombineret tilskud af selen og coenzym Q10 til ældre svenske borgere observerede professor Alehagen og forskerholdet signifikant reducerede cirkulerende biomarkører for kronisk inflammation [Alehagen 2015a; Alehagen 2019].

De gavnlige effekter for hjertesundheden af et dagligt tilskud med 200 mkg selen og 2 x 100 mg coenzym Q10 i 48 måneder i KiSel-10-undersøgelsen varede ved i en 12 årig opfølgningsperiode [Alehagen 2018]. Forskerne tilskrev den reducerede kardiovaskulære dødelighed og den forbedrede hjertefunktion som blev set på ekkokardiogrammer reduceret oxidativ stress, reduceret inflammation, reduceret fibrose og et reduceret omfang af endotel dysfunktion [Alehagen 2015a; Alehagen 2015b; Alehagen 2018; Alehagen 2020].

Andre randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede forsøg med selentilskud har vist gavnlige effekter på kardiometabolisk risiko [Raygan 2018] og reduktion af oxidativ stress og inflammation hos patienter med koronar hjertesygdom [Ju 2017].

KONKLUSION: SELEN OG RISIKO FOR KRONISK INFLAMMATION OG HJERTESYGDOM

De italienske forskere konkluderer, at en tilstrækkelig selenstatus er nødvendig for at forhindre udvikling og progression af hjertesygdom. Deres resultater viser, at personer med plasma-selenniveauer under 60 mkg/l var 1,9 gange mere tilbøjelige til at lide af hjertesygdom sammenlignet med personer med tilstrækkelige selenniveauer [Giacconi 2021].

I den centrale italienske undersøgelse var selenmangel uafhængigt forbundet med hjertesygdom og med forhøjede biomarkører for inflammation i blodet. Man så at selenmangel påvirker ekspressionen af cytokiner, kemokiner og sirtuiner i de perifere mononukleære blodceller [Giacconi 2021].

I undersøgelsen af ældre svenske borgere viste Alehagen et al [2016], at en lav gennemsnitlig serum-selenstatus på 67,1 mkg/l var signifikant forbundet med en øget risiko for at dø af alle årsager og af hjertesygdom. Denne sammenhæng var der stadig efter justeringer for sådanne potentielle confounders så som som mandligt køn, rygning, iskæmisk hjertesygdom, diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom og nedsat hjertefunktion.

Et lavt selenindtag giver ikke tilstrækkelig selen til at opnå det fysiologiske mætningsniveau for flere selenoprotein-enzymer. Som følge heraf kan et beskedent selentilskud være nødvendigt for at forbedre sundheden for befolkningen i selenfattige regioner i verden [Alehagen 2016].

Kilder

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E. Levels of sP-selectin and hs-CRP decrease with dietary intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: a secondary analysis of a randomized clinical trial. PLoS One. 2015a;10:e0137680.

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors. 2015b;41:443-52.

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A. Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. Eur J Clin Nutr. 2016;70:91-6.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J. Supplementation with selenium and coenzyme Q10 reduces cardiovascular mortality in elderly with low selenium status: a secondary analysis of a randomised clinical trial. PLoS One. 2016;11:e0157541.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized controlled trial. PLoS One. 2018;13:e0193120 .

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and coenzyme Q10: a subanalysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2 and TWEAK. J Inflamm (Lond). 2019;16:5.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Significant decrease of von Willebrand factor and plasminogen activator inhibitor-1 by providing supplementation with selenium and Coenzyme Q10 to an elderly population. European Journal of Nutrition. 2020;59:3581-3590.

Giacconi R, Chiodi L, Boccoli G, Costarelli L, Piacenza F, Provinciali M, Malavolta M. Reduced levels of plasma selenium are associated with increased inflammation and cardiovascular disease in an Italian elderly population. Exp Gerontol. 2021 Mar;145:111219.

Ju W, Li X, Li Z, Wu GR, Fu XF, Yang XM, Zhang XQ, Gao XB. The effect of selenium supplementation on coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Trace Elem Med Biol. 2017 Dec;44:8-16.

Raygan F, Behnejad M, Ostadmohammadi V, Bahmani F, Mansournia MA, Karamali F, Asemi Z. Selenium supplementation lowers insulin resistance and markers of cardio-metabolic risk in patients with congestive heart failure: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 2018 Jul;120(1):33-40.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Leave a Reply