Selenstatus og dets indvirkning på biologisk aldring

Aldring. At komme op i årene. At stræbe efter at leve så længe som muligt og at være så stærk og sund som muligt. På et tidspunkt bliver et godt helbred en vigtigere bekymring end rigdom. Optimal selenstatus er afgørende for et godt helbred [Alehagen 2021].

Professor Jan Aaseth
Professor Jan Aaseth, dr.med., Ph.d., forsker i intern medicin, endokrinologi og toksikologi og specialist i selen-forskning.

I en oversigtsartikel oplister professor Urban Alehagen og professor Jan Aaseth følgende forhold forbundet med biologisk aldring [Alehagen 2021]:

  • kronisk mild til moderat systemisk inflammation
  • skadelige DNA-ændringer
  • mitokondriel dysfunktion
  • oxidativ stress forårsaget af skadelige frie radikaler
  • telomerforkortelse

At blive gammel er uundgåeligt. Biologisk aldring involverer nødvendigvis en svækkelse af immunsystemet og en øget modtagelighed for sygdomme og miljøbelastninger.

SELENMangel I forbindelse med aldring og aldersrelateret sygdom

Selenmangel er forbundet med mitokondriel dysfunktion, oxidativ stress og inflammation [Alehagen 2021].

Mitokondrie-skader er en vigtig faktor i ældningsprocessen af menneskelige celler. Et biprodukt af mitokondriernes dannelse af ATP-energi i cellerne er produktionen af reaktive iltarter, hvoraf nogle er nyttige og andre er skadelige. Udsivningen af disse skadelige frie radikaler fra mitokondriernes respirations-kæde stiger med alderen, hvilket resulterer i cellulær oxidativ skade, når der ikke er nok antioxidanter til at neutralisere virkningerne af de frie radikaler.

Mitikondrie
Mitokondrierne er små bønneformede organeller i menneskelige cellers cytoplasma. Mitokondrierne omdanner mad til kemisk energi i form af ATP. I processen produceres skadelige frie radikaler, som siver ud i cellerne.

Mitokondriel dysfunktion, oxidativ stress, kronisk systemisk inflammation og biologisk aldring interagerer med hinanden på komplekse måder. Oxidativ stress og kronisk inflammation hos ældre personer repræsenterer risikofaktorer for kræft, hjerte-karsygdom og neurodegenerative lidelser [Alehagen 2021].

Undersøgelser har vist, at et lavt indtag af selen ser ud til at øge sårbarheden over for forskellige sygdomme og reducere menneskets forventede levetid. I denne henseende fungerer selenkoncentrationer i blodet som et levetidsindeks hos ældre personer [Alehagen 2021].

Selentilskud til personer med lav serum-selenstatus (under 70 mkg/l) og marginalt lav serum-selenstatus (mellem 70 og 100 mkg/l) er forbundet med øget antioxidantkapacitet samt med lindring af kronisk inflammation [Hariharan 2020].

SELENSTATUS OG RISIKO FOR KRÆFT

En 2020-metaanalyse af de samlede data fra 37 undersøgelser viste, at selenindtag på et dagligt niveau over 55 mkg var forbundet med en reduceret risiko for kræft. Desuden var en ekstra selenindtagelse fra kosttilskud beskyttende ved niveauer lig med eller større end 55 mkg/dag. Metaanalysen viste et omvendt forhold mellem selenindtag og den samlede kræftrisiko efter justering for alder, BMI og rygning. Disse fund tyder på, at selen beskytter mod kræft; dog varierer de beskyttende virkninger med forskellige kræftformer [Kuria 2020].

Den tilgængelige videnskabelige dokumentation synes at vise, at et suboptimalt indtag af selen er forbundet med en øget risiko for visse kræftformer hos ældre mennesker, muligvis fordi et lavt selenindtag resulterer i mindre beskyttelse mod oxidativ stress og inflammation. Yderligere beskyttelse mod kræft fra selentilskud forventes ikke hos personer med en tilstrækkelig plasmaselenstatus, dvs. plasmaniveauer, der er klart over
1,0-1,2 mikromol/l (over 80-95 mkg/l) [Alehagen 2021].

Bemærk: Professor Margaret P. Rayman, University of Surrey, UK, anslår, at den optimale serum/plasma selenkoncentration for godt helbred og beskyttelse mod sygdom er omkring 125 mkg/l [Winther 2020].

SELENSTATUS OG RISIKO FOR Hjerte-karsygdom

I BIOSTAT-CHF kohortestudiet havde patienter med forværret hjerteinsufficiens, som havde mangel på selen (plasmakoncentrationer under 70 mkg/l), mere alvorlige tegn på hjertesvigt og lavere livskvalitet end hjertesvigtpatienter med højere serum-selenkoncentrationer. I undersøgelsen så hjertesvigtspatienter med serum-selenkoncentrationer på 70-100 mkg/l ud til at have lignende uønskede sammenhænge, hvilket tyder på, at serum-selenværdier under 100 mkg/l kan betragtes som unormale [Bomer 2020].

I Malmö Preventive Project kohortestudiet, hvor 4366 personer blev fulgt i 9,3 år i gennemsnit, var koncentrationen af plasma selenoprotein P omvendt forbundet med risikoen for dødelighed af alle årsager, kardiovaskulær dødelighed og en kardiovaskulær førstegangshændelse. Selenoprotein P er den primære transportør af selen fra leveren til de andre organer [Schomburg 2019].

En 2021 meta-analyse af data fra 13 undersøgelser viste, at der var en reduceret risiko for kardiovaskulære hændelser og dødelighed hos personer med højere selenstatus sammenlignet med personer med lavere selenstatus. Der var en 15 % reduceret risiko for en kardiovaskulær hændelse pr. 10 mkg øget stigning i blodets selenkoncentration [Kuria 2021].

SELENSTATUS OG ALZHEIMERS SYGDOM

Aldring er en væsentlig risikofaktor for udvikling af en neurodegenerativ lidelse. Mitokondriel dysfunktion og oxidativ stress repræsenterer en foreslået sammenhæng mellem aldring og neurodegenerative lidelser [Alehagen 2021].

Selenoproteiner er kendt for at beskytte mod oxidativt stress; selenmangel kan således øge ældre personers sårbarhed over for disse lidelser. Faktisk ser forhøjede niveauer af reaktive oxygenarter ud til at spille en rolle i
sygdomsbilledet af Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom. Antioxidante selenoenzymer kan udfylde beskyttende funktioner [Alehagen 2021].

I en metaanalyse fra 2017 af 12 case-kontrol/observationsundersøgelser, der omhandlede selenkoncentrationer hos patienter med Alzheimers sygdom og raske kontroller, observerede forskere, at cirkulerende selenkoncentrationer var signifikant lavere hos patienter med Alzheimers sygdom sammenlignet med kontroller, og at denne lavere selenstatus var direkte korreleret med et vigtigt antioxidantenzym i Alzheimers sygdom, glutathionperoxidase [Reddy 2017].

I en metaanalyse fra 2022 af seks undersøgelser fandt forskerne, at selentilskud var forbundet med en forbedring af selenniveauer, glutathionperoxidase-aktivitet og kognitive testresultater hos patienter med mild kognitiv svækkelse og med forbedring af selenniveauer og mini-mental-status-score hos patienter med Alzheimers sygdom [Pereira 2022].

KONKLUSION: SELENtilskud OG RESISTENs MOD SYGDOM

Efterhånden som vi bliver ældre, bliver vi mere sårbare over for de negative virkninger af miljøbelastninger og over for sygdomspatologi.

Undersøgelser viser, at selenmangel er tæt forbundet med biologisk aldring og med aldersrelaterede sygdomme [Alehagen 2021].

Selen fra kost og tilskud er vigtige ernæringskilder i beskyttelsen mod aldersrelateret sygdom via en styrkelse af immunresponset [Alehagen 2021].

Opretholdelse af en serum-selenkoncentration på ca. 125 mkg/l er den anbefaling vi får fra selenforskere [Winther 2020].

At tage et tilskud af selengær, som indeholder mange forskellige selenformer, synes det bedste valg [Richie 2014].

Kilder

Alehagen U, Opstad TB, Alexander J, Larsson A, Aaseth J. Impact of Selenium on Biomarkers and Clinical Aspects Related to Ageing. A Review. Biomolecules. 2021; 11(10):1478.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Hariharan S, Dharmaraj S. Selenium and selenoproteins: Its role in regulation of inflammation. Inflammopharmacology. 2020;28:667–695.

Kuria A, Tian H, Li M, Wang Y, Aaseth JO, Zang J, Cao Y. Selenium status in the body and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;61(21):3616-3625.

Kuria A, Fang X, Li M, Han H, He J, Aaseth JO, Cao Y. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(4):684-694.

Pereira ME, Souza JV, Galiciolli MEA, Sare F, Vieira GS, Kruk IL, Oliveira CS. Effects of selenium supplementation in patients with mild cognitive impairment or alzheimer’s disease: a systematic review and meta-analysis. Nutrients. 2022 Aug 5;14(15):3205.

Reddy VS, Bukke S, Dutt N, Rana P, Pandey AK. A systematic review and meta-analysis of the circulatory, erythrocellular and CSF selenium levels in Alzheimer’s disease: A metal meta-analysis (AMMA study-I). J Trace Elem Med Biol. 2017 Jul;42:68-75.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Schomburg L, Orho-Melander M, Struck J, Bergmann A, Melander O. Selenoprotein-P deficiency predicts cardiovascular disease and death. Nutrients. 2019;11:1852.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Leave a Reply