Selentilskud og brystkræft

Illustration af kvinde med brystkræft awareness-sløjfe
Undersøgelser viser, at selenindtag og -status er forbundet med risiko for brystkræft. En lav selenstatus indikerer en øget risiko for brystkræft.

I mange lande er brystkræft den mest diagnosticerede og behandlede form for kræft. En 2014-metaanalyse af 16 undersøgelser har vist, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem serum-selenstatus og risiko for brystkræft. Jo lavere koncentrationen af serum-selen er, desto større er risikoen for brystkræft [Babaknejad].

Hvad ved vi om selen og brystkræft?
Brystkræft er et frustrerende emne for selenforskeren. Der er ikke nok beviser til at tillade endegyldige udtalelser om virkningerne af selentilskud til forebyggelse af brystkræft.

For eksempel medtog undersøgelsen the Nutritional Prevention of Cancer (Kostrelateret forebyggelse af kræft, også kaldet NPC-undersøgelsen) som var en undersøgelse, der viste en signifikant sammenhæng mellem selentilskud og nedsat risiko for kræft i tyktarm, lunger, prostata og den samlede mængde kræft, ikke nok kvinder til at man kunne vurdere effekten af selentilskud på brystkræft [Clark].

Vidnesbyrd vedrørende selen og brystkræft
Kræftcellelinie-undersøgelser har vist, at selengær har gavnlige virkninger på oxidativt stress, tumorvæksthæmning og apoptose i humane brystkræfteller [Guo].

Kræftcellelinie-undersøgelser har også vist, at kombinationen af selentilskud og det kræfthæmmende kemoterapi-lægemiddel Cisplatin kan resultere i en betydelig brystkræfthæmmende effekt [Sakalli Çetin].

Dyrestudier har konsekvent vist, at selentilskud hjælper med at undertrykke dannelsen af brystkræftceller [Ekoue].

De fleste human-epidemiologiske undersøgelser (rapporter fra observationsundersøgelser) har vist et omvendt forhold mellem selenstatus, -indtagelse og risikoen for brystkræft [Ekoue].

Dr. Cai og et team af forskere har lavet en meta-analyse af 69 observationsundersøgelser af selen-eksponering og kræftrisiko. 14 af undersøgelserne havde brystkræft som et hovedformål. Data fra de 14 undersøgelser viste, at højere selen-eksponering var signifikant forbundet med nedsat risiko for brystkræft [Cai].

Variationer i selenoproteiner og tilfælde af brystkræft
Meget af den nuværende forskning i selen og brystkræft fokuserer på fremstillingen af vigtige selenholdige selenoproteiner og risikoen for brystkræft.

Denne type forskning søger at etablere en forbindelse mellem de forskellige funktionelle enkeltnukleotidpolymorfier (SNP’er) i selenoproteinerne, for eksempel SEPP1, GPX1 og GPX4 og risikoen for brystkræft. De tilgængelige data viser tegn på, at selenoproteiner spiller en rolle i hæmningen af udviklingen af brystkræft [Méplan].

Polymorfi i selenoproteiner
Okay, enkeltnukleotidpolymorfi? Hvad taler vi om? Hvor skal man starte?

Grundlæggende giver genernes DNA-sekvenser den information, som cellerne har brug for til at lave proteiner. I en befolkningsgruppe kan gener som koder for et bestemt protein, have en række forskelle i DNA-sekventeringen.

Polymorfier er små variationer i geners DNA-sekvenser. Polymorfier er så almindelige i befolkningsgrupper, at de forandringer de forårsager ikke anses for usædvanlige på samme måde som mutationer betragtes som usædvanlige.

Enkeltnukleotidpolymorfier (SNP’er) er variationer i et enkelt basepar i en DNA-sekvens. Og de interessante spørgsmål synes at være:

  • Er der en sammenhæng mellem SNP’er, der producerer selenoproteiner, og selenstatus / selenintag?
  • Er der en sammenhæng mellem SNP’er, der producerer selenoproteiner, og risikoen for / forekomsten af forskellige kræftformer, herunder brystkræft?

Efterlysning: En stor interventionsundersøgelse af selentilskud og forekomst af brystkræft
I mellemtiden ville det være godt, hvis nogen ville finansiere en stor randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse af effekten af tilskud med et selen-gærpræparat til forebyggelse af brystkræft. Sådanne undersøgelser er meget dyre.

Vi har endnu ikke afgørende bevis for, at tilskud med et organisk selen-gærpræparat reducerer risikoen for brystkræft, men der er helt afgjort nok bevismateriale fra celleundersøgelser, dyreforsøg og observationsundersøgelser, der tyder på, at kvinder med lav selenstatus vil drage fordel af at tage et selentilskud. I det mindste bør det være muligt at få lavet en selentest for at se, om man har lav selenstatus.

 

Kilder

Babaknejad, N., Sayehmiri, F., Sayehmiri, K., Rahimifar, P., Bahrami, S., Delpesheh, A., & Alizadeh, S. (2014). The relationship between selenium levels and breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Biological Trace Element Research, 159(1-3), 1-7.

Cai, X., Wang, C., Yu, W., Fan, W., Wang, S., Shen, N., & Wang, F. (2016). Selenium Exposure and Cancer Risk: an Updated Meta-analysis and Meta-regression. Scientific Reports, 619213. doi:10.1038/srep19213

Ekoue, D. N., Zaichick, S., Valyi-Nagy, K., Picklo, M., Lacher, C., Hoskins, K., & Diamond, A. M. (2017). Selenium levels in human breast carcinoma tissue are associated with a common polymorphism in the gene for SELENOP (Selenoprotein P). Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 39,227-233.

Guo, C., Hsia, S., Shih, M., Hsieh, F., & Chen, P. (2015). Effects of Selenium Yeast on Oxidative Stress, Growth Inhibition, and Apoptosis in Human Breast Cancer Cells. International Journal of Medical Sciences, 12(9), 748-758.

Méplan, C., Dragsted, L. O., Ravn-Haren, G., Tjønneland, A., Vogel, U., & Hesketh, J. (2013). Association between polymorphisms in glutathione peroxidase and selenoprotein P genes, glutathione peroxidase activity, HRT use and breast cancer risk. Plos One, 8(9), e73316. doi:10.1371/journal.pone.0073316

Sakalli Çetin, E., Nazıroğlu, M., Çiğ, B., Övey, İ. S., & Aslan Koşar, P. (2017). Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling-induced intracellular toxicity in MCF-7 breast cancer cells: involvement of the TRPV1 channel. Journal of Receptor And Signal Transduction Research, 37(1), 84-93.

Oplysningerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke bruges som sådan.

Leave a Reply