Niveauet af serumselen forudsiger brystkræftprognose

Forskning udført i det sydlige Sverige viser, at tre biomarkører i blodet for tilgængelighed af selen korrelerede omvendt med dødeligheden af brystkræft. Jo lavere niveauet var af de tre selen-biomarkører, jo højere var dødeligheden [Demircan 2021].

Brystkræft awareness-sløjfe
En vurdering af selenniveauet på tidspunktet for brystkræftdiagnosen identificerer patienter med usædvanlig høj risiko for en dårlig prognose. Det er de brystkræftpatienter med et lavt niveau af selen, selenoprotein P og glutathion-peroxidase i blodet.

Bio-markørerne i blodet er:

  • Total selen
  • Selenoprotein P
  • Glutathionperoxidase 3

Brystkræftpatienter med blod-koncentrationer af disse tre selen-biomarkører i den højeste kvintil havde signifikant bedre chancer for at overleve sammenlignet med patienter, hvis blodniveauer af disse stoffer var i den laveste kvintil [Demircan 2021].

Ifølge de tre biomarkører havde brystkræftpatienter med lav selenstatus  den højeste dødelighedsrisiko med en samlet sandsynlighed for at overleve på ca. 50% efter 8 år. Forskellen i overlevelse mellem brystkræftpatienterne i den laveste selen-kvintil sammenlignet med brystkræftpatienter med mindst én biomarkør i den højeste kvintil var især bemærkelsesværdig [Demircan 2021].

Sagens kerne: Forudsigelse af overlevelsen baseret på de tre selen-relaterede biomarkører overgik forudsigelsen af overlevelse baseret på etablerede tumorkarakteristika – histologisk gradering, antal involverede lymfeknuder, tumorstørrelse [Demircan 2021].

DET SVEnske kræftskade ANALYSENETVÆRK – bryst-initiativ

Sweden Cancerome Analysis Network – Breast Initiative (SCAN-B Study) er et stort prospektivt kohortestudie med deltagelse af patienter fra flere hospitaler. Den primære analyse, der er opsummeret i denne artikel, var baseret på blodprøvedata fra 1996 patienter, som netop havde fået en ny diagnose på primær invasiv brystkræft. Blodprøvetagningen fandt sted på diagnosetidspunktet. Forskere analyserede den totale mængde selen, selenoprotein P og glutathionperoxidase 3 i serum fra brystkræft-patienternes blod [Demircan 2021].

SELEN OG SELENOPROTEINER

Fakta: Lave koncentrationer af serumselen, selenoprotein P og glutathionperoxidase 3 er forbundet med en dårlig prognose efter en brystkræftdiagnose [Demircan 2022].

Fakta: Selen er et sporstof, der er essentielt for livet, først og fremmest gennem aktiviteterne og virkningerne af de selenoproteiner, som det er en aktiv komponent i. Et tilstrækkeligt selenindtag og en tilstrækkelig selenstatus er nødvendig for at opretholde et godt helbred og undgå sygdom. Selenoprotein P er den primære selentransportør i kroppen. Uden tilstrækkelig selenoprotein P får kroppens væv og organer ikke nok selen.

Fakta: Glutathionperoxidase 3 er en vigtig antioxidant. GPx-3 er medlem af glutathionperoxidase-familien af selenoenzymer. Det er et ekstracellulært selenoenzym, der beskytter cellerne mod oxidativ skade, det vil sige skader forårsaget af skadelige frie radikaler. Generelt er selenindtag, der optimerer aktiviteten af selenoprotein P, tilstrækkelig til at optimere aktiviteten af glutathionperoxidaserne [Hurst 2010].

Prof. Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen har i KiSel-10-studiet vist, at selentilskud reducerede inflammation og oxidativ stress hos svenske borgere, som havde et lavt selenindtag og en lav serum-selenstatus.

Fakta: Et godt skøn er, at en selenstatus på 120 mkg/l, målt i de røde blodlegemer, er nødvendig for den optimale aktivitet af vigtige selenoenzymer [Alehagen 2022].

Fakta: Et selen-indtag på 100-150 mkg/dag ser ud til at være nødvendigt for en optimal ekspression af selenoprotein P [Alehagen 2022].

 

SELENINDTAG I VERDENS SELENFATTIGE REGIONER

Betydningen af selen for udfaldene af brystkræft  i Scan-B-undersøgelsen får betydning, når vi tænker på, at kvinder i Sverige generelt får mindre end den optimale mængde selen i deres kost.

I en undersøgelse af 688 ældre svenske borgere, bosiddende i det sydøstlige Sverige, kunne prof. Urban Alehagen og et team af forskere fastslå, at den gennemsnitlige selenkoncentration i serum var 67,1 mkg/l, et godt stykke under det optimale niveau [Alehagen 2022].

KONKLUSION: SELENSTATUS OG BRYSTkræft-PROGNOSE

Vurdering af serum-selen, serum-selenoprotein P og serum-glutathion-peroxidase 3-niveauer på diagnosetidspunktet kan identificere brystkræftpatienter med risiko for en dårlig overlevelses-prognose.

Brystkræftpatienter med lave koncentrationer af selen- og selenoprotein i serum kan reagere positivt på tilskud af selen.

En undersøgelse fra 2014 har vist, at tilskud med et seleniseret gærprodukt signifikant reducerede niveauet af blod-biomarkører for oxidativ stress; tilskud med et rent selenomethionin-produkt gjorde det ikke. Disse resultater tyder på, at selenberigede gærprodukter indeholder andre selenarter end selenmethionin, der er ansvarlige for reduktionen af omfanget af oxidativ skade [Richie 2014].

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Apr 6. doi: 10.1007/s00394-022-02876-1. Epub ahead of print.

Demircan K, Bengtsson Y, Sun Q, Schomburg L et al. Serum selenium, selenoprotein P and glutathione peroxidase 3 as predictors of mortality and recurrence following breast cancer diagnosis: A multicentre cohort study. Redox Biol. 2021 Nov;47:102145.

Demircan K, Sun Q, Bengtsson Y, Schomburg L et al. Autoimmunity to selenoprotein P predicts breast cancer recurrence. Redox Biology. 2022;53:102346.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):923-31.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, El-Bayoumy K et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Leave a Reply