Selen og et længere og sundere liv

Mikronæringsstoffet selen har antioxidant- og anti-aldringsegenskaber. Specifikt har talrige selenoproteiner, hvor selen er en essentiel komponent, en antioxidant, en anti-inflammatorisk og en immunstimulerende virkning [Bjørklund 2022].

To ældre mennesker
Biologisk aldring involverer en gradvis forværring af sammensætningen af vores celler og organeller. Det indebærer nedatte kropsfunktioner. Aldring er typisk ledsaget af rynket og tyndere hud, tab af kropsmasse og knogletæthed og dårligere syn. Jo ældre vi bliver, jo mere sårbare bliver vi over for tab af kognitiv funktion samt demens, hjerteproblemer, osteoporose, nyresvigt og virusinfektion osv. Til sidst kommer døden.

Hvorfor er dette vigtigt?

Aldringsprocessen er karakteriseret ved følgende uundgåelige fysiologiske udvikling [Alehagen 2021]:

SELEN, SELENOPROTEINER OG ANTIOXIDANTBESKYTTELSE

En teori om biologisk aldring er, at oxidativ stress og kronisk let inflammation spiller en vigtig rolle i aldringsrelateret fysisk og mentalt forfald. Skadelige reaktive iltarter – almindeligvis kendt som frie radikaler – overvælder de tilgængelige antioxidanters evne til at neutralisere dem. De skadelige frie radikaler forårsager oxidativ skade på cellerne og på DNA, lipider og proteiner i cellerne [Bjørklund 2022].

Antioxidanter fungerer som skraldemænd for skadelige frie radikaler og er uundværlige til forebyggelse og behandling af aldersrelaterede lidelser. Gennem virkningen af dets selenoproteiner besidder sporstoffet selen værdifulde antioxidantegenskaber. Især de selenafhængige glutathionperoxidaser og thioredoxinreduktaserne undertrykker direkte oxidativ stress [Bjørklund 2022].

SELEN, SELENOPROTEINER OG KRONISK INFLAMMATION

Selen spiller en væsentlig rolle i reguleringen af forskellige inflammatoriske processer i kroppen. Utilstrækkelige selenniveauer i cellerne er forbundet med manifestationer af inflammation i forskellige væv og organer. En optimal selenstatus kan mildne de inflammatoriske processer og reducere komplikationer [Bjørklund 2022].

SELEN, SELENOPROTEINER OG IMMUNFUNKTION

Selenmangel har en negativ effekt på responsen fra det medfødte og adaptive immunsystem. Generelt stimulerer et optimalt selenniveau en stigende antistofproduktion i immunsystemet. Samlet set opnås selens indvirkning på immunsystemet gennem modulering af aktivitet af neutrofiler, makrofager, naturlige dræberceller samt T- og B-lymfocytter [Bjørklund 2022]

MANGELfulde, SUB-OPTIMALE OG OPTIMALE SELENKONCENTRATIONER

Optimale plasma/serum selenkoncentrationer er omkring 125 mkg/l
[Winther 2020, Fig. 3].

Suboptimale plasma/serum selenkoncentrationer er mellem 70 og 100 mkg/l [Al-Mubarak 2021].

Mangelfulde plasma/serum selenkoncentrationer er under 70 mkg/l
[Al-Mubarak 2021].

Den anslåede indtagelse af selen fra kosten i de europæiske lande spænder fra 30-50 mkg/dag. Typiske tilskudsdoser er 50 og 100 mkg/dag. Bemærk at et dagligt selenindtag over 400 mkg/dag over tid kan resultere i skadelige virkninger [Bjørklund 2022].

Undersøgelser af selen og sund aldring
Frankrig

I den 9-årige længdesnitsundersøgelse: EVA-studiet i Frankrig, der involverede 1389 hjemmeboende deltagere i alderen 59-71 år, undersøgte forskere sammenhængen mellem selenindhold i plasma og levetid. De observerede, at suboptimale selenniveauer i plasma påvirkede opretholdelsen af optimal sundhed i en aldrende befolkning negativt. Deres sammenligning af overlevelsesraten blandt kvartiler af plasmaselenniveauer viste, at dødeligheden steg i undergrupper med lave plasma-selenkoncentrationer ved undersøgelsens start [Akbaraly 2005].

Italien

Undersøgelser af 90-årige og 100-årige i Italien har vist, at meget få langtidsoverlevere har suboptimale selenkoncentrationer i blodet.
Dette er en mulig forklaring på den lange levetid, der ses i italienske videnskabsfolks undersøgelser af folk i halvfemserne og hundredeårsalderen.

En undersøgelse af personer, der bor på Sardinien, en italiensk ø med en højere forekomst af 100-årige end i andre europæiske lande, viste en betydelig formindskelse af selenkoncentrationen i plasma hos
90-årige (88,9 mkg/l) og 100-årige (81,9 mkg/l) sammenlignet med 60-årige kontroller. Det er dog bemærkelsesværdigt, at de personer, der overlevede til 90-årige og 100-årige, havde formået at holde sig et godt stykke over selenmangelniveauet på <70 mkg/l [Bjørklund 2022].

Sardinien er en af fem blå zoner i verden – regioner i verden, hvor folk er kendt for at leve længere end gennemsnittet. De andre blå zoner er Okinawa, Japan; Nicoya, Costa Rica; Ikaria, Grækenland; og Loma Linda, Californien, USA.

Hvis vi accepterer, at genetik spiller en rolle på højst 30% for at overleve til en høj alder, så skal ernæring (inklusiv selenindtag) og motion og livsstil (inklusiv stress) spille en rolle. Det er velkendt, at selenindtaget varierer betydeligt fra region til region i verden i overensstemmelse med selenindholdet i jorden og fødevarerne [Stoffaneller & Morse 2015].

Sverige
Prof Urban Alehagen
Tilskud med selen / Q10 forbedrede hjerte-funktionen, reducerede hjerte-kardødelighed og forbedrede den sundheds-relaterede livskvalitet hos ældre hjemmeboende borgere.

Efter 12 år (fire års daglige tilskud og otte års opfølgning) kunne forskerne se en markant reduceret hjertekar-dødelighed hos ældre hjemmeboende borgere der fik tilskud i form af en kombination af selen og coenzym Q10. Selentilskud i en dosis på 200 mkg/dag hævede serum-selenkoncentrationerne hos under-søgelsens deltagerne med en gennemsnitsalder på 78 år, fra en middelværdi på 67,1 mcg/L ved undersøgelsens start til en middelværdi på 210,3 mkg/Ll[Alehagen 2018; Alehagen 2020].

Spanien

En kohorteundersøgelse af 227 ældre voksne bosiddende på 14 plejehjem i Asturien har afsløret, at deltagere i underøgelsen i den øvre tertil af serum-selenkoncentrationer havde mere end dobbelt så stor sandsynlighed for at rapportere om god helbredstilstand, en god tyggeevne og at motionere end 60 minutter om dagen.

KONKLUSION: SELEN OG ANTI-AGING OG ET LANGT OG SUNDT LIV

En mangelfuld (< 70 mkg/l) og suboptimal (70-100 mkg/l) selenstatus kan fremskynde aldringsprocessen, øge sårbarheden overfor forskellige lidelser samt reducere den forventede levetid [Bjørklund 2022].

Et skøn er, at selenmangel påvirker en milliard mennesker på verdensplan og har negative helbredseffekter [Bjørklund 2022].

Skader på celler, lipider, proteiner og DNA forårsaget af en ubalance mellem beskyttende antioxidanter og skadelige reaktive oxygenarter er karakteristisk for aldring. Selen i form af selenoproteiner spiller en afgørende rolle i anti-aldringsprocesser [Bjørklund 2022].

Selenmangel er en faktor i nogle lidelser forårsaget af patogene bakterier og vira. Selentilskud kan stimulere immunsystemet mod infektionssygdomme [Bjørklund 2022].

Sundhedseffekter af selen er dosisafhængige. Marginen mellem et livsvigtigt selenindtag og et indtag forbundet med toksicitet er snæver. Grundlæggende bør det daglige selenindtag opretholde en serum-selenkoncentration på omkring 125 mkg/l [Vinter 2020].

Kilder

Akbaraly NT, Arnaud J, Hininger-Favier I, Gourlet V, Roussel AM, Berr C. Selenium and mortality in the elderly: results from the EVA study. Clin Chem. 2005 Nov;51(11):2117-23.

Al-Mubarak AA, van der Meer P, Bomer N. Selenium, Selenoproteins, and Heart Failure: Current Knowledge and Future Perspective. Curr Heart Fail Rep. 2021 Jun;18(3):122-131.

Alehagen U.; Opstad, T.B.; Alexander, J.; Larsson, A.; Aaseth, J. Impact of selenium on biomarkers and clinical aspects related to ageing: a review. Biomolecules 2021, 11, 1478.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. (2020). Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 61: 126541.

Bjørklund G, Shanaida M, Lysiuk R, Antonyak H, Klishch I, Shanaida V, Peana M. Selenium: An antioxidant with a critical role in anti-aging. Molecules. 2022;27:6613.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Leave a Reply