Selen, giftige metaller og den aldrende nyre

Hos personer ældre end 50-60 år falder nyrernes glomerulære filtrationshastighed med stigende alder. Den glomerulære filtrationshastighed er et mål for, hvor godt dine nyrer fungerer. I dine nyrer er der små filtre (kaldet glomeruli), der fjerner affald og overskydende væske fra blodet.

Jan Aaseth
Jan Aaseth er en norsk læge og professor, der har forsket i endokrino-logi, toksikologi og medicinsk biokemi. Her opsummerer vi hans gennemgang af sammenhængen mellem selenstatus, tungmetalsforgiftning og nyrerne.

Eksponering for giftige metaller – kviksølv, cadmium, bly – kan være skadelig for nyrerne hos normale voksne. Følgelig kan eksponering for giftige metaller påvirke individer med nedsatte glomerulære filtrations-hastigheder endnu mere negativt.

Professor Jan Aaseth og et team af forskere har gennemgået de tilgængelige forskningsdata. Deres resultater viser følgende sammen-hænge [Aaseth 2021]:

ÆLDRE PERSONER MERE modtagelige FOR giftige metaller

Raske ældre er for det meste i stand til at opretholde en normal nyrefunktion. Men især efter 70 års alderen sker der fysiologiske forandringer i nyrerne.

De aldrende nyrer mister noget af deres funktionelle reservekapacitet. Når den funktionelle reservekapacitet går tabt, har nyrerne en nedsat kapacitet til at reagere på eksponeringer for giftige metaller i miljøet og nedsat kapacitet til at eliminere giftstoffer [Aaseth 2021].

ÆLDRING OG forringelse AF BESKYTTENDE ANTIOXIDANTENZYMER

Aaseth et al citerer undersøgelser, der indikerer, at aldring er forbundet med en nedsat ekspression af følgende antioxidantenzymer [Aaseth 2021]:

 • superoxid-dismutaser
 • katalase-enzymer
 • de selenafhængige glutathionperoxidaser

Disse enzymers nedsatte beskyttende aktivitet mod oxidative skader forårsaget af skadelige frie radikaler kan føre til yderligere stigninger i oxidativ stress og cellulær aldring. Det er en ond cirkel.

Udsættelse for kviksølv, cadmium eller bly, selv i mindre grad, har vist sig at påvirke de antioxidative enzymsystemer negativt. Udsættelse for giftige metaller kan fremme aldersrelaterede organforandringer, især i nyrerne [Aaseth 2021].

ALDRING RELATET TIL OXIDATIV STRESS

Aaseth et al bemærker, at aldring ser ud til at være forbundet med øgede niveauer af oxidativ stress, defineret som en ubalance mellem skadelige frie radikaler (for det meste reaktive oxygenarter) og beskyttende antioxidanter. Denne ubalance i cellerne er kendetegnet ved en øget produktion af frie radikaler og/eller ved en nedsat effektivitet af antioxidanter til at fjerne de frie radikaler [Aaseth 2021].

SELEN RELATERET TIL FORBEDRET ANTIOXIDANTAKTIVITET

Selentilskud har vist sig at øge cellernes antioxidant enzymaktivitet og at øge cellernes antioxidant-kapacitet. Især selentilskud er forbundet med en øget antioxidant enzymaktivitet, f.eks. aktiviteten af selenafhængige antioxidant glutathionperoxidase-enzymer [Aaseth 2021].

Selenoenzymet GPX-3 (glutathionperoxidase-3) dannes i nyrerne og findes ophobet i membranen, der omgiver de renale proksimale tubuli. Selentilskud er forbundet med en stigning i serum-GPX3-koncentrationen [Aaseth 2021].

Selentilskud OG REDUCERET OXIDATIV STRESS HOS ÆLDRE SVENsKE BORGERE

Data fra KiSel-10 Studiet, en randomiseret kontrolleret undersøgelse af en ældre svensk befolkning (gennemsnitsalder: 78 år; interval 70-88 år) har vist en statistisk signifikant sammenhæng mellem en lav selenstatus (67,1 mkg/l eller lavere) og en aldersrelateret reduktion af nyrefunktionen [Alehagen 2021].

 • Deltagerne i KiSel-10-studiet modtog 200 mkg/dag af organisk selen og 2 gange 100 mg coenzym Q10 eller tilsvarende placebo i fire år.
 • Det kombinerede tilskud var forbundet med en signifikant forbedret nyrefunktion sammenlignet med placebotilskud.
 • KiSel-10 forskerholdet tilskrev forbedringen af nyrernes funktion til den optimerede funktion af antioxidante selenoenzymer som f.eks.
  glutathionperoxidaserne og thioredoxinreduktaserne.

Advarsel: Aaseth et al bemærker, at indtagelse af selen i doseringer over ca. 300 mkg/dag kan have pro-oxidative effekter og kan være forbundet med en øget risiko for type 2 diabetes [Aaseth 2021].

N.B. Selenforskeren Prof. Lutz Schomburg, Berlin, Tyskland, har forklaret, at sammenhængen mellem højere selenstatus og øget diabetesrisiko højst sandsynligt skyldes diabetes, der forårsager en øget dannelse af selenoprotein P og forhøjede selenkoncentrationer i blodet snarere end det modsatte [Schomburg 2020].

LAV SELENSTATUS OG fremskreden NYRESYGDOM

Anden forskning har vist følgende sammenhænge [Aaseth 2021]:

 • Patienter med fremskreden nyresygdom har almindeligvis en lav serumselen [Aaseth 2021].
 • Patienter i hæmodialyse har lave selenniveauer i serum, sandsynligvis på grund af nedsat selenretention forårsaget af kronisk oxidativ stress.
 • Patienter med nyresygdom i slutstadiet med lave selenværdier i serum (mindre end 63 mkg/l) har vist en øget dødelighedsrisiko sammenlignet med patienter med et normalt eller højt selenniveau (over 118 mkg/l).
Konklusion: Optimal selenstatus nødvendig for en sund nyrefunktion
 • Eksponering for kviksølv, bly og cadmium er giftigt.
 • Kviksølv, bly og cadmium kan bindes og afgiftes af selen-forbindelser.
 • Tilskud af selen til personer udsat for kviksølv har vist sig at reducere sværhedsgraden af kviksølvs giftvirkninger.
 • Tilgængelige forskningsdata har vist en klar sammenhæng mellem forekomst og sværhedsgrad af nyresygdom og eksponering for kviksølv, bly og cadmium [Aaseth 2021].
 • I betragtning af at kviksølv, bly og cadmium er udbredt i miljøet, og i betragtning af at disse metaller har giftvirkninger, har vi brug for mere forskning i selenforbindelsernes beskyttende rolle [Aaseth 2021].
Kilder

Aaseth J, Alexander J, Alehagen U, Tinkov A, Skalny A, Larsson A, Crisponi G, Nurchi VM. The Aging Kidney-As Influenced by Heavy Metal Exposure and Selenium Supplementation. Biomolecules. 2021 Jul 22;11(8):1078.

Alehagen, U.; Aaseth, J.; Alexander, J.; Brismar, K.; Larsson, A. Selenium and Coenzyme Q10 supplementation improves renal function in elderly deficient in selenium: observational results and results from a subgroup analysis of a prospective randomised double-blind placebo-controlled trial. Nutrients. 2020;12:3780.

Schomburg L. The other view: the trace element selenium as a micronutrient in thyroid disease, diabetes, and beyond. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):15-24.

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Leave a Reply